Krakowiak Kościuszki

Zgłoszenie do artykułu: Krakowiak Kościuszki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (1)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Charyzmaty

Do wolnej Polski

MC

Bibliografia

1. 

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 2, Słowa, s. 19.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 47.

3. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 4.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 47, 48, 202.

5. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 125–127.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 17, 18.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

7. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II, nr 13, s. 24, 25.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

8. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 7.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 116–118.

10. 

Wojciechowski, Michał.

11. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 56.

12. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.