Łączko, łączko zielona

Zgłoszenie do artykułu: Łączko, łączko zielona

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Łączko, łączko zielona

Pieśń żołnierska

Łączko, łączko

Łączka zielona

Piosnka żołnierska

Autor słów:

nieznany

Melodia:

ludowa[6], [7]

starodawna[8], [9]

Data powstania:

1900
Źródło podaje, że utwór powstał około wyżej wymienionego roku.

Informacje

Jest to pieśń przedwojenna, która powstała w polskich pułkach austriackich. Jako pierwszą zwrotkę śpiewa się także:

Ojce mój, coście zrobili?

Żenić mi się nie pozwolili.

Straciłem se młody wiek.

Mogłem ładną żonkę mieć –

Teraz muszę koniki poić[4].

Pieśń była bardzo popularna w Legionach Polskich[11].

Bibliografia

1. 

10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, s. 12, 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 25.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 9, 10.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Piosenki leguna tułacza, s. 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 190.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 70, 206.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

7. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 210, 211.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

8. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 108, 109.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

9. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 27, s. 40–42.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono wybrane strofy.

10. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. W trzecim wersie drugiej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: Jak się będę z wrogiem porał?

11. 

Piosenki z krakowskiego.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

12. 

Nasze piosnki polowe.

13. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 232, 233.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.