Łączko, łączko zielona

Zgłoszenie do artykułu: Łączko, łączko zielona

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Łączko, łączko zielona

Pieśń żołnierska

Łączko, łączko

Łączka zielona

Piosnka żołnierska

Autor słów:

nieznany

Melodia:

ludowa[6], [7]

starodawna[8], [9]

Data powstania:

1900
Źródło podaje, że utwór powstał około wyżej wymienionego roku.

Informacje

Jest to pieśń przedwojenna, która powstała w polskich pułkach austriackich. Jako pierwszą zwrotkę śpiewa się także:

Ojce mój, coście zrobili?

Żenić mi się nie pozwolili.

Straciłem se młody wiek.

Mogłem ładną żonkę mieć –

Teraz muszę koniki poić[4].

Pieśń była bardzo popularna w Legionach Polskich[11].

Bibliografia

1. 

Kozietulski, Czesław, 10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1934, s. 12, 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Zagórski Adam, Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), Piotrków, Drukarnia Polska, 1916, s. 25.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

M. B. Nowina, Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, Warszawa, Księgarnia Maksymiliana Borkowskiego, 1916, s. 9, 10.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Szul Bogusław, Piosenki leguna tułacza, Warszawa, 1919, s. 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Łempicki, Stanisław, Fischer, Adam, Polska pieśń wojenna: antologia poezji polskiej z roku wielkiej wojny, Lwów, Księgarnia Polska, 1916, s. 190.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 70, 206.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

7. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 210, 211.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

8. 

Adamski Walerjan, Polski śpiewnik narodowy z melodiami, wyd. 2, Poznań, Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha, 1919, s. 108, 109.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

9. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. I, nr 27, s. 40–42.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono wybrane strofy.

10. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. W trzecim wersie drugiej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: Jak się będę z wrogiem porał?

11. 

Poźniak, Włodzimierz, Piosenki z krakowskiego, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1955
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

12. 

Nasze piosnki polowe

13. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 232, 233.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.