Łączko, łączko zielona

Zgłoszenie do artykułu: Łączko, łączko zielona

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Łączko, łączko zielona

Pieśń żołnierska

Łączko, łączko

Łączka zielona

Piosnka żołnierska

Autor słów:

nieznany

Melodia:

ludowa[6], [7]

starodawna[8], [9]

Data powstania:

1900
Źródło podaje, że utwór powstał około wyżej wymienionego roku.

Informacje

Jest to pieśń przedwojenna, która powstała w polskich pułkach austriackich. Jako pierwszą zwrotkę śpiewa się także:

Ojce mój, coście zrobili?

Żenić mi się nie pozwolili.

Straciłem se młody wiek.

Mogłem ładną żonkę mieć –

Teraz muszę koniki poić[4].

Pieśń była bardzo popularna w Legionach Polskich[11].

Bibliografia

1. 10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, s. 12, 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 25.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 9, 10.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. Piosenki leguna tułacza, s. 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 190.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski: [melodie i teksty], s. 70, 206.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

7. Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 210, 211.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

8. Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 108, 109.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

9. Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 27, s. 40–42.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono wybrane strofy.

10. Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. W trzecim wersie drugiej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: Jak się będę z wrogiem porał?

11. Piosenki z krakowskiego.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

12. Nasze piosnki polowe.

13. Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 232, 233.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.