Łączko, łączko zielona

Zgłoszenie do artykułu: Łączko, łączko zielona

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Łączko, łączko, łączko zielona!

Hej, łączko, łączko, łączko zielona!

Któż cię łączko będzie kosił, gdy ja będę szable nosił?

Hej, łączko, łączko, łączko zielona!

Pole, pole, pole szerokie!

Hej, pole, pole, pole szerokie!

Któż cię pole będzie orał, gdy ja będę maszerował?

Hej, pole, pole, pole szerokie!

Maryś, Maryś, Maryś kochana!

Hej, Maryś, Maryś, Maryś kochana!

Któż cię Maryś będzie kochał, gdy ja będę w wojsku szlochał?

Hej, Maryś, Maryś, Maryś kochana.[1]

Wariant 2

Strzałka

Łączko, łączko, łączko zielona.

Kto cię łączko będzie kosił,

Jak ja będę strzelbę nosił?

Łączko, łączko, łączko zielona.

Rolo, rolo, rolo zorana,

Kto ciebie będzie bronował.

Jak ja będę maszerował?

Rolo, rolo, rolo zorana.

Dęby, dęby, dęby zielone!

A któż dęby będzie rąbał,

Jak ja będę maszerował?

Dęby, dęby, dęby zielone!

Ogród, ogród, ogród różany!

Któż tu będzie ogrodnikiem,

Jak ja będę wojownikiem.

Ogród, ogród ogród różany!

Koniu, koniu, koniku siwy!

Kto cię koniu będzie pasał,

Jak ja będę w wojnie hasał;

Koniu, koniu, koniku siwy!

Krówki, krówki, krówki łaciate!

Kto tym krówkom poda trawy.

Jak ja pójdę na bój krwawy,

Krówki, krówki, krówki, łaciate!

Fajo, fajo, porcelanowa!

Któż cię będzie fajko kurzył

Jak ja będę w wojsku służył.

Fajo, fajo porcelanowa!

Piwko, piwko, piwko, czerwone!

Któż cię będzie piwo pijał,

Jak ja będę wrogów bijał.

Piwko, piwko, piwko czerwone!

Maryś, Maryś, Maryś kochana,

Któż cię będzie Maryś kochał,

Jak ja będę w wojsku szlochał.

Maryś, Maryś, Maryś kochana.

Żono, żono, żono kochana!

Kto ciebie pocieszał będzie,

Jak mnie w domu już nie będzie?

Żono, żono, żono kochana?[2]

Wariant 3

Strzałka

Łączko, łączko, łączko zielona!

Hej łączko, łączko, łączko zielona,

Któż cię będzie łączko kosił,

Gdy ja będę szablę nosił?

Hej łączko, łączko, łączko zielona.

Pole, pole, pole szerokie!

Hej pole, pole, pole zielone.

Kto cię pole będzie orał,

Jak ja będę maszerował?

Hej pole...

Wodo, wodo, wodo głęboka!

Hej wodo, wodo, wodo głęboka.

Któż tu będzie konie poił,

Kiedy ja się będę zbroił?

Hej wodo...

Ogród, ogród, ogród różany!

Hej ogród, ogród, ogród różany.

Któż tu będzie ogrodnikiem,

Jak ja będę wojownikiem,

Hej ogród...

Fajo, fajo, fajo porcelanowa!

Hej fajo, fajo, fajo porcelanowa.

Któż cię fajo będzie kurzył,

Jak ja będę w wojsku służył?

Hej fajo...

Piwko, piwko, piwko czerwone!

Hej piwko, piwko, piwko czerwone.

Któż cię piwko będzie pijał,

Jak ja będę wrogów bijał(1)?

Hej piwko...

Wsiędę ja, wsiędę na konia mego,

Od króla polskiego darowanego.

I jak wezmę szablę w rękę,

To pojadę na wojenkę,

Hej pojadę, hej na wojenkę![3], [6], [8]


(1) skauci śpiewają: „Jak ja będę skautom sprzyjał?”.

Wariant 4

Strzałka

Łączko, łączko, łączko zielona!/bis

Któż cię łączko będzie kosił,

Jak ja będę szablę nosił?

Łączko, łączko, łączko zielona!

Pole, pole, pole szerokie!/bis

Któż cię pole będzie orał,

Jak się będę z Mochem porał?

Pole, pole, pole szerokie!

Fajo, fajo porcelanowa!/bis

Któż cię fajo będzie kurzył,

Jak ja będę w wojsku służył?

Fajo, fajo porcelanowa!

Wódko, wódko, wódko czerwona!/bis

Któż cię wódko będzie pijał,

Jak ja będę Mochów bijał?

Wódko, wódko, wódko czerwona!

Maryś, Maryś, Maryś kochana!/bis

Któż cię Maryś będzie kochał,

Jak ja będę w wojsku szlochał?

Maryś, Maryś, Maryś kochana?

Koniu, koniu, koniku siwy!/bis

Któż cię koniu będzie pasał,

Jak ja będę w bojach hasał?

Koniu, koniu, koniku siwy!

Krówki, krówki, krówki łaciate!/bis

Któż wam krówki poda trawy,

Gdy ja na bój pójdę krwawy?

Krówki, krówki, krówki łaciate.

Żono, żono, żono kochana!/bis

Któż pocieszał ciebie będzie,

Gdy mnie już ustawią w rzędzie?

Żono, żono, żono kochana![4]

Wariant 5

Strzałka

Łączko, łączko, łączko zielona,

Któż cię, łączko, będzie kosił,

Gdy ja szablę będę nosił,

Łączko, łączko, łączko zielona!

Dęby, dęby, dęby zielone,

A któż dęby będzie rąbał,

Jak ja będę maszerował,

Dęby, dęby, dęby zielone.

Piwko, piwko, piwko czerwone,

Któż cię piwko będzie spijał,

Jak się w wojnie będę bijał,

Piwko, piwko, piwko czerwone.

Maryś, Maryś, Maryś kochana,

Któż cię Maryś będzie kochał,

Jak ja będę w wojsku szlochał,

Maryś, Maryś, Maryś kochana![5]

Wariant 6

Strzałka

Łączko, łączko, łączko zielona.

Któż cię będzie łączko kosił,

Jak ja będę strzelbę nosił?

Łączko, łączko, łączko zielona.

Pole, pole, pole, szerokie!

Któż cię pole będzie orał,

Jak ja będę maszerował,

Pole, pole, pole, szerokie!

Koniu, koniu, koniu, siwy mój!

Któż cię koniu będzie pasał,

Jak ja będę w bojach hasał,

Koniu, koniu, koniu, siwy mój!

Krówki, krówki, krówki łaciate!

Któż wam krówki poda trawy,

Jak ja pójdę na bój krwawy,

Krówki, krówki, krówki łaciate!

Fajo, fajo porcelanowa!

Któż cię fajo będzie kurzył,

Jak ja będę w wojsku służył,

Fajo, fajo porcelanowa!

Piwko, piwko, piwko czerwone!

Któż cię piwko będzie pijał,

Jak ja będę wroga bijał,

Piwko, piwko, piwko czerwone!

Maryś, Maryś, Maryś jedyna!

A któż będzie cię całował,

Jak ja będę maszerował,

Maryś, Maryś, Maryś jedyna![7]

Wariant 7

Strzałka

Łączko, łączko, łączko zielona!

Hej! Łączko, łączko, łączko zielona!

Któż cię będzie łączko kosił,

jak ja szablę będę nosił,

Hej! Łączko, łączko, łaczko zielona!

Rolo, rolo, rolo zorana!

Hej rolo...

Kto ciebie będzie bronował,

Jak ja będę maszerował?

Hej rolo...

Ogród, ogród, ogród różany!

Hej ogród...

Któż tu będzie ogrodnikiem,

Jak ja będę wojownikiem?

Hej ogród...

Wodo, wodo, wodo głęboka!

Hej wodo...

Któż tu będzie konie poił,

Kiedy ja się będę zbroił?

Hej wodo...

Koniu, koniu, koniku siwy!

Hej koniu...

Kto cię będzie koniu pasał,

Jak ja będę w wojnie hasał?

Hej koniu...

Krówki, krówki, krówki łaciate!

Hej krówki...

Kto tym krówkom poda trawy,

Jak ja pójdę na bój krwawy?

Hej krówki...

Fajo, fajo porcelanowa!

Hej fajo...

Któż cię będzie fajko kurzył,

Jak ja będę w wojsku służył?

Hej fajo...

Piwko, piwko, piwko czerwone!

Hej piwko...

Któż cię będzie piwko pijał,

Jak ja wrogów będę bijał?

Hej piwko...

Wsiędę, wsiędę na konia mego,

Od króla, pana darowanego,

I jak wezmę szablę w rękę,

To pojadę na wojenkę!

Hej, hej, pojadę, hej, na wojenkę![9]

Wariant 8

Strzałka

Łączko, łączko, łączko zielona,

Któż cię, łączko, będzie kosił,

Jak ja będę szablę nosił?

Łączko, łączko, łączko zielona!

Pole, pole, pole szerokie,

Któż cię, pole, będzie orał,

Jak się będę z mochem(1) porał?

Pole, pole, pole szerokie!

Fajo, fajo, fajo porcelanowa,

Któż cię, fajo, będzie kurzył,

Jak ja będę w wojsku służył?

Fajo, fajo, fajo porcelanowa!

Maryś, Maryś, Maryś kochana,

Któż cię, Maryś, będzie kochał,

Jak ja będę w wojsku szlochał?

Maryś, Maryś, Maryś kochana!

Koniu, koniu, koniku siwy,

Któż cię, koniu, będzie pasał,

Jak ja będę w bojach hasał?

Koniu, koniu, koniku siwy!

Krówki, krówki, krówki łaciate,

Któż wam, krówki, poda trawy,

Gdy ja na bój pójdę krwawy?

Krówki, krówki, krówki łaciate!

Zono, żono, żono kochana,

Któż pocieszał ciebie będzie,

Gdy mnie już ustawią w rzędzie?

Żono, żono, żono kochana![10], [11]


(1) Moch – Moskal. Pogardliwe określenie żołnierzy carskich.

Wariant 9

Strzałka

Łączko, łączko, łączko zielona!

Hej! Łączko, łączko, łączko zielona!

Któż cię będzie łączko kosił,

Gdy ja będę szablę nosił?

Hej! Łączko, łączko, łączko zielona!

Pole, pole, pole szerokie!

Hej! Pole, pole, pole szerokie!

Któż cię pole będzie orał,

Jak się będę z Mochem porał?

Hej! Pole, pole, pole szerokie!

Fajo, fajo porcelanowa!

Hej! Fajo, fajo porcelanowa!

Któż cię fajo będzie kurzył,

Jak ja będę w wojsku służył?

Hej! Fajo, fajo porcelanowa!

Wódko, wódko, wódko czerwona!

Hej! Wódko, wódko, wódko czerwona!

Któż cię wódko będzie pijał,

Jak ja będę Mochów bijał?

Hej! Wódko, wódko, wódko czerwona!

Maryś, Maryś, Maryś kochana!

Hej! Maryś, Maryś, Maryś kochana!

Któż cię Maryś będzie kochał,

Jak ja będę w wojsku szlochał?

Hej! Maryś, Maryś, Maryś kochana!

Koniu, koniu, koniku siwy!

Hej! Koniu, koniu, koniku siwy!

Któż cię koniu będzie pasał,

Jak ja będę w bojach hasał?

Hej! Koniu, koniu, koniku siwy!

Krówki, krówki, krówki łaciate!

Hej! Krówki, krówki, krówki łaciate!

Któż wam krówki poda trawy,

Gdy ja na bój pójdę krwawy?

Hej! Krówki, krówki, krówki łaciate.

Żono, żono, żono kochana!

Hej! Żono, żono, żono kochana!

Któż pocieszał ciebie będzie,

Gdy mnie już ustawią w rzędzie?

Hej! Żono, żono, żono kochana![13]

Bibliografia

1. 

10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, s. 12, 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 25.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 9, 10.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Piosenki leguna tułacza, s. 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 190.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 70, 206.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

7. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 210, 211.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

8. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 108, 109.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

9. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 27, s. 40–42.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono wybrane strofy.

10. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. W trzecim wersie drugiej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: Jak się będę z wrogiem porał?

11. 

Piosenki z krakowskiego.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

12. 

Nasze piosnki polowe.

13. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 232, 233.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.