Łączko, łączko zielona

Zgłoszenie do artykułu: Łączko, łączko zielona

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (1)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Gang Marcela

Śląski bukiet

Music Media Production

1998

CD

Bibliografia

1. 

10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, s. 12, 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 25.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 9, 10.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Piosenki leguna tułacza, s. 19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

5. 

Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 190.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

6. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 70, 206.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

7. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 210, 211.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

8. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 108, 109.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

9. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 27, s. 40–42.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono wybrane strofy.

10. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 74.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. W trzecim wersie drugiej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: Jak się będę z wrogiem porał?

11. 

Piosenki z krakowskiego.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

12. 

Nasze piosnki polowe.

13. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 232, 233.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.