Marsz Pierwszego Korpusu

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Pierwszego Korpusu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Spoza gór i rzek

Wyszliśmy na brzeg.

Czy stąd niedaleko już

Do grających wierzb, malowanych zbóż?

Wczoraj łach, mundur dziś,

Sciśnij pas, pora iść.

Ruszaj! Pierwszy Korpus nasz,

Spoza gór i rzek

Na zachód marsz!

Czekaj, Maryś, nas,

Niedaleki czas,

Gdy zmora przepadnie zła,

Będzie radość, aż błyśnie w oku łza.

Nie płacz, Maryś, nie,

Nie powtórzy się!

Ruszaj! Pierwszy Korpus nasz,

Salut daj na wschód,

Na zachód marsz!

Będzie wielka rzecz,

Pospolita Rzecz,

Potęga wyrośnie z nas

Na pochwałę wsi, na pochwałę miast.

Na spotkanie dniom

Szklany stanie dom.

Ruszaj! Pierwszy Korpus nasz,

Po tę Wielką Rzecz,

Na zachód marsz![1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13]