Marsz Pierwszego Korpusu

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Pierwszego Korpusu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz Pierwszego Korpusu

Marsz I Korpusu

Marsz I Korpusu WP

Spoza gór i rzek

Autor słów:

Ważyk, Adam

Autor muzyki:

Barchacz, Aleksander

Data powstania:

1943

Miejsce powstania:

Sielce nad Oką

Informacje

15 października 1943 r. w stołówce przy sztabie II Dywizji Piechoty odbyła się premiera pierwszego programu Teatru Żołnierza I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Teatr ten powstał na bazie dawnego Teatrzyku z Tęczą. Autorem widowiska Ławka w Łazienkach był poeta Adam Ważyk, redaktor naczelny „Gazety Oficerskiej”. Widowisko napisane w 1943 r. w Sielcach, kończyło się pieśnią zatytułowaną przez autora Hymn I Korpusu. Odśpiewał ją na proscenium cały zespół aktorski. Muzykę skomponował ppor. Aleksander Barchacz. Było to premierowe wykonanie utworu, który w niedługi czas potem uznany został za czołową pieśń Ludowego Wojska Polskiego i otrzymał tytuł Marsz Pierwszego Korpusu. Kompozytor oparł muzykę na motywach – jak podaje Stanisława Mrozińska na 53 stronicy swej książki Karabin i maska – „(...) starej piosenki z pierwszej wojny światowej ‘Ruszaj, pierwszy Korpus nasz!’ (...)” Aleksander Barchacz nie podtrzymuje tej wersji. Przekonanie o zapożyczeniach z jakiejś dawnej melodii wojskowej zrodzić się mogło z tego powodu, że zanim został napisany tekst pieśni, już istniał utwór muzyczny i nosił właśnie tytuł Marsz Aliantów. Adam Ważyk „dopasował” słowa do istniejącej muzyki. Marsz ukazał się na łamach frontowej prasy wojskowej „Wolna Polska”, w 1944 r. wszedł do zbiorku Pieśni polskich formacji wojskowych zagranicą – część pierwsza, wydanego w Lublinie nakładem Centrali Wydawniczej przy Państwowym Instytucie Muzycznym, później był drukowany w przeróżnych śpiewnikach, m. in. w Małym śpiewniku żołnierza polskiego, w Pieśniach gniewnych, To idzie młodość itd. Nagrany został także na płytach[1].

Bibliografia