Piękna nasza Polska cała

Zgłoszenie do artykułu: Piękna nasza Polska cała

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Piękna nasza Polska cała,

Piękna żyzna i niemała!

Wiele krain, wiele ludów,

Wiele stolic, wiele cudów!

Lecz najmilsze i najzdrowsze,

Przecież człeku jest Mazowsze.

Bo gdzie takie cudne stroje,

I śpiewanki i dziewoje?

Kto w podkówki tak wykrzesze?

Komu miłe tak pielesze,

Jak ojczyste Mazurowi? –

Niechaj cała Polska powie.

Poza Niemnem puszcza sroga,

A na Rusi błotna droga;

Góral zbytnio podkasały,

A niekiedy i zuchwały,

A więc nasza, nasza góra,

Nie ma w świecie nad Mazura.

Mówią, że tam na Podolu

Rośnie żyto bez kąkolu.

Ale u nas dary Boże

Płyną Wisłą, aż za morze;

Przyśpiewują jej flisaki,

A grosz człek ma jaki taki.

Gdzieś za światem Dniepr tam płynie

Sławne konie w Ukrainie;

Ale kto, jak Mazur właśnie,

Wioząc z konia biczem trzaśnie?!

Kiedy jedzie do Warsęgi,

Mówią wszyscy: Mazur tęgi![1], [7], [13]

Wariant 2

Strzałka

Piękna nasa Polska cała,

Piękna żyzna i niemała!

Wiele krain, wiele ludów,

Wiele stolic, wiele cudów!

Lec najmilse i najzdrowse,

Przeciez cłeku jest Mazowsze.

Bo gdzie takie cudne stroje,

I śpiewanki i dziewoje?

Kto w podkówki tak wyksese?

Komu miłe tak pielese,

Jak ojcyste Mazurowi?

Niechaj cała Polska powie.

Mówią, ze tam na Podolu

Rośnie zyto bez kąkolu.

Ale u nas dary Boze

Płyną Wisłą, az za moze;

Psyśpiewują se flisaki,

A gros cłek ma jaki taki.

Gdzieś za światem Dniepr tam płynie

Sławne konie w Ukrainie;

Ale kto, jak Mazur właśnie,

Wioząc z konia bicem tsaśnie!

Kiedy jedzie do Warsęgi,

Mówią wszyscy: Mazur tęgi![2]

Wariant 3

Strzałka

Piękna nasza Polska cała,

Piękna, żyzna i niemała.

Wiele krain, wiele ludów,

Wiele stolic, wiele cudów,

Lecz najmilsze i najzdrowsze

Przecież człeku jest Mazowsze!

Bo gdzie takie cudne stroje,

I śpiewanki i dziewoje?

Kto w podkówki tak wykrzesze?

Komu miłe tak pielesze,

Jak ojczyste Mazurowi?

Niechaj cała Polska powie.

Poza Niemnem wielkie błota,

A za Bugiem Ruś sromota;

Góral zbytnie podkasały,

A Odraki lud zniemczały;

A więc nasza, nasza góra!

Nie masz w świecie nad Mazura!

Mówią, że tam na Podolu

Rośnie żyto bez kąkolu,

Ale u nas dary Boże

Płyną Wisłą, aż za morze,

Przyśpiewują jej flisaki,

A grosz ma człek jaki taki.

Gdzieś za światem Dniepr tam płynie,

Sławne konie w Ukrainie;

Ale kto jak Mazur właśnie

Wioząc, z konia biczem trzaśnie!

Kiedy jedzie do Warsęgi,

Mówią wszyscy: – Mazur tęgi!

Tęgi Mazur wej w pokoju,

Lecz się przyda i do boju!

Znane w Polsce kosyniery

I do boju Mazur szczery;

Gdy do kosy się przyłoży,

Tnie Moskala, jak gniew Boży!

Dana, dana, dana, dana,

Za Ojczyznę miła rana,

Prędzej zginą rzeki, góry,

Niźli Polska i Mazury;

Bies cię porwie, Mikołaju,

A swoboda będzie w kraju!

I zanucą w Polsce ludzie

O Mazurach i o cudzie,

Bo Bóg, żeby świat dziś stworzył,

Już z Mazurów by go złożył,

A pośrodku nich niecnotę

Mikołaja – na zgryzotę.[3], [4], [6], [9], [10], [12]

Wariant 4

Strzałka

Piękna nasza Polska cała,

piękna, żyzna i niemała,

wiele krain, wiele ludów,

wiele stolic, wiele cudów,

lecz najmilsze i najzdrowsze

przecież, człeku, jest Mazowsze.

Bo gdzie takie cudne stroje

i śpiewanki, i dziewoje?

Kto w podkówki tak wykrzesze?

Komu miłe tak pielesze,

jak ojczyste Mazurowi?

Niechaj cała Polska powie!

Mówią, że tam na Podolu

rośnie żyto bez kąkolu;

ale u nas dary boże

płyną Wisłą aż za morze,

przyśpiewują se flisaki,

a grosz ma człek jaki taki.

Gdzieś za światem Dniepr tam płynie,

Sławne konie w Ukrainie;

Ale kto jak Mazur właśnie

Wioząc, z konia biczem trzaśnie!

Kiedy jedzie do Warsęgi,

Mówią wszyscy: Mazur tęgi!

Dana, dana, dana, dana,

za Ojczyznę miła rana!

Prędzej zginą rzeki, góry,

Niźli Polska i Mazury![5]

Wariant 5

Strzałka

Piękna nasza Polska cała,

Piękna, żyzna i niemała.

Wiele krain, wiele ludów,

Wiele stolic, wiele cudów.

Lecz najmilsze i najzdrowsze

Przecież człeku jest Mazowsze.

Bo gdzie takie cudne stroje

I śpiewanki i dziewoje?

Kto w podkówki tak wykrzesze?

Komu miłe tak pielesze,

Jak ojczyste Mazurowi?

Niechaj cała Polska powie.

Mówią, że tam na Podolu,

Bośnie żyto bez kąkolu;

Ale u nas dary boże

Płyną Wisłą aż na morze,

Przyśpiewują se fisaki,

A grosz ma człek jaki taki.

Gdzieś za światem Dniepr tam płynie,

Sławne konie w Ukrainie,

Ale kto, jak Mazur właśnie,

Wioząc, z konia biczem trzaśnie!

Kiedy jedzie do Warsęgi,

Mówią wszyscy: Mazur tęgi!

Tęgi Mazur wej w pokoju,

Lecz się przyda i do boju,

Znane w Polsce Kosyniery,

I do boju Mazur szczery;

Gdy do kosy się przyłoży,

Tnie Moskala, jak gniew Boży.

Dana, dana, dana, dana,

Za Ojczyznę miła rana!

Prędzej zginą rzeki góry,

Niźli Polska i Mazury.

Bies cię porwie Mikołaju,

A swoboda będzie w kraju.

I zanucą w Polsce ludzie,

O Mazurach i o cudzie;

Bo Bóg, żeby świat dziś stworzył,

Już z Mazurów by go złożył,

A pośrodku nich niecnotę

Mikołaja na zgryzotę.[8]

Wariant 6

Strzałka

Piękna nasza Polska cała,

piękna, żyzna i niemała,

wiele krain, wiele ludów,

wiele stolic, wiele cudów,

lecz najmilsze i najzdrowsze

przecież, człeku, jest Mazowsze.

Bo gdzie takie cudne stroje

i śpiewanki, i dziewoje?

Kto w podkówki tak wykrzesze?

Komu miłe tak pielesze,

jak ojczyste Mazurowi?

Niechaj cała polska powie.

Dana, dana, dana, dana,

za Ojczyznę miła rana!

Prędzej zginą rzeki, góry,

niźli polska i mazury.

Bies cię porwie, Mikołaju,

a swoboda będzie w kraju.

I zanucą w Polsce ludzie

o Mazurach i o cudzie;

bo Bóg, żeby świat dziś stworzył,

już z mazurów by go złożył,

a pośrodku nich niecnotę

Mikołaja, na zgryzotę.[11]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 48, 49.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 52.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 17.

4. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 62, 63.

5. 

Śpiewnik polski, s. 53, 54.

6. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 135, 215.

7. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 31, 32.

8. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 26.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki.

9. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 101, 102.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki.

10. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 56, s. 74, 75; z. III, nr 32, s. 44, 45.
W śpiewniku zamieszczono dwa warianty melodii utworu. Wersja pierwsza została opublikowana w zeszycie I bez informacji na temat autora muzyki. W zeszycie III podano natomiast skróconą wersję tekstu pieśni.

11. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 110.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

12. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 114–116.

13. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 88.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.