Pierwsza Brygada

Zgłoszenie do artykułu: Pierwsza Brygada

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Legiony to – żebracza nuta,

Legiony to – ofiarny stos,

Legiony to – żołnierska buta,

Legiony to straceńców los!

My, Pierwsza Brygada,

Strzelecka gromada,

Na stos rzuciliśmy – swój życia los,

Na stos, na stos!

O, ile mąk, ile cierpienia,

O, ile krwi, wylanych łez,

Pomimo to – nie ma zwątpienia,

Dodawał sił – wędrówki kres!

My, Pierwsza Brygada...

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,

Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!

Laliśmy krew osamotnieni,

A z nami był nasz drogi Wódz!

My, Pierwsza Brygada...

Inaczej się dziś zapatrują

I trafić chcą do naszych dusz.

I mówią, że już nas szanują,

Lecz właśnie czas odwetu już!

My, Pierwsza Brygada...

Nie chcemy już od was uznania,

Nie waszych mów, ni waszych łez!

Już skończył się czas kołatania

Do waszych serc – do waszych kies!

My, Pierwsza Brygada...

Dziś nadszedł czas pokwitowania

Za mękę serc i katusz dni.

Nie chciejcie więc – politowania,

Zasadą jest: za krew – chciej krwi!

My, Pierwsza Brygada...

Dzisiaj już my jednością silni

Tworzymy Polskę – przodków mit,

Że wy w tej pracy nie dość pilni,

Zostanie wam potomnych wstyd!

My, Pierwsza Brygada...

Umieliśmy w ogień zapału

Młodzieńczych wiar rozniecić skry,

Nieść życie swe dla ideału

I swoją krew, i marzeń sny.

My, Pierwsza Brygada...

Potrafim dziś dla potomności

Ostatki swych poświęcić dni.

Wśród fałszów siać siew szlachetności

Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

My, Pierwsza Brygada...[1], [3], [4], [14]

Wariant 2

Strzałka

Legiony, to żołnierska nuta.

Legiony, to skazańców los.

Legiony, to żołnierska buta,

Legiony, to ofiarny stos!

My pierwsza Brygada

Strzelecka gromada,

na stos rzuciliśmy, nasz życia los.

Na stos, na stos! Na stos!

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,

nie wierząc nam, że chcieć, to móc.

Leliśmy krew osamotnieni,

lecz z nami był nasz drogi wódz!

My pierwsza Brygada...

Nie trzeba nam od was uznania,

ni waszych mów, ni waszych łez.

Skończyły się dni kołatania

do waszych dusz, do waszych klas!

My pierwsza Brygada...[2], [6]

Wariant 3

Strzałka

Legiony to – żołnierska nuta,

Legiony to – ofiarny stos,

Legiony to – żołnierska buta,

Legiony to straceńców los!

/My, Pierwsza Brygada,

strzelecka gromada,

na stos rzuciliśmy – swój życia los,

na stos, na stos!/bis

O, ile mąk, ile cierpienia,

o, ile krwi, wylanych łez,

pomimo to – nie ma zwątpienia,

dodawał sił – wędrówki kres!

My, Pierwsza Brygada...

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,

nie wierząc nam, że chcieć – to móc!

Laliśmy krew osamotnieni,

a z nami był nasz drogi Wódz!

My, Pierwsza Brygada...

Umieliśmy w ogień zapału

młodzieńczych wiar rozniecić skry,

nieść życie swe dla ideału

i swoją krew, i marzeń sny.

My, Pierwsza Brygada...

Potrafim dziś dla potomności

ostatki swych poświęcić dni.

Wśród fałszów siać siew szlachetności

miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

My, Pierwsza Brygada...[7]

Wariant 4

Strzałka

Legiony to – żebracza nuta,

Legiony to – ofiarny stos,

Legiony to – żołnierska buta,

Legiony to – straceńców los!

   My, pierwsza brygada

   Strzelecka gromada

   Na stos

   Rzuciliśmy swój życia los

   Na stos – na stos! –

Nie chcemy ju z od was uznania,

Ni waszych mów, ni waszych łez:

Skończyły się dni kołatania

Do waszych dusz, do waszych kies.

   My, pierwsza brygada...

Umieliśmy w ogień zapału

Młodzieńczych wiar rozniecić skry,

Nieść życie swe dla ideału

I swoją krew i marzeń sny.

   My, pierwsza brygada...

Potrafim dziś dla potomności

Ostatki swych poświęcić dni,

Wśród fałszów siać siew szlachetności

Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

   My, pierwsza brygada...[19]

Wariant 5

Strzałka

Legiony to, żołnierska nuta,

Legiony to, straceńców los,

Legiony to, rycerska buta,

Legiony to, ofiarny stos!

My, Pierwsza Brygada,

Strzelecka gromada,

Na stos, rzuciliśmy,

Swój życia los, na stos, na stos!

Mówili, żeśmy stumanieni,

nie wierząc w to, że chcieć – to móc,

Lecz trwaliśmy osamotnieni,

A z nami był nasz drogi Wódz!

My, Pierwsza Brygada…

Nie chcemy dziś od was uznania,

Ni waszych łez, ni waszych słów,

Skończyły się dni kołatania

Do waszych serc, do ciemnych głów.

My, Pierwsza Brygada…[8], [9]


Trzecia zwrotka odnosi się do tego odłamu społeczeństwa, który zwalczał Legiony i ich ideę.

Wariant 6

Strzałka

Legiony to – żołnierska buta,

Legiony to – ofiarny stos,

Legiony to – rycerska nuta,

Legiony to – straceńców los!

My, Pierwsza Brygada,

strzelecka gromada,

Na stos rzuciliśmy swój życia los

Na stos – na stos!

Nie chcemy już od was uznania,

Ni waszych mów, ni waszych łez:

Skończyły się dni kołatania

Do waszych dusz, do waszych kies.

My, Pierwsza Brygada...

Umieliśmy w ogień zapału

Młodzieńczych wiar rozniecić skry,

Nieść życie swe dla ideału

I swoją krew, i marzeń sny.

My, Pierwsza Brygada...

Potrafim dziś dla potomności

Ostatki swych poświęcić dni,

Wśród fałszów siać siew szlachetności

Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

My, Pierwsza Brygada...

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,

Nie wierząc nam, że chcieć to móc,

Laliśmy krew osamotnieni,

A z nami był nasz drogi wódz.

My, Pierwsza Brygada...[11]

Wariant 7

Strzałka

Legiony to żebracza nuta,

Legiony to ofiarny stos,

Legiony to żołnierska buta,

Legiony to straceńców los.

My, Pierwsza Brygada,

Strzelecka gromada,

Na stos – rzuciliśmy

Swój życia los –

Na stos, na stos.

O, ile mąk, ile cierpienia,

O, ile krwi, przelanych łez!

Pomimo to nie ma zwątpienia –

Dodawał sił wędrówki kres!

My, Pierwsza Brygada...

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,

Nie wierząc nam, że chcieć to móc!

Leliśmy krew osamotnieni,

A z nami był nasz drogi Wódz!

My, Pierwsza Brygada...

Inaczej się dziś zapatrują

I trafić chcą do naszych dusz,

I mówią, że już nas szanują,

Lecz właśnie czas odwetu już!

My, Pierwsza Brygada...

Nie chcemy już od was uznania,

Ni waszych mów, ni waszych łez!

Skończyły się dni kołatania

Do waszych serc, do waszych kies!

My, Pierwsza Brygada...

Umieliśmy w ogień zapału

Młodzieńczych wiar rozniecić skry.

Nieść życie swe dla ideału

I swoją krew, i marzeń sny.

My, Pierwsza Brygada..

Dziś nadszedł czas pokwitowania

Za mękę serc i katusz dni.

Nie chciejcie więc politowania –

Zasadą jest: za krew chciej krwi!

My, Pierwsza Brygada...

Potrafim dziś dla potomności

Ostatki swych poświęcić dni.

Wśród fałszów siać siew szlachetności

Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

My, Pierwsza Brygada...

Dzisiaj już my jednością silni

Tworzymy Polskę – przodków mit.

Że wy w tej pracy nie dość pilni,

Zostanie wam potomnych wstyd!

My, Pierwsza Brygada...[12]

Wariant 8

Strzałka

Legiony to – żołnierska buta,

Legiony to – ofiarny stos,

Legiony to – rycerska nuta,

Legiony to – straceńców los!

My, Pierwsza Brygada,

strzelecka gromada,

Na stos rzuciliśmy swój życia los

Na stos – na stos![15]

Wariant 9

Strzałka

Legiony to – żołnierska nuta,

Legiony to – ofiarny stos,

Legiony to – rycerska buta,

Legiony to – straceńców los!

My, Pierwsza Brygada,

Strzelecka gromada,

Na stos rzuciliśmy swój życia los,

Na stos, na stos...

O, ile mąk, ile cierpienia,

O, ile krwi, wylanych łez,

Pomimo to – nie ma zwątpienia,

Dodawał sił – wędrówki kres!

My, Pierwsza Brygada...

Krzyczeli, żeśmy stumanieni,

Nie wierząc nam, że chcieć – to móc,

Leliśmy krew osamotnieni,

A z nami był nasz drogi Wódz!

My, Pierwsza Brygada...

Inaczej się dziś zapatrują,

I trafić chcą do naszych dusz,

I mówią, że nas już szanują,

Lecz właśnie czas odwetu już!

My, Pierwsza Brygada...

Nie chcemy już od was uznania,

Ni waszych mów, ni waszych łez!

Już skończył się czas kołatania,

Do waszych serc – do waszych kies!

(Do waszych serc – połóżmy kres!)

My, Pierwsza Brygada...

Dziś nadszedł czas pokwitowania

Za mękę serc i katusz dni,

Nie chciejcie więc – politowania,

Zasadą jest: za krew – chciej krwi!

My, Pierwsza Brygada...

Dzisiaj już my – jednością silni,

Tworzymy Polskę – przodków mit,

Że wy w tej pracy nie dość pilni,

Zostanie wam potomnych wstyd!

My, Pierwsza Brygada...

Umieliśmy w ogień zapału

Młodzieńczych wiar rozniecić skry,

Nieść życie swe dla ideału

I swoją krew, i marzeń sny.

My, Pierwsza Brygada...

Potrafim dziś dla potomności

Ostatki swych poświęcić dni,

Wśród fałszów siać siew szlachetności,

Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

My, Pierwsza Brygada...[16]

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 149–151, 408–412.
Por.: Biernacki Tadeusz My, Pierwsza Brygada... dodatek, zestawienie tekstów w chronologicznym ujęciu – 1921 (Nakładem B. Rudzkiego), 1928 (Nakładem Idzikowskiego); Chojecki Leon, Pieśni żołnierskie na fortepian lub do śpiewu ułożył…, Warszawa, br, (ok. 1930), s. 22 (pt. „Marsz I-ej Brygady”); Stolarzewicz Ludwik, (Stefan Hińcza),Pierwszy żołnierz Odrodzonej Polski, Łódź 1928, s. 180.

2. 

10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, s. 19, 20.

3. 

My, Pierwsza Brygada...: powstanie i historia pieśni, s. 5, 6.

4. 

Polska_Jutrzejsza_1928_13, s. 5.
Hałaciński Andrzej, List otwarty do Związku Literatów w Warszawie.

5. 

My, pierwsza brygada ; Wojenko, wojenko: piosenki żołnierskie.

6. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 99.

7. 

Śpiewnik polski, s. 108, 109.

8. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 34, 35.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. 

Śpiewnik żołnierski.

10. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 73, 206.

11. 

Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 12, 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

12. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 42–44.

13. 

Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, s. 19.

14. 

Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, s. 19.
Publikacja zawiera skróconą wersję tekstu.

15. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 7.
Publikacja zawiera skróconą wersję tekstu oraz nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

16. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 238, 239.

17. 

Skąd nasz ród. Polskie pieśni hymniczne, s. 120.

18. 

Hałacińska, Kinga.
Na podstawie materiałów z teczki Wojskowego Biura Historycznego w Rembertowie oraz książki prof. Wojciech Podgórski Emigracja walczących : wokół polsko-szkocko-angielskich powiązań kulturalnych wojennych i powojennych Warszawa, 2011.

19. 

Wojenna pieśń polska. T. 3, s. 28, 29.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.