Pierwsza Brygada

Zgłoszenie do artykułu: Pierwsza Brygada

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (3)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Piosenki Legionów Polskich

Boston

1995

CD

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Piosenki Legionów Polskich

Polskie Nagrania Muza

1989

LP

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Piosenki Legionów Polskich

Polskie Nagrania Muza

1998

CD

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 149–151, 408–412.
Por.: Biernacki Tadeusz My, Pierwsza Brygada... dodatek, zestawienie tekstów w chronologicznym ujęciu – 1921 (Nakładem B. Rudzkiego), 1928 (Nakładem Idzikowskiego); Chojecki Leon, Pieśni żołnierskie na fortepian lub do śpiewu ułożył…, Warszawa, br, (ok. 1930), s. 22 (pt. „Marsz I-ej Brygady”); Stolarzewicz Ludwik, (Stefan Hińcza),Pierwszy żołnierz Odrodzonej Polski, Łódź 1928, s. 180.

2. 

10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, s. 19, 20.

3. 

My, Pierwsza Brygada...: powstanie i historia pieśni, s. 5, 6.

4. 

Polska_Jutrzejsza_1928_13, s. 5.
Hałaciński Andrzej, List otwarty do Związku Literatów w Warszawie.

5. 

My, pierwsza brygada ; Wojenko, wojenko: piosenki żołnierskie.

6. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 99.

7. 

Śpiewnik polski, s. 108, 109.

8. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 34, 35.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

9. 

Śpiewnik żołnierski.

10. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 73, 206.

11. 

Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 12, 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

12. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 42–44.

13. 

Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, s. 19.

14. 

Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, s. 19.
Publikacja zawiera skróconą wersję tekstu.

15. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 7.
Publikacja zawiera skróconą wersję tekstu oraz nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

16. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 238, 239.

17. 

Skąd nasz ród. Polskie pieśni hymniczne, s. 120.

18. 

Hałacińska, Kinga.
Na podstawie materiałów z teczki Wojskowego Biura Historycznego w Rembertowie oraz książki prof. Wojciech Podgórski Emigracja walczących : wokół polsko-szkocko-angielskich powiązań kulturalnych wojennych i powojennych Warszawa, 2011.

19. 

Wojenna pieśń polska. T. 3, s. 28, 29.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.