Płynie Wisła, płynie

Zgłoszenie do artykułu: Płynie Wisła, płynie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Płynie Wisła, płynie

Krakowiak

Płynie Wisła

Krakowiak o Wiśle

Polska nie zaginie

Z tamtej strony Wisły

Autor słów:

Wasilewski, Edmund[2], [4], [11]

Hoffman, Kazimierz[13]

Autor muzyki:

Hoffman, Kazimierz[4], [13]

Melodia:

ludowa[3], [10]

Data powstania:

Utwór pochodzi z drugiej połowy XIX w.

Informacje

Pieśń ta jest anonimową odmianą słowną i melodyczną napisanego przez E. Wasilewskiego w 1840 r. krakowiaka Od południa stoi. Odegrała ona wielką rolę wychowawczą w czasach niewoli, okupacji i zniewolenia komunistycznego[13].

Krakowiak Płynie Wisła, płynie jest fragmentem ilustracji do sztuki teatralnej[1].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 30.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 28, nr 33.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 189.
W publikacji zamieszczono utwór z tekstem pochodzenia ludowego.

4. 

Śpiewnik polski, s. 78, 79.

5. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 40.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

6. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 64.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

7. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 39, 40.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

8. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 26, 27.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

9. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 54, 55.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

10. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 148, 217.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

11. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 54, s. 72.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono informację, iż tekst jest jednym z wariantów pieśni „Od południa stoi”.

12. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 111.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

13. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 152, 153.

14. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 163, 164.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.