Złote przeboje

Zgłoszenie do artykułu: Złote przeboje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Gaertner, Katarzyna

główny wykonawca

Rodowicz, Maryla

wykonawca gościnny

wokal

1, 3, 6, 14

Pro Contra

wykonawca gościnny

3

German, Anna

wykonawca gościnny

wokal

2, 15

Rybiński, Andrzej

wykonawca gościnny

wokal

4, 10

Hulewicz, Edward

wykonawca gościnny

wokal

5

Alibabki

wykonawca gościnny

wokal

7

Bumerang

wykonawca gościnny

7

Frąckowiak, Halina

wykonawca gościnny

wokal

8, 17

Dwa Plus Jeden

wykonawca gościnny

9

Trubadurzy

wykonawca gościnny

11

Zieliński, Andrzej

wykonawca gościnny

wokal

12

Zieliński, Jacek

wykonawca gościnny

wokal

12

Grunwald, Jerzy

wykonawca gościnny

wokal

4, 13

Kunicka, Halina

wykonawca gościnny

wokal

16

Partita

wykonawca gościnny

4, 18

Wróblewska, Marianna

wykonawca gościnny

wokal

19

Woźniak, Tadeusz

wykonawca gościnny

wokal

20

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Złote przeboje
Okładka płyty.