Czerwone maki na Monte Cassino

Zgłoszenie do artykułu: Czerwone maki na Monte Cassino

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (3)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Aston, Adam

Każdemu wolno kochać

Polskie Nagrania Muza

2013

CD

77:00

Jopek Anna Maria

Polanna

AnnaMariaJopekMusic

2011

CD

57:10

Stankiewicz Danuta

Zawsze wierni Ojczyźnie

BM Inspiration

2021

CD

01:02:11

Bibliografia

1. 

Szewera Tadeusz, Straszyński Olgierd, Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, wyd. 2 poszerzone, Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1975, s. 686–688, 767, 768.

2. 

Konarski Feliks, Historia Czerwonych Maków, Londyn, Konarski, Feliks, 1961

3. 

Bednarowicz Jędrzej, Werner Stanisław, Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1965, s. 132–134.

4. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 10.

5. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 67, 68.

6. 

Wesołowska-Jarema, Izabella

7. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 150–152.

8. 

Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”
Luźna karta ze zbiorów BPP; sygn. NWI 173.

9. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 109, 110, 211, 212.

10. 

Bożyk Jerzy Michał, Boroń Piotr, Śpiewnik pieśni patriotycznej, wyd. 10, Kraków, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, 2007, s. 40, 41.

11. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 24, 25.

12. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 296–299.

13. 

Bogumiła Żongołłowicz, Jego były „Czerwone maki...”: życie i kariera Gwidona Boruckiego - Guido Lorraine’a, Melbourne, Toruń, Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2010

14. 

http://culture.pl/
Historia i opis utworu w serwisie culture.pl [odczyt: 22.07.2014].

15. 

http://www.tvp.info/
Strona internetowa TVP Info [odczyt: 22.07.2014].

16. 

http://prawo-ip.blogspot.com/
Blog Własność intelektualna w praktyce [odczyt: 22.07.2014].

17. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 307, 308.

18. 

https://bibliotekapiosenki.pl/strona/nasze-akcje/czerwone-maki
Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosneki” [odczyt: 07.04.2019].