Na Francuskiej i inne piosenki

Zgłoszenie do artykułu: Na Francuskiej i inne piosenki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Rola
Strzałka
Instrument
Strzałka
Utwory
Strzałka

Sielicki, Ryszard

główny wykonawca, kompozytor

Santor, Irena

główny wykonawca

wokal

1

Czyżewski, Bogdan

główny wykonawca

wokal

2

Rinn, Danuta

główny wykonawca

wokal

2

Łazuka, Bohdan

główny wykonawca

wokal

3

Koterbska, Maria

główny wykonawca

wokal

4

Przybylska, Sława

główny wykonawca

wokal

5

Villas, Violetta

główny wykonawca

wokal

6, 7

Woźniakowski, Tadeusz

główny wykonawca

wokal

8

Rolska, Rena

główny wykonawca

wokal

9

Ricercar ’64

główny wykonawca

wokal

10

Szczepanik, Piotr

główny wykonawca

wokal

10

Stępowski, Jarema

główny wykonawca

wokal

11

No To Co

główny wykonawca

wokal

13

German, Anna

główny wykonawca

wokal

14

Czerny, Edward

główny wykonawca, dyrygent

4, 6–8, 12

Klimczuk, Bogusław

główny wykonawca, dyrygent

9

Korzyński, Andrzej

główny wykonawca, dyrygent

10

Mahlik, Zygmunt

główny wykonawca

5

Orkiestra Polskiego Radia

główny wykonawca

1, 4, 6, 7, 12, 14

Orkiestra Taneczna Polskiego Radia

główny wykonawca

8

Poznańska Piętnastka Radiowa

główny wykonawca

5

Rachoń, Stefan

główny wykonawca, dyrygent

1, 14

Sadowski, Krzysztof

główny wykonawca, dyrygent

2

Sent, Janusz

główny wykonawca, dyrygent

3

Suchocki, Tadeusz

główny wykonawca, dyrygent

11

Zespół Instrumentalny

główny wykonawca

2, 3, 9, 11

Jastrzębska-Marciszewska, Halina

realizacja dźwięku

14

Piętowski, Wojciech

realizacja dźwięku

14

Koterbska, Maria

główny wykonawca

wokal

12

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://kppg.waw.pl/Strona%202019/etykiety.php?plyta=13238
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 20.04.2016].