Ordonówna, Hanka

Zgłoszenie do artykułu: Ordonówna, Hanka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Marzenia moje płyną w dal

Ignacy Rzepecki

1929

Mam chłopczyka na Kopernika

Ignacy Rzepecki

1935

Hiszpanka: piosenka neapolitańska

Ignacy Rzepecki

1930

Wróć do Sorrento: piosenka neapolitańska

Ignacy Rzepecki

1930

Piosenki żołnierskie

Delegatura P. C. K.

1945

Każdy w życiu robi głupstwa: tango

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1935

Aj – Aj – Aj!: ballada rycerska

Joachim Altschuler

1927

Pieśń o burmistrzance

Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej

1930

Ha! Ha! Ha!: shimmy-fox

Gebethner i Wolff

1925

A ile mi dasz?: shimmy-fox

Ignacy Rzepecki

Znajomi z płyt

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Powróćmy jak za dawnych lat..., czyli Historia polskiej muzyki rozrywkowej: (lata 1900–1939)

Wydawnictwo „Iskry”

2007

Peruwianka: Wet za wet

Bronisław Rudzki

Sam mi mówiłeś: tango

Gebethner i Wolff

1929

Sam mi mówiłeś: tango

Ignacy Rzepecki

1930

Caca: shimmy piosenka

Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

1924

Pierotka i Arlekin: op. 105

Ignacy Rzepecki

Zostań: tango: z repertuaru Hanki Ordonówny

Feliks Grąbczewski

Szkoda marzyć!: tango

Rzepecki, Stanisław

1935

Zwątpienie: tango z repertuaru Hanki Ordonówny

Ignacy Rzepecki

1935

To jest ostatni walc...: walc z operetki „Ostatni Walc”

Ignacy Rzepecki

Ideał

Ignacy Rzepecki

Arystokrata bez krawata: gwiazdy i melodie

Wydawnictwo Nowy Świat

2006

Marzenie: tango

Gebethner i Wolff

1930

Marzenie: tango

Ignacy Rzepecki

1932

Biały Boston

Ignacy Rzepecki

Nie dziś, to jutro: tango z repertuaru Hanki Ordonówny

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Szlagiery starej Warszawy: śpiewnik andrusowski

Wydawnictwo „Boston”

1994

Pieśniarka Warszawy: Hanka Ordonówna i jej świat: biografia

Polonia

1990

Więcej...
Bibliografia