Sławiński, Janusz

Zgłoszenie do artykułu: Sławiński, Janusz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Sławiński, Janusz

Data urodzenia:

14 października 1939

Miejsce urodzenia:

Warszawa

Informacje

Kompozytor, aranżer i dyrygent. Ukończył Liceum Muzyczne w Poznaniu i Państwowa Wyższą Szkołę Muzyczną w Łodzi.

W latach 1965–1971 prowadził wspólnie z Markiem Jaszczakiem orkiestrę Kanon Rytm, utworzoną z uczniów i studentów łódzkich szkół muzycznych. Towarzyszyła ona na estradzie i w nagraniach radiowych m.in. Krzysztofowi Cwynarowi, duetowi Framerowie, Steni Kozłowskiej, Halinie Kunickiej, Jolancie Marciniak, Łucji Prus, Andrzejowi Rybińskiemu, Irenie Santor, Ewie Śnieżance, Teresie Tutinas.

Brała także udział w programach Ośrodka Telewizyjnego w Łodzi (Halo tu Łódź, Proszę dzwonić, Rendez-vous z Kanon Rytmem).

Współpracował z TVP jako kierownik muzyczny programów muzycznych (Giełda piosenki, Telewizyjny Ekran Młodych, Bank Miast, Turniej Miast, Od Opola do Opola).

Wielokrotnie brał udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach piosenkarskich jako współorganizator, juror i dyrygent.

Jest kompozytorem muzyki do filmów krótkometrażowych i dokumentalnych oraz piosenek m.in. dla Daniela, Marleny Drozdowskiej, Anny German, Krystyny Giżowskiej, Edwarda Hulewicza, Anny Jantar, Tadeusza Rossa, Grażyny Świtały, Elżbiety Wojnowskiej.

Bibliografia