Zgłoszenie do artykułu: Bogurodzica

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Bogurodzica, Dziewica,

Bogiem sławiena Maryja!

U Twego Syna, Gospodzina,

Matko zwolena(1), Maryja,

Ziści(2) nam, spuści(3) nam!

Kyrie eleison.

Twego dzieła(4) Krzciciela, Bożyce(5),

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze!

Słysz modlitwę, jąż nosimy.

A dać raczy, Jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt!

Kyrie eleison.[1], [2], [3], [4], [6]


(1) zwolena – wybrana, będąca we czci

(2) ziści – pozyskaj

(3) spuści – ześlij

(4) Twego dzieła – dla, ze względu na Twego

(5) Bożycze – Synu Boga

Wariant 2

Strzałka

Bogu Rodzica, Dziewica,

Bogiem sławiena(1) Maryja!

U Twego Syna, Gospodzina(2),

Matko zwolena(3) Maryja,

Zyszczy(4) nam, spuści(5) nam.

Kiryjelejzon(6).

Twego dziela(7) Krzciciela, Bożycze(8),

Usłysz głosy, napełń(9) myśli(10) człowiecze.

Słysz(11) modlitwę, jąż(12) nosimy(13),

A dać raczy(14), jegoż(15) prosimy,

A na świecie zbożny(16) pobyt,

Po żywocie rajski przebyt(17).

Kiryjelejzon.[5], [7]


(1) Bogiem sławiena – przez Boga sławiona, chwalona

(2) Gospodzina – pana, władcy

(3) zwolena – wybrana

(4) zyszczy – zyskaj

(5) spuści – spuść, ześlij

(6) Kiryjelejzon – Panie zmiłuj się. Zwrot ten pochodzi z greckich pieśni kościelnych.

(7) Twego dziela – dla Twego

(8) Bożycze – mały Bogu. Znaczenie tego wiersza: Dzieciątko. Jezus, ze względu na Twego Chrzciciela...

(9) napełń – spełń

(10) myśli – tu: zamiary, chęci

(11) Słysz – wysłuchaj

(12) jąż – którą

(13) nosimy – zanosimy

(14) raczy – racz

(15) jegoż – czego

(16) zbożny – pomyślny, szczęśliwy

(17) rajski przebyt – przebywanie w raju

Wariant 3

Strzałka

Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja,

U twego Syna Gospodzina Matko zwolena, Maryja!

Zyszczy nam, spuści nam.

Kyrieleison.

Twego dzieła Krzciciela, Bożycze,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt.

Kyrieleison.[8], [10], [13], [14]

Wariant 4

Strzałka

Bogurodzico Dziewico, przez Boga wsławiona Mario! Matko przez Boga wybrana, Mario! Pozyskaj nam, spuść nam z nieba na ziemię Twego Syna! Zmiłuj się! Dla – za przyczyną – Twego Chrzciciela, Synu Boży, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze! Wysłuchaj modlitwy, którą do Ciebie zanosimy, racz dać to, o co prosimy, a mianowicie: na świecie pobożne życie, po życiu ziemskim żywot wieczny w raju. Panie, zmiłuj się nad nami.[10]


Pierwszy zapis z początku XV w. – 1407 r.

Wariant 5

Strzałka

Bogurodzica Dziewica,

Bogiem sławiena Maryja!

U Twego Syna Gospodzina,

Matko zwolena, Maryja,

Zyszczy nam, spuści nam

Kyrie eleison.

Twego dziela krzciciela, Bożyszcze,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze!

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

To dać raczy, Jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt.

Kyrie eleison.[11]

Wariant 6

Strzałka

Bogurodzica, Dziewica,

Bogiem(1) sławiena(2) Maryja

U Twego Syna gospodzina(3),

Matko zwolena(2), Maryja,

Ziści(4) nam, spustwi(5) nam!

Kyrye elejson.

Twego dziela(6) Krzciciela, Bożycze(7),

Usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze

Słysz modlitwę, jąże(8) nosimy,

To dać raczy, Jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt.

Kyrye elejson.[12]


(1) Bogiem – narzędnik liczby pojedynczej, dziś nie używany, zamiast „przez Boga”

(2) sławiena, zwolena – regularna forma staropolska

(3) gospodzina – staropolski wyraz pan

(4) ziści – zyszczy tryb rozkazujący z pełną końcówką ziść

(5) spustwi – spusti tryb rozkazujący z pełną końcówką spuść

(6) dziela – staropolski wyraz dla

(7) Bożycze – Synu Boga

(8) jąże – którą

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 1.

2. 

Śpiewnik polski, s. 6, 7.

3. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 11–13.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 13, 14, 196.

5. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 43–45.
Publikacja zawiera tekst podany według prof. Jana Łosia (pisownia dzisiejsza) oraz melodie według prof. Adolfa Chybińskiego.

6. 

Laudate Dominum (Chwalcie Pana): śpiewnik pielgrzymkowy Złotej Grupy Radomskiej, s. 8, 9.

7. 

Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 6.

8. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 8.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. 

Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, s. 85, 139.

10. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 8, 9.

11. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 12, 13.

12. 

Bogurodzica: starożytna pieśń polska.

13. 

Bogurodzica : pieśń z końca XIII lub początku XIV wieku.
W publikacji zamiast Kyrieleison jest Kyrie elejson.

14. 

Bogurodzica.
W publikacji zamiast Kyrieleison jest Kyrie elejson.