Zgłoszenie do artykułu: Bogurodzica

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Bogurodzica, Dziewica,

Bogiem sławiena Maryja!

U Twego Syna, Gospodzina,

Matko zwolena, Maryja,

Ziści nam, spuści nam!

Kyrie eleison.

Twego dzieła Krzciciela, Bożyce,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze!

Słysz modlitwę, jąż nosimy.

A dać raczy, Jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt!

Kyrie eleison.[1], [4], [6]

Wariant 2

Strzałka

Bogu Rodzica, Dziewica,

Bogiem sławiena(1) Maryja!

U Twego Syna, Gospodzina(2),

Matko zwolena(3) Maryja,

Zyszczy(4) nam, spuści(5) nam.

Kyrie eleison(6).

Twego dziela(7) Krzciciela, Bożycze(8),

Usłysz głosy, napełń(9) myśli(10) człowiecze.

Słysz(11) modlitwę, jąż(12) nosimy(13),

A dać raczy(14), jegoż(15) prosimy,

A na świecie zbożny(16) pobyt,

Po żywocie rajski przebyt(17).

Kyrie eleison.[2], [3], [5], [7]


(1) Bogiem sławiena – przez Boga sławiona, chwalona

(2) Gospodzina – pana, władcy

(3) zwolena – wybrana

(4) zyszczy – zyskaj

(5) spuści – spuść, ześlij

(6) Kiryjelejzon, Kyrie eleison – Panie zmiłuj się. Zwrot ten pochodzi z greckich pieśni kościelnych.

(7) Twego dziela – dla Twego

(8) Bożycze – Synu Boga

(9) napełń – spełń

(10) myśli – tu: zamiary, chęci

(11) Słysz – wysłuchaj

(12) jąż – którą

(13) nosimy – zanosimy

(14) raczy – racz

(15) jegoż – czego

(16) zbożny – pomyślny, szczęśliwy

(17) rajski przebyt – przebywanie w raju

Wariant 3

Strzałka

Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja,

U twego Syna Gospodzina Matko zwolena, Maryja!

Zyszczy nam, spuści nam.

Kyrie eleison.

Twego dzieła Krzciciela, Bożycze,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt.

Kyrie eleison.[8], [10], [13], [14], [15]

Wariant 4

Strzałka

Bogurodzico Dziewico, przez Boga wsławiona Mario! Matko przez Boga wybrana, Mario! Pozyskaj nam, spuść nam z nieba na ziemię Twego Syna! Zmiłuj się! Dla – za przyczyną – Twego Chrzciciela, Synu Boży, usłysz głosy, napełń myśli człowiecze! Wysłuchaj modlitwy, którą do Ciebie zanosimy, racz dać to, o co prosimy, a mianowicie: na świecie pobożne życie, po życiu ziemskim żywot wieczny w raju. Panie, zmiłuj się nad nami.[10]


Pierwszy zapis z początku XV w. – 1407 r.

Wariant 5

Strzałka

Bogurodzica Dziewica,

Bogiem sławiena Maryja!

U Twego Syna Gospodzina,

Matko zwolena, Maryja,

Zyszczy nam, spuści nam

Kyrie eleison.

Twego dziela krzciciela, Bożyszcze,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze!

Słysz modlitwę, jąż nosimy,

To dać raczy, Jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt.

Kyrie eleison.[11]

Wariant 6

Strzałka

Bogurodzica, Dziewica,

Bogiem(1) sławiena(2) Maryja

U Twego Syna gospodzina(3),

Matko zwolena(2), Maryja,

Ziści(4) nam, spustwi(5) nam!

Kyrye elejson.

Twego dziela(6) Krzciciela, Bożycze(7),

Usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze

Słysz modlitwę, jąże(8) Ci nosimy,

A dać raczy, Jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt,

Po żywocie rajski przebyt.

Kyrye elejson.[12]


(1) Bogiem – narzędnik liczby pojedynczej, dziś nie używany, zamiast „przez Boga”

(2) sławiena, zwolena – regularna forma staropolska

(3) gospodzina – staropolski wyraz pan

(4) ziści – zyszczy tryb rozkazujący z pełną końcówką ziść

(5) spustwi – spusti tryb rozkazujący z pełną końcówką spuść

(6) dziela – staropolski wyraz dla

(7) Bożycze – Synu Boga

(8) jąże – którą

Wariant 7

Strzałka

Lord's Mother, the Virgin,

Lord's lauded Mary,

In Thy Son's Kingdom Mistress,

Mother immaculate, Mary.

Give us, send us Kyrie eleison[15]

Bibliografia

1. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 1.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

2. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 6, 7.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

3. 

Prosnak Jan, Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979, s. 11–13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

4. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 13, 14, 196.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

5. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 43–45.
Publikacja zawiera tekst podany według prof. Jana Łosia (pisownia dzisiejsza) oraz melodie według prof. Adolfa Chybińskiego. W publikacji jest Kiryjelejzon zamiast Kyrie eleison.

6. 

Gralak Lech, Laudate Dominum (Chwalcie Pana): śpiewnik pielgrzymkowy Złotej Grupy Radomskiej, Radom, Księża Oratorianie, 1986, s. 8, 9.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu. W publikacji jest Twego dzieła chrzciciela, Bożycze zamiast Twego dzieła Krzciciela, Bożyce.

7. 

Bożyk Jerzy Michał, Boroń Piotr, Śpiewnik pieśni patriotycznej, wyd. 10, Kraków, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, 2007, s. 6.

8. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 8.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. 

Feicht Hieronim, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1975, s. 85, 139.

10. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 8, 9.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. W publikacji jest Kyrieleison zamiast Kyrie eleison.

11. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 12, 13.

12. 

Bursa Stanisław, Bogurodzica: starożytna pieśń polska, Kraków, Krakowski Związek Okręgowy Towarzystwa Sztuki Ludowej, 1910
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu. Zawiera natomiast opracowanie na chór mieszany z towarzyszeniem organów autorstwa Stanisława Bursy.

13. 

Chybiński Adolf, Bogurodzica : pieśń z końca XIII lub początku XIV wieku, 1938, s. 1.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

14. 

Chybiński Adolf, Bogurodzica, Warszawa, Feliks Grąbczewski, 1938

15. 

Dziewanowska Ada, Pierce Andrea, Songs from the Krakowiak Polish Dancers’ Repertoire, s. 2.
Publikacje zawiera pierwszą zwrotkę pieśni. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

16. 

Bogurodzica : na głos i 2 puzony
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu. Zawiera natomiast opracowanie muzyczne autorstwa Jana Ekiera.