Zgłoszenie do artykułu: Bogurodzica

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (5)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Charyzmaty

27 lat zespołu Charyzmaty

MC

Krawczyk, Krzysztof

Ave Maria

Credo Records

1997

CD

Krawczyk, Krzysztof

Ojcu Świętemu śpiewajmy

Sony BMG Music Entertainment

2005

CD

Krzysztof Krawczyk

Ojcu Świętemu śpiewajmy

Snake’s Music

1999

CD

Stankiewicz Danuta

Zawsze wierni Ojczyźnie

BM Inspiration

2021

CD

01:02:11

Bibliografia

1. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 1.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

2. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 6, 7.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

3. 

Prosnak Jan, Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979, s. 11–13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

4. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 13, 14, 196.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

5. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 43–45.
Publikacja zawiera tekst podany według prof. Jana Łosia (pisownia dzisiejsza) oraz melodie według prof. Adolfa Chybińskiego. W publikacji jest Kiryjelejzon zamiast Kyrie eleison.

6. 

Gralak Lech, Laudate Dominum (Chwalcie Pana): śpiewnik pielgrzymkowy Złotej Grupy Radomskiej, Radom, Księża Oratorianie, 1986, s. 8, 9.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu. W publikacji jest Twego dzieła chrzciciela, Bożycze zamiast Twego dzieła Krzciciela, Bożyce.

7. 

Bożyk Jerzy Michał, Boroń Piotr, Śpiewnik pieśni patriotycznej, wyd. 10, Kraków, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, 2007, s. 6.

8. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 8.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. 

Feicht Hieronim, Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1975, s. 85, 139.

10. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 8, 9.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. W publikacji jest Kyrieleison zamiast Kyrie eleison.

11. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 12, 13.

12. 

Bursa Stanisław, Bogurodzica: starożytna pieśń polska, Kraków, Krakowski Związek Okręgowy Towarzystwa Sztuki Ludowej, 1910
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu. Zawiera natomiast opracowanie na chór mieszany z towarzyszeniem organów autorstwa Stanisława Bursy.

13. 

Chybiński Adolf, Bogurodzica : pieśń z końca XIII lub początku XIV wieku, 1938, s. 1.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

14. 

Chybiński Adolf, Bogurodzica, Warszawa, Feliks Grąbczewski, 1938

15. 

Dziewanowska Ada, Pierce Andrea, Songs from the Krakowiak Polish Dancers’ Repertoire, s. 2.
Publikacje zawiera pierwszą zwrotkę pieśni. Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu.

16. 

Bogurodzica : na głos i 2 puzony
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki i tekstu utworu. Zawiera natomiast opracowanie muzyczne autorstwa Jana Ekiera.