Zgłoszenie do artykułu: Bogurodzica

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (4)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Charyzmaty

27 lat zespołu Charyzmaty

MC

Krzysztof Krawczyk

Ave Maria

Credo Records

1997

CD

Krzysztof Krawczyk

Ojcu Świętemu śpiewajmy

Snake’s Music

1999

CD

Krzysztof Krawczyk

Ojcu Świętemu śpiewajmy

Sony BMG Music Entertainment

2005

CD

Bibliografia

1. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 1.

2. 

Śpiewnik polski, s. 6, 7.

3. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 11–13.

4. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 13, 14, 196.

5. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 43–45.
Publikacja zawiera tekst podany według prof. Jana Łosia (pisownia dzisiejsza) oraz melodie według prof. Adolfa Chybińskiego.

6. 

Laudate Dominum (Chwalcie Pana): śpiewnik pielgrzymkowy Złotej Grupy Radomskiej, s. 8, 9.

7. 

Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 6.

8. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 8.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. 

Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, s. 85, 139.

10. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 8, 9.

11. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 12, 13.

12. 

Bogurodzica: starożytna pieśń polska.

13. 

Bogurodzica : pieśń z końca XIII lub początku XIV wieku.
W publikacji zamiast Kyrieleison jest Kyrie elejson.

14. 

Bogurodzica.
W publikacji zamiast Kyrieleison jest Kyrie elejson.