W krwawem polu srebrne ptaszę

Zgłoszenie do artykułu: W krwawem polu srebrne ptaszę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

W krwawem polu srebrne ptaszę(1),

Poszły w boje chłopcy nasze.

Hu! Ha! Krew gra, duch gra, hu! Ha!

Niechaj Polska zna, jakich synów ma!

Obok Orła znak Pogoni(2),

Poszli nasi w bój bez broni.

Hu! Ha! Krew gra, duch gra, hu! Ha!

Matko-Polsko, żyj!

Jezus, Maria! Bij!

Naszym braciom dopomagaj,

Nieprzyjaciół naszych zmagaj.

Hu! Ha! Wiatr gra, krew gra, hu! Ha!

Niechaj Polska zna,

Jakich synów ma.[1], [4], [11], [12], [13]


(1) „W krwawem polu srebrne ptaszę” – polskie godło państwowe: srebrzysty Orzeł na tle czerwieni sztandaru.

(2) Pogoń – godło Wielkiego Księstwa Litewskiego: rycerz na pędzącym koniu, trzymający wzniesiony miecz. W okresie unii polsko-litewskiej (XIV–XVIII w.) na herbach królewskich i sztandarach wojskowych Pogoń widniała obok Orła.

Wariant 2

Strzałka

W krawem polu srebne ptaszę,

Poszli w boje chłopcy nasze.

Huha! Krew gra! Duch gra!

Huha! Niechaj Polska zna,

Jakich synów ma!

Obok Orła znak Pogoni(1),

Poszli nasi w bój bez broni,

Huha, krew gra,

Duch gra, huha!

Matko Polsko żyj,

Jezus – Maria bij(2)!

Naszym braciom dopomagaj,

Nieprzyjaciół naszych smagaj,

Huha, krew gra,

Duch gra, huha!

Niechaj Polska zna,

Jakich synów ma![2], [6], [7], [8], [9], [14], [15]


(1) Pogoń – rycerz na białym koniu – herb Litwy

(2) Jezus, Maria, bij – dawne zawołanie rycerskie w czasie walki

Wariant 3

Strzałka

W krwawem polu srebrne ptaszę,

Poszły w boje chłopcy nasze.

Hu! Ha!

Krew gra!

Duch gra!

Hu! Ha! Niechaj Matka zna,

Jakich synów ma.

Obok Orla znak Pogoni,

Poszli nasi w bój bez broni.

Hu! Ha!

Krew gra!

Duch gra!

Hu! Ha! Matko Polsko żyj!

Jezus, Maria bij![3]

Wariant 4

Strzałka

W krwawym polu srebrne ptaszę,

Poszli w boje chłopcy nasze.

Hu ha, hu ha!

Wiatr gra, krew gra!

Niechaj Polska zna,

Jakich synów ma!

Obok Orła znak Pogoni,

Poszli nasi w bój bez broni.

Hu ha, hu ha!

Krew gra, duch gra!

Niechaj Polska zna,

Jakich synów ma!

Naszym braciom dopomagaj,

Nieprzyjaciół naszych smagaj.

Hu ha, hu ha!

Wiatr gra, krew gra!

Niechaj Polska zna,

Jakich synów ma![5]

Wariant 5

Strzałka

W krwawym polu srebrne ptaszę,

poszli w boje chłopcy nasze.

/Hu, ha, krew gra,

duch gra, hu, ha,

niechaj Polska zna,

jakich synów ma./bis

Naszym braciom dopomagaj,

nieprzyjaciół naszych zmagaj!

/Hu, ha, krew gra,

duch gra, hu, ha,

niechaj Polska zna,

jakich synów ma./bis[10]

Wariant 6

Strzałka

W krwawym polu srebrne ptaszę,

Poszli w boje chłopcy nasze!

Hu! Ha! Krew gra!

Duch gra! Hu! Ha!

Niechaj Polska zna,

Jakich synów ma!

Obok Orła znak Pogoni,

Poszli nasi w bój bez broni!

Hu! Ha! Krew gra!

Duch gra! Hu! Ha!

Niechaj Polska zna,

Jakich synów ma!

Naszym braciom dopomagaj,

Nieprzyjaciół naszych smagaj!

Hu! Ha! Krew gra!

Duch gra! Hu! Ha!

Niechaj Polska zna,

Jakich synów ma![17]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 72, 73.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 2, Słowa, s. 33.

4. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 90.

5. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 54, 55.

6. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 85.

7. 

Śpiewnik polski, s. 72, 73.

8. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 53, 203.

9. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 158, 159.

10. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 340.

11. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 6, 7.

12. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 47, s. 64.

13. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 145.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

14. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 134, 135.

15. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 16.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

16. 

Zbiór pieśni.

17. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 137, 138.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.