W krwawem polu srebrne ptaszę

Zgłoszenie do artykułu: W krwawem polu srebrne ptaszę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

W krwawem polu srebrne ptaszę

Pobudka

Sygnał

Pieśń z obozu oddziału Jeziorańskiego

Pieśń obozu Jeziorańskiego

Godło narodowe

W krwawym polu...

Poszli w boje

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Pol, Wincenty

nieznany[2], [3], [10]

Autor muzyki:

Bojarski, Alfred

nieznany[2], [3], [10]

Data powstania:

luty 1863

Miejsce powstania:

Lwów

Informacje

Pieśń powstała jako akt pożegnania mężczyzn odchodzących do partyzantki. Początkowo utwór wykonywali tylko powstańcy w obozie Antoniego Jeziorańskiego. Szybko jednak zdobył powszechną popularność w oddziałach na terenie wszystkich zaborów[7].

W śpiewniczku młodzieży polskiej zamieszczono informację, iż Wincenty Pol to autor tylko dwóch zwrotek utworu znanych pod tytułem „Kilka kart”. W całości dzieło określane jest jako „Pieśń z obozu Jeziorańskiego”[12].

Bibliografia
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.