W krwawem polu srebrne ptaszę

Zgłoszenie do artykułu: W krwawem polu srebrne ptaszę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

W krwawem polu srebrne ptaszę

Pobudka

Sygnał

Pieśń z obozu oddziału Jeziorańskiego

Pieśń obozu Jeziorańskiego

Godło narodowe

W krwawym polu...

Poszli w boje

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Pol, Wincenty

nieznany[2], [3], [10]

Autor muzyki:

Bojarski, Alfred

nieznany[2], [3], [10]

Data powstania:

luty 1863

Miejsce powstania:

Lwów

Informacje

Pieśń powstała jako akt pożegnania mężczyzn odchodzących do partyzantki. Początkowo utwór wykonywali tylko powstańcy w obozie Antoniego Jeziorańskiego. Szybko jednak zdobył powszechną popularność w oddziałach na terenie wszystkich zaborów[7].

W śpiewniczku młodzieży polskiej zamieszczono informację, iż Wincenty Pol to autor tylko dwóch zwrotek utworu znanych pod tytułem „Kilka kart”. W całości dzieło określane jest jako „Pieśń z obozu Jeziorańskiego”[12].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 72, 73.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 2, Słowa, s. 33.

4. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 90.

5. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 54, 55.

6. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 85.

7. 

Śpiewnik polski, s. 72, 73.

8. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 53, 203.

9. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 158, 159.

10. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 340.

11. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 6, 7.

12. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 47, s. 64.

13. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 145.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

14. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 134, 135.

15. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 16.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

16. 

Zbiór pieśni

17. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 137, 138.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.