Skulicz, Witold

Zgłoszenie do artykułu: Skulicz, Witold

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Mów

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Pocałunek

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Karnawał wenecki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Cichą jak noc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Obrazy tysiąclecia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Lolita: hiszpańska serenada

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

O słońce moje

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Powróć

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Od Tatr do Bałtyku: wybór polskich melodii ludowych

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Wesoły wicher i inne piosenki kompozytorów radzieckich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

O, nie zapomnij mnie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Tylko ty, Mario

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Wróć do Sorrento

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Wróć do Sorrento

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Żegnaj, piękny śnie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Trzy pieśni żartobliwe

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Dziewczęta z Kadyksu: bolero

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Jaskółka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Funiculì, funiculà: piosenka neapolitańska

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Niebieskie oczy koloru morza

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Wróć

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Pieśń o urodzaju: z filmu „Wesoły jarmark”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

W zieleń ulic, w zieleń mórz: arioso Toni z operetki Biała akacja

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Ami go home

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Ami go home

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Przebudzenie: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Odlot żurawi: węgierska piosenka na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Noc majowa i inne pieśni: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Ludowe pieśni hiszpańskie: z teki Federica Garcia Lorki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Zabroniona piosenka: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Zabroniona piosenka

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Z wszystkich bliskich miast: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Serenada i inne pieśni: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Dziewczyno, dziewczyno i inne pieśni: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Graj Cyganie ; Pozdrów ode mnie urocze dziewczęta: pieśń z operetki „Hrabina Marica”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

I choć na świecie dziewcząt mnóstwo ; W rytm walczyka serce śpiewa: duety z operetki „Księżniczka czardasza”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Te cudne oczy: pieśń z operetki „Księżniczka cyrkówka”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Piosenka kierowców

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Elegia żydowskich miasteczek: na głos i fortepian

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Marsz kobiet: z operetki „Wesoła wdówka”: partytura i głosy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Miłość to kruche szkło: pieśń z operetki „Paganini: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Miłość to niebo na ziemi ; Hej, komu srebrem dźwięczy trzos: pieśni z operetki „Paganini”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Twoim jest serce me ; Kwitnąca gałąź mej jabłoni: pieśni z operetki „Kraina uśmiechu”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Wilio, o Wilio ; Usta milczą dusza śpiewa: dwie pieśni z operetki „Wesoła wdówka”: na głos z fortepianem

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Wilio, o Wilio: pieśń z operetki „Wesoła wdówka”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Pieśń namiętna: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Poranek: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Poranek: na głos z fortepianem

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Lecą świetliki: gawot z operetki „Lizystrata”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Narciarski patrol: piosenka wojskowa

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Skowronki: piosenka wojskowa

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Warszawski dorożkarz: walczyk

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Aż do zwycięstwa: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Warszawski dorożkarz: walczyk

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Pieśń pochwalna Polki z operetki „Student-żebrak”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Walc z operetki „Pani Dubarry”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Piosenka liryczna: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Już gwiazdka błysnęła i inne pieśni: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Najpiękniejsze melodie...: w łatwym układzie na fortepian z tekstem podłożonym. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Dziewczyno, dziewczyno i inne pieśni: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Cztery pory roku: śpiewnik dla dzieci

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Odejdź, Jasiu, od okienka i inne pieśni: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Odejdź, Jasiu, od okienka i inne pieśni: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pamiętasz, Janku: kujawiak: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Duet Jupitera i Eurydyki: z II aktu opery komicznej „Orfeusz w piekle”: z towarzyszeniem fortepianu

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Arioso Henryka: z operetki „Dzwony kornewilskie”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Wybór pieśni: na głos wysoki z fortepianem. Z. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Pieśni żartobliwe: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Polna różyczka i inne pieśni: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Leśna marszruta

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Naszej Partii – pieśń: sześć pieśni na głos z fortepianem napisanych z okazji II Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Naszej Partii – pieśń: sześć pieśni na głos z fortepianem napisanych z okazji II Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z. 2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Naszej Partii – pieśń: sześć pieśni na głos z fortepianem napisanych z okazji II Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z. 3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Aria Adeli z operetki „Zemsta nietoperza”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Kuplety Barinkaya: z operetki Baron Cygański: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Kuplety Barinkaya z opery Baron cygański: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Tam, gdzie drzew toń: walc z operetki „Wesoła wojna”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Zejdź do gondoli: pieśń z opery komicznej „Noc w Wenecji”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Zejdź do gondoli: pieśń z opery komicznej „Noc w Wenecji”: na głos z fortepianem

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Oczy czarne ; Dwie gitary: dwa romanse rosyjskie: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Jak przygoda to tylko w Warszawie

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Mazowsze: na głos z towarzyszeniem mandoliny i gitary

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Jej pierwszy bal: piosenki z filmu Epizod: na fortepian

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Morskie orły

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Morskie orły

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Za morzem: piosenka z filmu „Złoty kluczyk”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Serenada: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Ideał: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Marechiare: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

O aniele mój: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Serenada: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Serenada: na głos z fortepianem

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

La paloma: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Pieśń Adama z operetki Ptasznik z Tyrolu: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Piosenka Marcina z operetki Sztygar „O młynareczce”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Więcej...
Bibliografia