Zgłoszenie do artykułu: Piechota

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój(1),

Nie noszą ni srebra, ni złota,

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,

Piechota, ta szara piechota.

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój,

Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują,

Karabiny błyszczą, szary strój,

A przed nimi drzewce salutują,

Bo za naszą Polskę idą w bój!

Idą, a w słońcu kołysze się stal,

Dziewczęta zerkają zza płota,

A oczy ich dumnie utkwione są w dal,

Piechota, ta szara piechota.

A oczy ich dumnie utkwione są w dal,

Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują...

Nie grają im surmy, nie huczy im róg,

A śmierć im pod stopy się miota,

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój:

Piechota, ta szara piechota.

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój:

Piechota, ta szara piechota.

Maszerują strzelcy, maszerują...[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [11], [12], [14], [15]


(1) Szary ich strój – szary kolor nosiła piechota wywodząca się z Legionów. Kolor ten jest symbolem skromności, poświęcenia i dzielności żołnierskiej tego wojska.

Wariant 2

Strzałka

Nie nosi lampasów, lecz szary ich strój,

Nie nosi ni srebra, ni złota,

Lecz w pierwszych szeregach podąża na bój

Piechota, piechota, piechota.

Maszerują chłopcy, maszerują,

Karabiny zdobią szary strój.

A przed nimi drzewa salutują,

Bo za drogą Polskę idą w bój.

Miarowo bagnetów kołysze się rój,

A w sercu ich szczera ochota.

Ze śpiewem na ustach podąża na bój

Piechota, piechota, piechota.

Maszerują chłopcy, maszerują...

Nie grają im surmy, lecz dźwięczy ich stal,

Lud kwiecie pod stopy im miota,

A oczy ich dumnie wpatrzone gdzieś w dal,

Piechota, piechota, piechota.

Maszerują chłopcy, maszerują...[1]

Wariant 3

Strzałka

Miarowo bagnetów kołysze się łan,

A w sercach ich szczera ochota,

To w pierwszym szeregu podąża na bój

Piechota, ta szara piechota.

Królową jest broni, choć szary jej strój,

Nie nosi ni srebra, ni złota,

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój

Piechota, ta szara piechota.

Choć grają im bębny i huczy im spiż,

A śmierć się pod stopy ich miota,

To czoła ich dumnie wzniesione są wzwyż,

Piechota, ta szara piechota.

Idzie, a w słońcu połyska się stal,

Dziewczęta zerkają zza płota,

Idzie w zamgloną, nieznaną gdzieś dal,

Piechota, ta szara piechota.[1]

Wariant 4

Strzałka

Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój,

Nie noszą ni srebra, ni złota.

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój

Piechota, ta szara piechota.

Maszerują chłopcy, maszerują,

karabiny błyszczą, szary strój,

a przed nimi drzewa salutują,

bo za naszą Polskę idą w bój!

Idą, a w słońcu kołysze się stal.

Dziewczęta zerkają zza plota,

A oczy ich dumne utkwione są w dal,

Piechota, ta szara piechota!

Maszerują chłopcy, maszerują...

Nie grają im surmy, nie huczy im róg,

A śmierć im pod stopy się miota,

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój

Piechota, ta szara piechota.

Maszerują chłopcy, maszerują...[8], [9], [10], [16]

Wariant 5

Strzałka

Maszerują strzelcy, maszerują,

Karabiny w dłoni, ładny strój,

/A żołnierzom drzewa salutują,

Bo za naszą Polskę idą w bój./bis

Miarowo bagnetów kołysze się łan,

A w sercu ich szczera ochota,

/Ze śpiewem podąży na krwawy ten tan

Piechota, my, leśna piechota./bis

Las gra nam fanfary, a szary nasz strój,

Nie błyszczą na piersiach pancerze,

/Lecz w pierwszym szeregu idziemy na bój,

Żołnierze, my, leśni żołnierze./bis

Sen cudny o szpadzie śni się nam wciąż

I dawni orężni rycerze.

/W potrzebie stajemy jak jeden mąż,

Żołnierze, my, leśni żołnierze./bis

Z pogardą odrzucim wśród świstu kul

Krwawe sygnały rozpaczy,

/Bo honor ludzkości powierzył nam Bóg,

Polacy, Polacy, Polacy!/bis

I bronić będziemy rodzinnych my miedz,

W służbie Ojczyzny żołnierze,

/Bo w boju za wolność umieją lec

Żołnierze, my, leśni żołnierze./bis

Maszerują strzelcy, maszerują,

Karabiny w dłoni, leśny strój,

/A przed nimi drzewa salutują,

Bo za naszą Polskę idą w bój./bis[13]

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 292, 293, 450–452.

2. 

Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, s. 64, 65, 133, 134.

3. 

Idzie żołnierz...: Śpiewnik domowy.

4. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 63, 64.

5. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 104.

6. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 27, 28.

7. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 53.

8. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 47.

9. 

Śpiewnik polski, s. 111, 112.

10. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 190–193.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

11. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 78, 79, 207.

12. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 223, 224.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

13. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 161, 162.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

14. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 94, 95.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

15. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 196, 197.

16. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 237.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.