Tam na błoniu

Zgłoszenie do artykułu: Tam na błoniu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (4)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Różni Wykonawcy

Gala piosenki biesiadnej – płonie ognisko

Górny Promotion

1998

CD

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Piosenki Legionów Polskich

Boston

1995

CD

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Piosenki Legionów Polskich

Polskie Nagrania Muza

1989

LP

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Piosenki Legionów Polskich

Polskie Nagrania Muza

1998

CD

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 112–114.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Piosenki leguna tułacza, s. 76.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 50, 51.

4. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 135.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 80, 81.

6. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 208, 209.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

7. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 35, 36.

8. 

Śpiewnik polski, s. 40, 41.

9. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 144, 145.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

10. 

Mlodziejowski_Jerzy_Piosenki_wloczykija_melodie_i_teksty_wyd_2.

11. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 31, 199.

12. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 245, 246.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

13. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 4, 5.

14. 

Śpiewnik żołnierski. Cz. 1, s. 27.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

15. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 101–103.

16. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 74, 75.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.