Boże, coś Polskę

Zgłoszenie do artykułu: Boże, coś Polskę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Boże coś Polskę przez tak długie wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały.

Coś ją osłaniał tarczą swej opieki

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,

Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,

Walczących wspierał za najświętszą sprawę,

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

W nieszczęściach samych pomnażał ich sławę.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Wróć naszej Polsce świetność starożytną,

Użyźniaj pola, spustoszone łany,

Niech szczęście, spokój na nowo zakwitną!

Poprzestań kary, Boże zagniewany!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże, którego ramię sprawiedliwe

Żelazne berła władców świata kruszy;

Zniwecz tych wrogów zamiary szkodliwe,

Obudź nadzieję w biednej naszej duszy.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy

Oddalaj od nas klęski, mordy boju;

Połącz wolności węzłem Twoje ludy

Pod jedno berło Anioła Pokoju.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże najświętszy, od którego woli

Istnienie świata całego zależy,

Wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,

Wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże najświętszy przez Chrystusa rany,

Świeć wiekuiście, nad braćmi zmarłymi;

Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,

Przyjmij ofiary synów Polskiej ziemi.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,

Za naszych braci poległych błagamy,

By ich męczeństwem uwieńczone skronie

Nam do wolności otworzyły bramy.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Niedawno wolność zabrał z polskiej ziemi,

A łez krwi naszej popłynęły rzeki.

Jakże to musi być okropnie z tymi,

Którym ojczyznę zabierasz na wieki.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Jedno Twe słowo o wielki nasz Panie

Z prochów nas podnieść znowu będzie zdolne;

A gdy zasłużym na Twe ukaranie,

Obróć nas w prochy, ale prochy wolne!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...[1]

Wariant 2

Strzałka

Boże coś Polskę przez tak długie wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

Coś ją zasłaniał tarczą Swej opieki

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,

Wspierał walczących za najświętszą sprawę;

I chcąc świat cały mieć ich męstwa świadkiem,

W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie!

Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy

Oddalaj od nas klęski, mordy boju,

Połącz wolności węzłem Twoje ludy

Pod jedno berło anioła pokoju.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyźnie naszej pobłogosław Panie![2]

Wariant 3

Strzałka

Boże coś Polskę przez tak liczne wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały.

Coś ją osłaniał Tarczą Twej opieki

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolność, pobłogosław Panie.

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,

Wspierał walczących za najświętszą sprawę;

A chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

Wśród nieszczęść samych pomnażał ich sławę;

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolność, pobłogosław Panie.

Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,

A już krwi naszej popłynęły rzeki –

O jakże musi być okropnie z tymi,

Którym Ojczyznę odbierasz na wieki.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolność, pobłogosław Panie.

Boże! Którego ramię sprawiedliwe

Żelazne berła władców świata kruszy,

Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe,

Obudź nadzieję w polskiej naszej duszy.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolność, pobłogosław Panie.

Boże Najświętszy, od którego woli

Istnienie świata całego zależy,

Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,

Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolność, pobłogosław Panie.

Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie

W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne,

A gdy zasłużym na Twe ukaranie,

Obróć nas w prochy, – ale prochy wolne!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolność, pobłogosław Panie.[3]

Wariant 4

Strzałka

Boże coś Polskę przez tak długie wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały.

Coś ją osłaniał tarczą swej opieki

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,

Ojczyznę, wolność racz nam zwrócić, Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,

Wspierał walczących za najświętszą sprawę,

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

Wśród samych nieszczęściach pomnażał jej sławę.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Wróć naszej Polsce świetność starożytną!

Użyźniaj pola, spustoszone łany!

Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną!

Przestań nad karać Boże zagniewany!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże, którego ramię sprawiedliwe

Żelazne berła władców świata kruszy,

Skrusz naszych wrogów zamiary szkodliwe!

Obudź nadzieję w polskiej duszy!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże najświętszy przez Chrystusa rany

Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłemi!

Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany!

Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,

Za naszych braci poległych błagamy,

By ich męczeństwem uwieńczone skronie

Nam do wolności otworzyły bramy.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże najświętszy, od którego woli

Istnienie świata całego zależy,

Wyrwij lud Polski z tyranów niewoli!

Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Jedno Twe słowo wielki niebios Panie

W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne.

A, gdy zasłużym na Twe ukaranie,

Obróć nas w prochy, ale prochy wolne!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...[4]

Wariant 5

Strzałka

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

Coś ją osłaniał tarczą swej opieki

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

  Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

  Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,

Wspierał walczących za najświętszą sprawę

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

  Przed Twe ołtarze...

Wróć naszej Polsce świetność starożytną,

Użyźniaj pola, spustoszałe łany,

Niech szczęście, pokój na zawsze zakwitną,

Przestań nas karać, Boże zagniewany!

  Przed Twe ołtarze...

Boże, którego ramię sprawiedliwe

Żelazne berła władców świata kruszy,

Skrusz naszych wrogów zamiary szkodliwe,

Obudź nadzieję w każdej polskiej duszy!

  Przed Twe ołtarze...

Boże Najświętszy! Od którego woli

Istnienie świata, całego zależy,

Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,

Wspieraj zamiary szlachetnej młodzieży!

  Przed Twe ołtarze...

Boże Najświętszy! Przez Chrystusa rany

Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi,

Spojrzyj na lud Twój, niewolą znękany,

Przyjmij ofiary synów polskiej ziemi!

  Przed Twe ołtarze...

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,

Za naszych braci poległych błagamy,

By ich męczeństwem uwieńczone skronie

Nam do wolności otworzyły bramy.

  Przed Twe ołtarze...

Niedawnoś wolność zabrał polskiej ziemi,

A już krwi naszej popłynęły rzeki,

Jakże okropnie musi być z owymi,

Którym Ty wolność odbierasz na wieki!

  Przed Twe ołtarze...

Jedno Twe słowo, ziemskich władców Panie,

Z prochów nas znowu podnieść będzie zdolne,

A gdy zasłużym na Twe ukaranie,

Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!

  Przed Twe ołtarze...

Powstała z grobu na Twe władne słowo

Polska, wolności narodów chorąży,

Pierzchnęły straże, a ponad jej głową

Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży!

  Przed Twe ołtarze...[6]

Wariant 6

Strzałka

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki

otaczał blaskiem potęgi i chwały,

coś ją zasłaniał tarczą Swej opieki

od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Ty, któryś potem, tknięty jej upadkiem,

wspierał walczących za najświętszą sprawę,

a chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

wśród nieszczęść nawet pomnażał jej sławę.

Przed Twe ołtarze…[7], [17], [20]

Wariant 7

Strzałka

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki

otaczał blaskiem potęgi i chwały,

coś ją osłaniał tarczą swej opieki

od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,

walczących wspierał za najświętszą sprawę,

i chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem

w nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy,

oddalaj od nas klęski, mordy boju,

połącz wolności węzłem Twoje łudy

pod jedno berło Anioła Pokoju.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...[8], [15]

Wariant 8

Strzałka

Boże, coś Polskę

przez tak liczne wieki

otaczał blaskiem

potęgi i chwały.

Coś ją zasłaniał

tarczą Swej opieki

od nieszczęść,

które przygnębić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Ty, coś ją potem,

tknięty jej upadkiem,

wspierał walczącą

za najświętszą sprawę

i chcąc świat cały

mieć jej męstwa świadkiem,

wśród samych nieszczęść

pomnożył jej sławę.

Przed Twe ołtarze...

Boże najświętszy!

Przez Twe wielkie cudy

oddalaj od nas

klęski, mordy boju,

połącz wolności

węzłem Twoje ludy

pod jednem berłem

anioła pokoju.

Przed Twe ołtarze..[9]

Wariant 9

Strzałka

Boże, coś Polskę przez tak długie wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

Coś ją osłaniał tarcza Twej opieki

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę, wolność, zachowaj nam Panie!

Ty, coś ją potem, tknięty jej upadkiem,

Wspierał walczącą za najświętszą sprawę,

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

Wśród samych nieszczęść pomnożył jej sławę.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie…

Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,

A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,

Jakże to musi być okropnie z temi,

Którym Ojczyznę odbierasz na wieki.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie…

Jedno Twe słowo, wielki gromów Panie,

W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne,

A gdy zasłużym na Twe ukaranie,

Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie…[10]

Wariant 10

Strzałka

Boże coś Polskę przez tak liczne wieki,

Otaczał blaskiem potęgi i chwały.

Coś ją osłaniał tarczą Swej opieki,

Od nieszczęść, które pognębić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie.

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem

Wspierał walczących za najświętszą sprawę,

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Przed Twe ołtarze...

Powstała z grobu na Twe władne słowo,

Polska, wolności narodów chorąży,

Pierzchnęły straże, a ponad jej głową,

Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży!

Przed Twe ołtarze...

Matko Kościoła, wiarę daj nam żywą,

Zachowaj jedność i wolność prawdziwą.

Spraw niech Ojczyzna stanie się nam niebem,

Potężna Bogiem i bogata chlebem.[11]

Wariant 11

Strzałka

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

Coś ją zasłaniał tarczą Swej opieki

Od nieszczęść, które pognębić ją miały;

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,

Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

Ty, któryś potem, tknięty jej upadkiem,

Wspierał walczących za najświętszą sprawę;

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

Wśród samych nieszczęść pomnożył jej sławę:

Przed Twe ołtarze...

Wróć naszej Polsce świetność starożytną!

Użyźniaj pola, spustoszałe łany,

Niech szczęście, pokój na zawsze zakwitną,

Przestań nas karać, Boże zagniewany!

Przed Twe ołtarze...

Boże Najświętszy, przez Twe wielkie cudy,

Oddalaj od nas klęski mordu, boju;

Połącz wolności węzłem bratnie ludy.

Pod jedno berło Anioła pokoju.

Przed Twe ołtarze...

Boże, którego ramię sprawiedliwe

Żelazne berła władców świata kruszy;

Skrusz naszych wrogów zamiary szkodliwe,

Obudź nadzieję w każdej polskiej duszy!

Przed Twe ołtarze...

Boże Najświętszy, od którego woli

Istnienie świata całego zależy;

Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,

Wspieraj zamiary szlachetnej młodzieży!

Przed Twe ołtarze...

Boże Najświętszy! Przez Chrystusa rany

Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi;

Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,

Przyjmij ofiary synów polskiej ziemi.

Przed Twe ołtarze...

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,

Za naszych braci poległych błagamy,

By ich męczeństwem uwieńczone skronie

Nam do wolności otworzyły bramy.

Przed Twe ołtarze...

Niedawnoś wolność zabrał polskiej ziemi,

A już krwi naszej popłynęły rzeki;

Jakże okropnie musi być z owymi,

Którym Ty wolność odbierasz na wieki.

Przed Twe ołtarze...

Jedno Twe słowo, ziemskich władców Panie,

Z prochów nas znowu podnieść będzie zdolne;

A gdy zasłużym na Twe ukaranie,

Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,

Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie![5], [12], [13], [14]

Wariant 12

Strzałka

Boże! Coś Polskę przez tak liczne wieki,

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

Coś ją zasłaniał tarczą Twej opieki

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,

Wspierał walczących za najświętszą sprawę, –

I chcąc świat cały mieć ich męstwa świadkiem,

W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę:

Przed Twe ołtarze...

Wróć nowej Polsce świetność starożytną!

Użyźniaj pola, spustoszone łany, –

Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną, –

Przestań nas karać, Boże zagniewany!

Przed Twe ołtarze...

Jedno Twe słowo, ziemskich władców Panie!

Z prochów nas znowu podnieść było(1) zdolne, –

A gdy zasłużym na Twe ukaranie,

Obróć nas w prochy, ale prochy wolne!

Przed Twe ołtarze...

Nie dawnoś wolność zabrał z Polskiej ziemi,

A już krwi naszej popłynęły rzeki.

O jakże musi być okropnie z tymi,

Którzy Ojczyznę utracą na wieki!

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!

Boże, którego ramię sprawiedliwe

Żelazne berła władców świata kruszy,

Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe,

Obudź nadzieję w biednej naszej duszy.

Przed Twe ołtarze...

Boże najświętszy! Od którego woli

Istnienie świata całego zależy,

Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,

Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.

Przed Twe ołtarze...

Boże najświętszy! Przez Twe wielkie cudy;

Oddalaj od nas klęski, mordy boju,

Połącz wolności węzłem Twoje ludy,

Pod jedno berło „anioła pokoju”.

Przed Twe ołtarze...

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,

Za naszych braci poległych błagamy:

By ich męczeństwem uwieńczone skronie

(Nam) do wolności otworzyły bramy.

Przed Twe ołtarze...

Boże najświętszy, przez Chrystusa rany,

świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi,

Wejrzyj na lud Twój niewolą znękany,

Przyjm(ij) ofiary synów polskiej ziemi.

Przed Twe ołtarze...[16]


(1) początkowo śpiewano „będzie”.

Wariant 13

Strzałka

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

Coś ją osłaniał tarczą swej opieki

Od nieszczęść, które pognębić ją miały:

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie.

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem

Wspierał walczących za najświętszą sprawę,

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

Przed Twe ołtarze.

Wróć biednej Polsce świetność starożytną,

Użyźniaj pola, spustoszałe łany.

Niech szczęście, pokój, na nowo zakwitną,

Przestań nas karać, Boże zagniewany!

Przed Twe ołtarze...

Powstała z grobu na Twe władne słowo

Polska, wolności narodów chorąży,

Pierzchnęły straże, a ponad jej głową

Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży!

Przed Twe ołtarze...[18]


Tekst pieśni z aktualnego śpiewnika kościelnego, wykonywany w czasie uroczystości religijno-patriotycznych.

Wariant 14

Strzałka

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

Coś ją osłaniał tarczą swej opieki,

Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie.

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,

Wspierał walczących za najświętszą sprawę,

A chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę,

Przed Twe ołtarze...

Wróć naszej Polsce świetność starożytną,

Użyźniaj pola, spustoszałe łany,

Niech szczęście, wolność na wieki w niej kwitną,

Poprzestań kary, Boże zagniewany.

Przed Twe ołtarze...

Boże, którego ramię sprawiedliwe

Żelazne berła władców świata kruszy,

Zniwecz twych wrogów zamiary szkodliwe,

Obudź nadzieje polskiej naszej duszy.

Przed Twe ołtarze...

Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy,

Oddalaj od nas klęski, mordy boju,

Połącz wolności węzłem Twoje ludy

Pod jedno berło Anioła pokoju.

Przed Twe ołtarze...

Boże najświętszy, od którego woli

Istnienie świata całego zależy,

Wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,

Wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.

Przed Twe ołtarze...

Boże najświętszy, przez Chrystusa rany,

Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłemi,

Wejrzyj na lud Twój niewolą znękany,

Przyjmij ofiary synów polskiej ziemi.

Przed Twe ołtarze...

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,

Za naszych braci poległych błagamy,

Cierniem męczeństwa uwieńczyli skronie,

A nam do wolności otworzyli bramy.

Przed Twe ołtarze...

Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,

I łez krwi naszej popłynęli rzeki,

Jakże to musi być okropnie z temi,

Którym Ojczyznę zabierasz na wieki.

Przed Twe ołtarze...

Oddalaj od nas klęski, mordy, znoje,

Okaż się ojcem nas dziećmi Twojemi,

Którzy wyleli łez tysiące zdroje,

Za matkę Polskę, o nią Cię prosiemy.

Przed Twe ołtarze...

Jedno Twe słowo, o wielki nasz Panie,

Zniszczyć i w prochy obrócić nas zdolne,

A gdy zasłużym na Twe ukaranie,

Obróć nas w prochy, ale prochy wolne.

Przed Twe ołtarze...[20]

Wariant 15

Strzałka

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki

Otaczał blaskiem potęgi i chwały,

Coś ją zasłaniał tarczą swej opieki

Od nieszczęść, które przywalić ją miały.

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:

Ojczyznę, wolność pobłogosław Panie.

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,

Walczących wspierał za najświętszą sprawę,

I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,

W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę,

Przed Twe ołtarze...

Wróć nowej Polsce świetność starożytną,

Użyźniaj pola, spustoszałe łany,

Niech szczęście, pokój, na wieki w niej kwitną,

Poprzestań kary, Boże zagniewany.

Przed Twe ołtarze...[21]

Bibliografia

1. 

M. B. Nowina, Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, Warszawa, Księgarnia Maksymiliana Borkowskiego, 1916, s. 2–4.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

2. 

Lirenka: wieniec pieśni na uroczystość wiosenną dziatwy w układzie na 1 i 2 głosy, Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1930, s. 11, 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik narodowy z nutami, Mikołów, Karol Miarka, 1920, s. 3, 4.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

4. 

Szul Bogusław, Piosenki leguna tułacza, Warszawa, 1919, s. 7, 8.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Śpiewnik pracownic polskich, wyd. 5 powiększone, Poznań, 1919, s. 3–5.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu. W refrenie jest Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! zamiast Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!

6. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 5.

7. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 5.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

8. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 32, 33.

9. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 21, 197.

10. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 46–48.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. 

Gralak Lech, Laudate Dominum (Chwalcie Pana): śpiewnik pielgrzymkowy Złotej Grupy Radomskiej, Radom, Księża Oratorianie, 1986, s. 12, 13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

12. 

Siedlecki Jan, Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, wyd. 5 poprawione, Kraków, Księża Misjonarze na Kleparzu, 1908, s. 511, 512.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

13. 

Świerzyński Michał, Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, Słowa, Kraków, Księgarnia K. Wojnara i Spółki, 1900, s. 4, 5.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu. W publikacji zmieniony układ zwrotek.

14. 

Adamski Walerjan, Polski śpiewnik narodowy z melodiami, wyd. 2, Poznań, Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha, 1919, s. 1, 2.
W publikacji drugi wers refrenu ma nieznacznie zmienioną postać: Ojczyznę, wolność racz nam wrócić, Panie!.

15. 

Bożyk Jerzy Michał, Boroń Piotr, Śpiewnik pieśni patriotycznej, wyd. 10, Kraków, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, 2007, s. 10.
W publikacji zamieszczono tylko dwie zwrotki, które skromnie reprezentują całość tekstu.

16. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. 1, nr 1, s. 6, 7, 27.
Publikacja nie zawiera informacji na temat muzyki utworu.

17. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 9.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

18. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 18, 19.

19. 

Matuszewski, Mariusz, s. 33–35.
Tajemnica Soliégo a „Boże, coś Polskę”, „Ruch Muzyczny” nr 20/1998.

20. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 15, 16.

21. 

Brzozowski Korneliusz, Marysine śpiewanki: 50 piosenek dla szkół powszechnych. Z. 2, Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1937, s. 36, 37.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.