Zgłoszenie do artykułu: Ostatni mazur

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (1)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Kulisiewicz Alex

Alex singt polnische Volkslieder

CD

Bibliografia

1. 

Piosenki leguna tułacza, s. 66, 95.

2. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 48, 49.

3. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 56.

4. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 3.

5. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 207, 208.

6. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 37, 38, 401.

7. 

Śpiewnik polski, s. 69, 70.

8. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 142–144.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 58, 204.

10. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 149, 150.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

11. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 333, 334.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

12. 

Śpiewnik żołnierski. Cz. 1, s. 30.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

13. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 63.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

14. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 145–147.

15. 

Nasze piosnki polowe

16. 

Żołnierzowi – Bagnet i Wiersz

17. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 72.

18. 

Nowy_Spiewnik_Polski_1794_1914_1920_Wydanie_II

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.