Przybyli ułani pod okienko

Zgłoszenie do artykułu: Przybyli ułani pod okienko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Przybyli ułani pod okienko,/bis

Pukają, wołają: – Puść, panienko!/bis

– O Jezu, a cóż to za wojacy!/bis

– Otwieraj, nie bój się, to czwartacy./bis

– Przyszliśmy tu poić nasze konie,/bis

– Za nami piechoty pełne błonie./bis

– O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?/bis

– Warszawę odwiedzić byśmy radzi./bis

– Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno /bis

– Zobaczyć, to nasze stare Wilno./bis[1], [2], [4], [5], [6], [7], [10]

Wariant 2

Strzałka

Przybyli ułani pod okienko,

Stukają, wołają: „Puść panienko!”

Zaświecił miesiączek do okienka,

W koszulce stanęła w niem panienka.

„O Jezu, a cóż to za wojacy?

Otwieraj – nie bój się – to czwartacy!”

„Przyszliśmy napoić nasze konie,

Za nami piechoty cale błonie”.

„O Jezu! Dokądże Bóg prowadzi?

Warszawę odwiedzić myśmy radzi”.

„A stamtąd już droga nam gotowa,

Do serca polskości do Krakowa”.

„Gdy Kraków odwiedzim, już nam pilno

Odwiedzić i nasze stare Wilno”.

Panienka otwierać poskoczyła,

Ułanów do środka zaprosiła.[3], [11]

Wariant 3

Strzałka

Przybyli ułani pod okienko,

Pukają, wołają, puść panienko!

O Jezu, a cóż to za wojacy?

Otwieraj, nie pytaj, Beliniacy!

Przyszliśmy napoić nasze konie,

Za nami piechoty pełne błonie.

O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?

Warszawę zobaczyć byśmy radzi.

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno

Zobaczyć to nasze stare Wilno.

A z Wilna już droga nam gotowa,

Do serca, do Rusi, do Kijowa.

Panienka wnet wrota otworzyła,

Ułanów na nocleg zaprosiła.[8], [13]

Wariant 4

Strzałka

Przybyli ulani pod okienko,/bis

Pukają, wołają: puść, panienko!/bis

O Jezu, a cóż to za wojacy?/bis

Otwieraj, nie bój się, to czwartacy,/bis

Przyszliśmy tu poić nasze konie,/bis

za nami piechoty cale błonie,/bis

O Jezu, dokąd Bóg prowadzi?/bis

Warszawę odwiedzić byśmy radzi,/bis

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno/bis

zobaczyć to nasze stare Wilno,/bis

A z Wilna już droga jest gotowa,

prowadzi prościutko aż do Lwowa./bis[12]

Wariant 5

Strzałka

Przybyli ułani pod okienko,

pukają, wołają: puść, panienko!

– O Boże, a cóż to za wojacy?

– Otwieraj, nie bój się, to czwartacy.

Przyszliśmy tu poić nasze konie.

Za nami piechoty pełne błonie.

– O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?

– Warszawę odwiedzić byśmy radzi.[9], [14]

Wariant 6

Strzałka

Przybyli ułani pod okienko,

Pukają, wołają: – Puść panienko!

– O, Boże! A cóż to za wojacy?

– Otwieraj, nie bój się, to czwartacy.

Przyszliśmy tu poić nasze konie.

Za nami piechoty pełne błonie.

– O, Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?

– Warszawę odwiedzić byśmy radzi.

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno

Zobaczyć to stare nasze Wilno.

A stamtąd już droga nam gotowa

Do serca polskości – do Krakowa.[15]

Wariant 7

Strzałka

Przybyli ulani pod okienko,/bis

Pukają, wołają: Puść panienko./bis

O Boże! A cóż to za wojacy?/bis

Otwieraj, nie bój się, to czwartacy./bis

Przyszliśmy tu poić nasze konie,/bis

Za nami piechoty cale błonie./bis

O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi?/bis

Warszawę odwiedzić byśmy radzi./bis

Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno,/bis

Zobaczyć to stare nasze Wilno./bis

A z Wilna już droga jest gotowa,/bis

Do serca, do Rusi, do Kijowa./bis

Panienka wnet wrota otworzyła,/bis

Ułanów na nocleg zaprosiła./bis[16]

Wariant 8

Strzałka

Przybyli ułani pod okienko,

Przybyli ułani pod okienko,

Stukają, wołają: otwórz, otwórz panienko.

I głodnym koniom jeść daj!

„A kto tam tak stuka?” To pułk trzeci!

„A kto tam tak stuka?” To pułk trzeci!

Panienka okienko wnet otwiera.

I spieszy dla koni z sianem leci.[17]

Bibliografia

1. 

Roliński Adam, A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, wyd. 2, Kraków, Księgarnia Akademicka, 1996, s. 289, 290, 447, 448.

2. 

Zbyszko W. Mroczek, Muza Legionów Polskich 1914–1915: oryginalne śpiewy i śpiewki wojenne z melodiami. Z. 2, Kraków, Mroczek, Zbyszko Wilhelm, 1916, s. 33, 34.

3. 

Szul Bogusław, Piosenki leguna tułacza, Warszawa, 1919, s. 38, 128.

4. 

Zagórski Adam, Polskie pieśni wojenne i piosenki obozowe, Piotrków, 1915, s. 66.

5. 

Zagórski Adam, Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), Piotrków, Drukarnia Polska, 1916, s. 10.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

Kozietulski, Czesław, 10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1934, s. 10.

7. 

Bednarowicz Jędrzej, Werner Stanisław, Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1965, s. 58.

8. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 132.

9. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 65.

10. 

Łempicki, Stanisław, Fischer, Adam, Polska pieśń wojenna: antologia poezji polskiej z roku wielkiej wojny, Lwów, Księgarnia Polska, 1916, s. 150, 151.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

11. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 46.

12. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 104, 105.

13. 

Cepelli Jan, Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, Warszawa, Główna Księgarnia Wojskowa, 1933, s. 225, 226.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

14. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 118.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

15. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 173, 174.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

16. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 233.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

17. 

Brzozowski Korneliusz, Marysine śpiewanki: 50 piosenek dla szkół powszechnych. Z. 2, Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1937, s. 6, 7.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.