Przybyli ułani pod okienko

Zgłoszenie do artykułu: Przybyli ułani pod okienko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (1)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Rodowicz Maryla

Marysia biesiadna

Tra la la

1995

CD

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 289, 290, 447, 448.

2. 

Muza Legionów Polskich 1914–1915: oryginalne śpiewy i śpiewki wojenne z melodiami. Z. 2, s. 33, 34.

3. 

Piosenki leguna tułacza, s. 38, 128.

4. 

Polskie pieśni wojenne i piosenki obozowe, s. 66.

5. 

Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 10.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, s. 10.

7. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 58.

8. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 132.

9. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 65.

10. 

Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 150, 151.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

11. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 46.

12. 

Śpiewnik polski, s. 104, 105.

13. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 225, 226.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

14. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 118.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

15. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 173, 174.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

16. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 233.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

17. 

Marysine śpiewanki: 50 piosenek dla szkół powszechnych. Z. 2, s. 6, 7.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.