Zgłoszenie do artykułu: Rota

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Kopia fragmentu rękopisu pochodzi ze strony internetowej Radia Merkury...

Bibliografia

1. 

Lirenka: wieniec pieśni na uroczystość wiosenną dziatwy w układzie na 1 i 2 głosy. Cz. 1, s. 12, 13.

2. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 39, 40.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

3. 

Piosenki leguna tułacza, s. 10, 11.

4. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 12, 13.

5. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 7.

6. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 7.

7. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 54.

8. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 31, 400, 401.

9. 

Śpiewnik polski, s. 86, 87.

10. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 67, 205.

11. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 39, 40.
W publikacji uwzględniono tekst według Marii Konopnickiej. Melodia w śpiewniku jest zgodna z oryginalnym manuskryptem kompozytora.

12. 

Nazar, Andrzej.

13. 

Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 11.

14. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1, z. I, nr 7, s. 14, 15.

15. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 96, 97.

16. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 37, 38.

17. 

Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, s. 12.

18. 

To jest Kraków, mości książę!: subiektywny przyczynek do dziejów miasta, s. 221.

19. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 19–21.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.