Zgłoszenie do artykułu: Rota

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!

Nie damy pogrześć mowy!

My, polski naród, polski lud,

Królewski szczep piastowy.

Nie damy, by nas zgnębił wróg!

Tak nam dopomóż Bóg!/bis

Do krwi ostatniej kropli z żył

Bronić będziemy ducha,

Aż się rozpadnie w proch i pył

Krzyżacka zawierucha

Twierdza nam będzie każdy próg.

Tak nam dopomóż Bóg!/bis

Nie będzie Niemiec pluć nam w twarz,

Ni dzieci nam germanił.

Wstanie potężny hufiec nasz,

Duch będzie nam hetmanił

W ten dzień, gdy zagrzmi złoty róg!

Tak nam dopomóż Bóg!/bis[1], [5]

Wariant 2

Strzałka

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!

Nie damy pogrześć mowy!

My, polski naród, polski lud,

Królewski szczep Piastowy,

Nie damy, by nas zniemczył wróg!

Tak nam dopomóż Bóg!/bis

Do krwi ostatniej kropli z żył

Będziemy bronić ducha,

Aż się rozpadnie w proch i pył

Krzyżacka zawierucha

Twierdza nam będzie każdy próg!

Tak nam dopomóż Bóg!/bis

Nie będzie Niemiec pluć nam w twarz,

Ni dzieci nam germanił;

Wstanie potężny hufiec nasz,

Duch będzie nam hetmanił

W ten dzień, gdy zagrzmi złoty róg!

Tak nam dopomóż Bóg!/bis[2]

Wariant 3

Strzałka

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy.

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep piastowy.

Nie damy, by nas dręczył wróg –

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,

Ni dzieci nam germanił,

Orężny stanie hufiec nasz,

Duch będzie nam hetmanił.

Pójdziem, gdy zagrzmi złoty róg–

Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył

Bronić będziemy „Ducha”,

Aż się rozpadnie w proch i w pył

Krzyżacka zawierucha:

Twierdzą nam będzie każdy próg –

Tak nam dopomóż Bóg!

Przetrwamy złego losu dni,

Duch nasz się zeń wyzwoli

A z naszych ofiar, trudu, krwi,

Powstanie mściciel doli.

W złoty wolności zagrzmi róg –

Tak nam dopomóż Bóg![3], [4], [9], [14]

Wariant 4

Strzałka

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy,

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep piastowy.

Nie damy, by nas zniemczył wróg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył

Bronić będziemy ducha,

Aż się rozpadnie w proch i pył

Krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg.

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść(1),

Nie pójdziem żywo w trumnę.

W Ojczyzny imię i w jej cześć(2)

Podnosim czoła dumne.

Odzyska ziemię dziadów wnuk.

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz

Ni dzieci nam germanił!

Orężny wstanie hufiec nasz,

Duch będzie nam hetmanił.

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.

Tak nam dopomóż Bóg![6], [8], [13]


(1) trzecia zwrotka znajduje się w oryginalnym rękopisie autorskim oraz w pierwodrukach z 1908 i 1910 r.

(2) oryginalny rękopis autorski zawiera również drugą wersją trzeciego wiersza tej zwrotki: „Na Polski imię, na jej cześć”.

Wariant 5

Strzałka

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

nie damy pogrześć mowy:

polski my naród, polski lud,

królewski szczep Piastowy!

Nie damy, by nas gnębił wróg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył

bronić będziemy ducha,

aż się rozpadnie w proch i w pył

krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg.

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,

ni dzieci nam germanił.

Orężny wstanie hufiec nasz,

duch będzie nam hetmanił,

pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg![7], [10], [15]

Wariant 6

Strzałka

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród!

Nie damy pogrześć mowy!

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep Piastowy,

Nie damy, by nas zgnębił wróg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył

Bronić będziemy ducha,

Aż się rozpadnie w proch i pył

Wroga nam zawierucha,

Twierdzą nam będzie każdy próg!

Tak nam dopomóż Bóg!/bis

Nie będzie nikt już pluł nam w twarz,

Ni dzieci nam tumanił,

Orężny wstanie hufiec nasz,

Duch będzie nam hetmanił,

Pójdziem, gdy zagrzmi złoty róg!

Tak nam dopomóż Bóg!/bis[11]

Wariant 7

Strzałka

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy!

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep piastowy.

Nie damy, by nas gnębił wróg...

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył

Bronić będziemy Ducha,

Aż się rozpadnie w proch i pył

Krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg...

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz

Ni dzieci nam germanił.

Orężny wstanie hufiec nasz,

Duch będzie nam hetmanił,

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść,

Nie pójdziem żywo w trumnę,

Na Polski imię, na Jej cześć

Podnosim czoła dumne.

Odzyska ziemi dziadów wnuk...

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg![16]

Wariant 8

Strzałka

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy!

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas zniemczył wróg...

– Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył

Bronić będziemy Ducha,

Aż się rozpadnie w proch i w pył

Krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg...

– Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz

Ni dzieci nam germanił.

Orężny wstanie hufiec nasz,

Duch będzie nam hetmanił.

Pójdziem, gdy zagrzmi złoty róg...

– Tak nam dopomóż Bóg![19]

Bibliografia

1. 

Lirenka: wieniec pieśni na uroczystość wiosenną dziatwy w układzie na 1 i 2 głosy, Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1930, s. 12, 13.

2. 

Śpiewnik narodowy z nutami, Mikołów, Karol Miarka, 1920, s. 39, 40.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

3. 

Szul Bogusław, Piosenki leguna tułacza, Warszawa, 1919, s. 10, 11.

4. 

M. B. Nowina, Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, Warszawa, Księgarnia Maksymiliana Borkowskiego, 1916, s. 12, 13.

5. 

Śpiewnik pracownic polskich, wyd. 5 powiększone, Poznań, 1919, s. 7.

6. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 7.

7. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 54.

8. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 31, 400, 401.

9. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 86, 87.

10. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 67, 205.

11. 

Adamski Walerjan, Polski śpiewnik narodowy z melodiami, wyd. 2, Poznań, Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha, 1919, s. 39, 40.
W publikacji uwzględniono tekst według Marii Konopnickiej. Melodia w śpiewniku jest zgodna z oryginalnym manuskryptem kompozytora.

12. 

Nazar, Andrzej

13. 

Bożyk Jerzy Michał, Boroń Piotr, Śpiewnik pieśni patriotycznej, wyd. 10, Kraków, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, 2007, s. 11.

14. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. I, nr 7, s. 14, 15.

15. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 96, 97.

16. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 37, 38.

17. 

Bogusz Stanisława, Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, Warszawa, Dom Wojska Polskiego, 2006, s. 12.

18. 

Czuma Mieczysław, Kozioł Michał, Mazan Leszek, Rożek Michał, Vasina Dariusz, To jest Kraków, mości książę!: subiektywny przyczynek do dziejów miasta, Kraków, Oficyna Wydawnicza Anabasis, 2007, s. 221.

19. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 19–21.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.