Idzie żołnierz borem, lasem

Zgłoszenie do artykułu: Idzie żołnierz borem, lasem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (2)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Charyzmaty

Do wolnej Polski

MC

Orkiestra św. Mikołaja

Z dawna dawnego

Agencja Artystyczna Nicolaus

2000

CD

Bibliografia

1. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 17.

2. 

Polska pieśń ludowa: wybór, s. 92–95.

3. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 60, 61.

4. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 28–30.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. 

Piosenki leguna tułacza, s. 17, 99.

6. 

Lud_0000_16, s. 248.
Tekst wybrany przez Wasylewskiego jako pełny.

7. 

Kolberg_Oskar_Sandomierskie_2, s. 156.
Tekst pochodzi z Opatowa.

8. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 33.

9. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 125.

10. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 30.

11. 

Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 188, 189.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

12. 

Śpiewnik polski, s. 10.

13. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 15, 16.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. W śpiewniku prezentowane są dwie wersje muzyczne. Pierwsza będąca opracowaniem muzycznym Aleksandra Wielhorskiego. Druga wersja pochodzi ze zbioru Wacława z Oleska: Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego (Lwów 1833), do śpiewu i na fortepian ułożył Karol Lipiński – w transpozycji do tonacji d-moll (zapis oryginalny w a-moll).

14. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 76, 77.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

15. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 19, s. 32, 33.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

16. 

Śpiewnik żołnierski. Cz. 1, s. 8.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

17. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 58.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

18. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 117–131, 516.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

19. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 58, 59.

20. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 24, 25, 28.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

21. 

Ślusarczyk, Eugeniusz.

22. 

http://www.mikolaje.lublin.pl.
Oficjalna strona Orkiestry św. Mikołaja [odczyt: 12.04.2014].

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.