Marsz strzelców

Zgłoszenie do artykułu: Marsz strzelców

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Hej, strzelcy wraz, nad nami orzeł biały,

a przeciw nam śmiertelny stoi wróg.

Wnet z naszych strzelb piorunem zagrzmią strzały.

Niech lotem kul kieruje zbawca Bóg!

Więc gotuj broń i kule bij głęboko

O ojców grób bagnetów poostrz stal.

Na odgłos trąb, twój sztucer bierz na oko!

Hej! Baczność! Cel! i w łeb lub serce pal!

Hej, trąb, hej trąb

Strzelecka trąbko w dal!

A kłuj! a rąb!

I w łeb lub serce pal!

Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy.

Masz w ręku broń, a w piersi święty żar.

Hej, Moskwa tu, a nuże tu wisielce!

Od naszych kul nie schroni kniaź ni car.

Raz przecież już zagrały trąbek dźwięki

Lśni polska broń, jak stalnych kłosów fal.

Dziś spłacimy wam łzy matek i wdów jęki.

Hej! Baczność...

Chcesz zdurzyć nas, oszukać świat chcesz czule,

Plujem ci w twarz za morze twoich łask,

Amnestyą twą obwiniem nasze kule,

Odpowiedź da huk strzelby, kruków trzask.

Do Azyi precz potomku Dżyngis-hana,

Tam żywioł twój, tam ziemia carskich gal.

Nie dla cię, nie, krwią polską ziemia zlana,

Hej! Baczność...

Do Azyi precz tyranie, tam siej mordy,

Tam gniazdo twe, tam panuj, tam twój śmieć,

Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy,

Lub naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć.

O Boże nasz! o Matko z Jasnej góry!

Błogosław nam, niech korne łzy i żal

Przebłaga cię, niewoli zedrze chmury,

Hej! Baczność...[1], [21]

Wariant 2

Strzałka

Hej strzelcy wraz, nad nami orzeł biały,

A przeciw nam śmiertelny stoi wróg,

Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,

A lotem kul kieruje Zbawca-Bóg,

Więc gotuj broń i kule bij głęboko,

O ojców grób bagnetów poostrz stal,

Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko –

Hej, baczność! Cel i w łeb lub serce pal,

/Hej trąb, hej trąb, strzelecką trąbką w dal,

Hej kłuj, a rąb i w łeb lub w serce pal!/bis

Wzrósł liściem bór, więc górą wiara, strzelcy!

Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar –

Hej, Moskwa tu! a nuże tu, wisielcy,

Od naszych kul was nie ochroni car!

Raz przecież już zabrzmiały trąbek dźwięki,

I błyska broń wśród lśniących hufców fal –

Dziś spłacim łzy sióstr, matek i wdów jęki,

Hej, baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

/Hej trąb, hej trąb, strzelecką trąbką w dal,

Hej kłuj, a rąb i w łeb lub w serce pal!/bis[2]

Wariant 3

Strzałka

Hej strzelcy wraz, nad nami orzeł biały,

A przeciw nam śmiertelny stoi wróg,

Wnet z naszych trąb piorunne zagrzmią strzały,

A lotem kul kieruje zbawca Bóg,

Więc gotuj broń i kule bij głęboko,

O ojców grób bagnetów poostrz stal,

Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko,

Hej, baczność! Cel i w łeb lub serce pal,

Hej trąb! Hej, trąb, strzelecka trąbko w dal,

A kłuj, a rąb i w łeb lub serce pal.

Wzrósł liściem bór, więc górą wiara, strzelcy!

Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar.

Hej, Moskwa tu! A nuże tu, wisielcy,

Od naszych kul nie schronie kniaź, ni car.

Raz przecież już zabrzmiały trąbek dźwięki,

Lśni polska broń, jak złotych kłosów fal.

Dziś spłacim łzy sióstr, matek i wdów jęki.

Hej, baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

Hej trąb...

Chcesz zdurzyć nas, oszukać chcesz nas carze,

Plujem ci w twarz za morze twoich łask,

Amnestją twą owiniem nasze kule,

Odpowiedź da huk armat, kurków trzask.

Do Azji precz, potomku Dżengishana,

Tam naród twój, tam ziemia carskich gal,

Nie dla ciebie krwią ziemia nasza zlana.

Hej, baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

Hej trąb...

Do Azji precz, tyranie, tam siej mordy!

Tam ziemia twa, tam panuj, tam twa śmieć,

Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy,

Lub naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć!

O Boże nasz! O Matko z Jasnej Góry!

Wysłuchaj nas! Niech korna łza i żal

Przebłaga Cię, niewoli zerwij sznury!

Hej, baczność! Cel i w łeb lub serce pal!

Hej trąb...[3], [4], [5], [6], [9], [12], [13], [14], [15], [16], [18]

Wariant 4

Strzałka

Hej strzelcy wraz!

Nad nami Orzeł Biały,

A przeciw nam śmiertelny stoi wróg.

Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,

A lotem kul kieruje Zbawca Bóg!

Więc gotuj broń i kule bij głęboko,

O ojców grób bagnetów poostrz stal!

Na odgłos trąb swój sztucer bierz na oko!

Hej! Baczność! Cel! I w łeb lub serce pal!

Hej trąb! Hej trąb! Hej trąb! Hej trąb!

Strzelecka trąbko w dal!

A kłuj! A kłuj! A rąb! A rąb!

I w łeb lub serce pal!

Wzrósł liściem bór, – więc górą, wiara strzelcy,

Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar, –

Hej, Moskwa tu, a nuże tu, wisielcy!

Od naszych kul nie schroni kniaź ni car!

Raz przecież już zabrzmiały trąbek dźwięki,

Lśni polska broń, jak stalnych kłosów fal:

Dziś spłacim wam łzy matek i wdów jęki.

Hej! Baczność...

Chcesz zdurzyć nas, oszukać świat chcesz czule –

Plujem ci w twarz za morze twoich łask!

Amnestią twą owiniem nasze kule,

Odpowiedź da huk strzelby, kurków trzask.

Do Azji precz, potomku Czingiz-chana!

Tam żywioł twój, tam ziemia carskich gal.

Nie dla cię, nie, krwią polską ziemia zlana.

Hej! Baczność...

Do Azji precz, tyranie! Tam siej mordy:

Tam gniazdo twe, tam panuj, tam twój śmieć!

Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy,

Lub naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć!

O Boże nasz! O Matko z Jasnej Góry,

Błogosław nam, niech korne łzy i żal

Przebłaga Cię, niewoli zedrzej chmury.

Hej! Baczność...

Graj, trąbko, graj, jak grałaś przez wiek cały

Do marszu tym, co szli do polskich bram.

Słysz, bracie, słysz, minionych lat sygnały,

Sztafety znak z kolei dają nam.

Więc gotuj broń...

Bagnetów szturm wolności zdobył szaniec,

Zwyciężył duch mężnością rąk i nóg,

Lecz biada, aby zwijać straż u granic,

Gdy na przedpolach czyha zdrajca wróg.

Więc gotuj broń...

Bałtyku szum, że nasza sprawa święta,

Od wieków huczy aż do Karpat wał!

Na bój zaprawia orzeł swe orlęta,

By porwać je na pierwszy odgłos dział!

Więc gotuj broń...[7]

Wariant 5

Strzałka

Hej! Strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały,

A przeciw nam śmiertelny stoi wróg!

Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,

A lotem kul kieruje Zbawca Bóg!

Więc gotuj broń, a kule bij głęboko,

O ojców grób bagnetów poostrz stal!

Na odgłos trąb twój sztuciec(1) bierz na oko,

Hej, baczność! Cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb! Hej trąb!

Strzelecka trąbko w dal!

A kłuj, a rąb, a kłuj, a rąb

I w łeb lub w serce pal!

Wzrósł liściem bór, więc górą, wiara strzelcy,

Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar,

Hej, Moskwa tu, a nuże tu wisielcy,

Od naszych kul nie schroni kniaź, ni car!

Raz przecie już zabrzmiały trąbek dźwięki,

Lśni polska broń, jak złotych kłosów fal,

Dziś spłacim łzy sióstr, matek i wdów jęki,

Hej, baczność! cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb! Hej trąb…

Chcesz zdurzyć nas, oszukać chcesz nas czule,

Plujem ci w twarz za morze twoich łask!

Amnestią twą owiniem nasze kule,

Odpowiedź da huk armat, kurków trzask.

Do Azji precz, potomku Dżengishana,

Tam naród twój, tam ziemia carskich pól,

Nie dla ciebie krwią ziemia nasza zlana,

Hej baczność! cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb! Hej trąb…

Do Azji precz, tyranie, tam siej mordy,

Tam ziemia twa, tam panuj, tam twa śmierć,

Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy,

Lub naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć!

O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry,

Wysłuchaj nas! Niech korna łza i żal

Przebłaga Cię! Niewoli zerwij sznury!

Hej baczność! cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb! Hej trąb…

Graj trąbko, graj, jak grałaś przez wiek cały

Do marszu tym, co szli do Polski bram.

Słysz, bracie, słysz, minionych lat sygnały

Sztafety znak z kolei dają nam.

Więc gotuj broń i kule bij głęboko,

O ojców grób bagnetów poostrz stal,

Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko,

Hej baczność! cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb! Hej trąb…

Bagnetów szturm wolności zdobył szaniec,

Zwyciężył duch mężnością rąk i nóg,

Lecz biada, aby zwijać straż u granic,

Gdy na przedpolach czyha zdrajca wróg.

Więc gotuj broń i kule bij głęboko,

O ojców grób bagnetów poostrz stal,

Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko,

Hej baczność! cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb! Hej trąb…

Bałtyku szum, że nasza sprawa święta,

Od wieków huczy aż do Karpat wał!

Na bój zaprawia orzeł swe orlęta

By porwać je na pierwszy odgłos dział!

Więc gotuj broń i kule bij głęboko,

O ojców grób bagnetów poostrz stal,

Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko,

Hej baczność! cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb! Hej trąb…[10]


(1) sztuciec – gwintowany karabin myśliwski, używany przez powstańców.

Wariant 6

Strzałka

Hej, strzelcy, wraz, nad nami Orzeł Biały,

a przeciw nam śmiertelny stoi wróg.

Wnet z naszych strzelb piorunem zagrzmią strzały,

a lotem kul kieruje zbawca Bóg!

Więc gotuj broń i kule bij głęboko,

o ojców grób bagnetów poostrz stal,

na odgłos trąby twój sztucer bierz na oko!

Hej, baczność! Cel! I w łeb lub w serce pal!

Hej! Trąb! Hej! Trąb strzelecką trąbką w dal!

A kłuj, a rąb i w łeb lub w serce pal!

Graj, trąbko, graj, jak grałaś przez wiek cały

do marszu tym, co szli do Polski bram.

Słysz, bracie słysz, minionych lat

sygnały sztafety znak z kolei dają nam.

Więc gotuj broń...

Bagnetów szturm wolności zdobył szaniec,

zwyciężył duch mężnością rąk i nóg,

lecz biada, aby zwijać straż u granic,

gdy na przedpolach czyha zdrajca wróg.

Więc gotuj broń...

Bałtyku szum, że nasza sprawa święta,

od wieków huczy, aż po Karpat wał!

Na bój zaprawia orzeł swe orlęta,

by porwać je na pierwszy odgłos dział!

Więc gotuj broń...[8], [11], [17]

Wariant 7

Strzałka

Hej strzelcy wraz, nad nami Orzeł biały,

A przeciw nam śmiertelny stoi wróg.

Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,

A lotem kul kieruje Zbawca Bóg.

Więc gotuj broń i kule bij głęboko,

O Ojców grób bagnetów poostrz stal.

Na odgłos trąb twój sztuciec(1) bierz na oko,

Hej! Baczność, cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb, hej trąb strzelecka trąbko w dal.

A kłuj, a rąb i w łeb lub w serce pal!

Wzrósł liściem bór, więc górą wiara strzelcy,

Masz w ręku broń, a w piersiach święty żar.

Hej Moskwa tu, a nuże tu, wisielcy,

Od naszych kul nie schroni kniaź i car.

Raz przecież już zabrzmiały trąbek dźwięki,

Lśni polska broń, jak złotych kłosów łan.

Dziś spłacim łzy sióstr, matek i wdów jęki!

Hej! Baczność, cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb, hej trąb...

Chcesz zdurzyć nas, oszukać chcesz nas czule,

Plujem ci w twarz za morze twoich łask.

Amnestią twą owiniem nasze kule,

Odpowiedź da huk armat, kurków trzask.

Do Azji precz potomku Dżengishana,

Tam naród twój, tam ziemia carskich pól.

Nie dla cię krwią ta ziemia nasza zlana.

Hej! Baczność, cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb, hej trąb...

Do Azji precz, tyranie, tam siej mordy,

Tam ziemia twa, tam panuj, tam twa śmieć!

Tu Polska jest, tu zginiesz i twe hordy,

Lub naród w pień wymorduj, wysiecz, zgnieć.

O Boże nasz, o Matko z Jasnej Góry!

Wysłuchaj nas! Niech korna łza i żal

Przebłaga Cię, niewoli zerwij sznury!

Hej! Baczność, cel i w łeb lub w serce pal!

Hej trąb, hej trąb...[18]


(1) sztuciec – sztucer, gwintowany karabin myśliwski używany przez powstańców w 1863 r.

Wariant 8

Strzałka

Hej, strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały,

A przeciw nam śmiertelny stoi wróg.

Wnet z naszych strzelb piorunne zagrzmią strzały,

A lotem kul kieruje Zbawca Bóg!

Więc gotuj broń i kule bij głęboko,

O Ojców grób bagnetów poostrz stal,

Na odgłos trąb twój sztuciec bierz na oko,

Hej, baczność! Cel i  w łeb lub w serce pal!

/Hej, trąb, hej, trąb,

Strzelecką trąbką w dal!

A kłuj, a rąb,

I w łeb lub w serce pal!/bis

Graj trąbko, graj, jak grałaś przez wiek cały

Do marszu tym, co szli do Polski bram.

Słysz, bracie, słysz, minionych lat sygnały,

Sztafety znak z kolei dają nam.

Więc gotuj broń...

Bagnetów szturm wolności zdobył szaniec,

Zwyciężył duch mężnością rąk i nóg.

Lecz biada, aby zwijać straż u granic,

Gdy na przedpolach czyha zdrajca wróg.

Więc gotuj broń...

Bałtyku szum, że nasza sprawa święta

Od wieków huczy aż po Karpat wał!

Na bój zaprawia orzeł swe orlęta,

By porwać je na pierwszy odgłos dział!

Więc gotuj broń...[22]

Bibliografia

1. 

10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, s. 16–18.
Publikacja zawiera tylko dwie pierwsze zwrotki.

2. 

Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 49, 50.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 20–22.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 25, 26.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. Występują nieznaczne różnice w tekście: w wersie trzecim zamiast „wnet z naszych trąb...” śpiewnik notuje „wnet z naszych strzelb...”, także w refrenie zamiast „strzelecka trąbko w dal” jest „strzelecką trąbką w dal”.

5. 

Piosenki leguna tułacza, s. 32, 33.

6. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 15, 16.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

7. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 83.

8. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 28, 29.

9. 

Śpiewnik polski, s. 76–78.

10. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 36–39.

11. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 51, 52, 203.

12. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 17, 18.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

13. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 126–128.
W śpiewniku brakuje informacji na temat autora słów utworu.

14. 

Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 24, 25.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

15. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 28, s. 42, 43.

16. 

Pieśni zbudzonych.

17. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 54, 55.

18. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 123–125.

19. 

http://portalwiedzy.onet.pl/1295,,,,anczyc_wladyslaw_ludwik,haslo.html.
Encyklopedia opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra [odczyt: 10.02.2009].

20. 

http://portalwiedzy.onet.pl/56414,,,,powstanie_styczniowe,haslo.html.
Encyklopedia opracowana na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Fogra [odczyt: 10.02.2009].

21. 

Marsz strzelców.

22. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 138.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.