Pierwsza kadrowa

Zgłoszenie do artykułu: Pierwsza kadrowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (3)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Piosenki Legionów Polskich

Boston

1995

CD

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Piosenki Legionów Polskich

Polskie Nagrania Muza

1989

LP

Stasiek Wielanek & Kapela Warszawska

Piosenki Legionów Polskich

Polskie Nagrania Muza

1998

CD

Bibliografia

1. 

A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, s. 101, 102, 390, 391.

2. 

Muza Legionów Polskich 1914–1915: oryginalne śpiewy i śpiewki wojenne z melodiami. Z. 2, s. 15–17.

3. 

10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, s. 7, 8.

4. 

Marsze i piosenki Brygady Piłsudskiego, s. 4, 5.
W siódmej zwrotce jest A więc piersi zamiast A więc naprzód.

5. 

Żołnierskie piosenki obozowe: (50 piosenek – tekst i melodie), s. 11, 12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

6. 

Piosenki leguna tułacza, s. 38, 39.

7. 

Polska pieśń wojenna: antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny, s. 186, 187.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

8. 

Śpiewnik polski, s. 102, 103.

9. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 189, 190.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

10. 

Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 28.
Publikacja nie zawiera informacji na temat muzyki utworu.

11. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 34, s. 49, 50.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu. W śpiewniku zamieszczono skrócony tekst.

12. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 168, 169.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

13. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 69.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

14. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 231, 232.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.