Mazurek Dąbrowskiego

Zgłoszenie do artykułu: Mazurek Dąbrowskiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Jeszcze Polska nie zginęła

kiedy my żyjemy,

co nam obca przemoc wzięła,

szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski!

Za twoim przewodem

złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

będziem Polakami,

dał nam przykład Bonaparte

jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania

po szwedzkim zaborze –

dla ojczyzny ratowania,

wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi

mówi zapłakany:

„Słuchaj jeno, pono nasi,

biją w tarabany”.

Marsz, marsz, Dąbrowski...[5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [16], [21], [22]

Wariant 2

Strzałka

Jeszcze Polska nie zginęła

Póki my żyjemy,

Co nam obca przemoc wzięła

Z czasem odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte

Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze

Dla ojczyzny ratowania,

Rzucim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Mówił ojciec do swej Basi

Cały zapłakany:

„Słuchaj jeno, pono nasi,

Biją w tarabany”.

Marsz, marsz Dąbrowski...[1], [2]

Wariant 3

Strzałka

Jeszcze Polska nie zginęła,

Póki my żyjemy,

Co nam obca przemoc wzięła,

Z czasem odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski;

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Moskal w Polsce nie osiędzie,

Gdy jąłwszy pałasza

Hasłem wszystkich wolność będzie

I Ojczyzna nasza.

Marsz, Marsz…

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany:

„Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany”.

Marsz, Marsz…

Na to wszystkich jedne głosy,

Że dość tej niewoli:

„Mamy Racławickie kosy,

Wygrać Bóg pozwoli”.

Marsz, Marsz…[3], [4]

Wariant 4

Strzałka

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy,

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem!

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla Ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze(1).

Marsz, marsz Dąbrowski…

Mówił ojciec do swej Basi

Cały zapłakany: –

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany(2)!

Marsz, marsz Dąbrowski…[10]


(1) hetman Stefan Czarniecki – pogromca Szwedów za króla Jana Kazimierza (1648–1668). Nie poprzestał on na rozgromieniu głównych sił szwedzkich w kraju, lecz na rozkaz królewski poszedł na pomoc Duńczykom, mając 6 tysięcy rycerzy konnych. Gdy znaczny oddział nieprzyjacielski schronił się na wyspie Alsen, bohaterski wódz rzucił się na czele swej jazdy w morze, przebył wpław cieśninę i zdumionego wroga w puch rozbił, okrywając chwałą imię żołnierza polskiego w oczach całego świata.

(2) tarabany – bębny

Wariant 5

Strzałka

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy,

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej po Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla Ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz...

Moskal Polski nie posiędzie,

Dobywszy pałasza,

Hasłem wszystkich wolność będzie

I Ojczyzna nasza!

Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany:

„Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany!”

Marsz, marsz...[13], [15]

Wariant 6

Strzałka

Jeszcze Polska nie zginęła,

Póki my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski!

Za Twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla Ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Niemiec, Moskal nie osiędzie,

Gdy jąwszy pałasza

Hasłem wszystkich zgoda będzie

I Ojczyzna nasza.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany:

„Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany”

Marsz, marsz Dąbrowski...

Na to wszystkich jedne głosy:

„Dosyć tej niewoli.

Mamy racławickie kosy,

Kościuszkę Bóg pozwoli”.

Marsz, marsz Dąbrowski...[17]

Wariant 7

Strzałka

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy,

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej po Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz...[19]

Wariant 8

Strzałka

Jeszcze Polska nie umarła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca moc wydarła,

Szablą odbijemy.

Marsz, marsz Dąbrowski

Do Polski z ziemi włoskiej,

Za Twoim przewodem

Złączem się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania

Wracał się przez morze

Dla ojczyzny ratowania

Po szwedzkim zaborze,

Marsz, marsz Dąbrowski...

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Niemiec, Moskal nie osiędzie,

Gdy jąwszy pałasza,

Hasłem wszystkich zgoda będzie

I ojczyzna nasza.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany:

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany

Marsz, marsz Dąbrowski...

Na to wszystkich jedne głosy:

Dosyć tej niewoli,

Mamy racławickie kosy,

Kościuszkę Bóg pozwoli.[21]

Bibliografia

1. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 1, 2.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 8.

3. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 33, 34.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 4.

5. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 35.

6. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 6.

7. 

Nasze piosenki, s. 13, 14.

8. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 15, 398.

9. 

Śpiewnik polski, s. 30, 31.

10. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 31–33.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

11. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 7, 8, 195.

12. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 15, 16.

13. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 5.
W publikacji podano najpopularniejsze strofy pieśni.

14. 

Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 9.

15. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 5, s. 12, 13.

16. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 64, 65.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

17. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 16, 17.

18. 

http://www.muzeum.narodowe.gda.pl/mod.php?dz=39
Strona internetowa Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie [odczyt: 12.02.2009].

19. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 6.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

20. 

Muzykalia Narodowa

21. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 10, 11, 61.
Wersja 8 zgodna z rękopisem Józefa Wybickiego.

22. 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 625 z późn. zm.)

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.