Wszystko, co nasze

Zgłoszenie do artykułu: Wszystko, co nasze

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wszystko, co nasze

Wszystko, co nasze Polsce oddamy

Hymn ZHP

Hymn harcerski

Marsz Skautów

Autor słów:

Kozielewski, Ignacy

Drahonowska-Małkowska, Olga[4], [5], [9], [14], [15]

Małkowski, Aleksander[9]

nieznany[15]

Autor muzyki:

Drahonowska-Małkowska, Olga[2], [3]

nieznany[4], [6], [13]

Szopski, Felicjan[7], [11]

Melodia:

pieśni rewolucyjnej Na barykady[3], [4], [5], [6], [14], [15]

Data powstania:

1911
Utwór powstał w latach 1911–1912.

Miejsce powstania:

Lwów

Informacje

Autorami słów Wszystko, co nasze są: Ignacy Kozielewski (1882–1964), Olga Drahonowska i współautor anonimowy[15].

Najpierw był to wiersz Wszystko, co nasze, napisany przez Ignacego Kozielewskiego. Tekst ukazał się 15 października 1911 r. w pierwszym numerze dwutygodnika „Skaut”, wychodzącego we Lwowie, współredagowanego przez Andrzeja Małkowskiego. W rok później Olga Drohonowska (później Małkowska), studentka Konserwatorium we Lwowie, dopisała do tego wiersza refren: Ramię pręż i po dokonaniu drobnych zmian w tekście dopasowała wiersz do melodii znanej pieśni rewolucyjnej (1905) Na_barykady, którą skomponował Tadeusz Joteyko (1872–1932)[4], [13], [14], [15].

W latach 1939–1944 śpiewana była wersja pochodząca od nieznanego autora. Pieśń tę śpiewała przede wszystkim młodzież, która objęta była szaroszeregową akcją „M”.

O akcji „M” („eM”) najwięcej informacji znajdziemy we wspomnieniach Jerzego Dargiela, Parę włosków ze smyka... czyli ze skrzypcami pod pachą (W obronie dzieci i młodzieży w Warszawie 1939–1944, księga zbiorowa pod red. Stanisława Tazbira, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 333):

...Chyba pod koniec 1942 r., a na pewno wiosną 1943 r., wynikła sprawa wprowadzenia pewnych ograniczeń w powiększaniu liczby członków Szarych Szeregów na terenie Chorągwi Warszawskiej (Ula Wisła), gdyż groziło to już dekonspiracją. Powstała wówczas chorągwiana komórka „M” (tzn. oddziaływania na grupy młodzieży bez ścisłego ich wiązania i podporządkowania organizacyjnego), którą stanowili: Janek Wuttke, Danka Zdanowiczówna i ja. Zadania były różne. (...) Było to np. bardzo ostrożne wiązanie grup tzw. „gigantów”, czyli gangów młodzieży z tzw. marginesu, jako niezwykle cennego, przedsiębiorczego materiału ludzkiego i konsekwentne – przygotowanie ich do spodziewanej i upragnionej przez młodzież godziny „W” (nie chodzi tu oczywiście o ocenę polityczną tej godziny!). (...) Tą drogą szły także teksty, a nawet nuty piosenek, m.in. powielane na papierze światłoczułym przez Marysię Chomicką z pracowni f-my „Skiba i Wyporek” przy ul. Chocimskiej. Było to wreszcie trafianie do młodzieży Obowiązkowych Szkół Zawodowych oraz starszych grup ogniskowych i stworzenie naturalnego zaplecza dla uzupełnienia ściśle zakonspirowanej działalności Szarych Szeregów[15].

W Zjazd w Łodzi w grudniu 1956 r. uchwalił, że pieśń Wszystko, co nasze – od lat powszechnie znana i lubiana – będzie Hymnem Związku Harcerstwa Polskiego[4], [13], [14]. VII Zjazd ZHP w marcu 1981 r. wprowadził do statutu zapis, iż hymnem ZHP jest pierwsza zwrotka i refren tej pieśni[14].

W śpiewnikach z lat 80 nie podawano autora tekstu utworu[9].

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 43, 44.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 189.

3. 

Nasze piosenki, s. 21, 22.

4. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 141, 412.

5. 

Śpiewnik polski, s. 87, 88.

6. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 68, 69, 205, 206.

7. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 45, 46.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu pieśni.

8. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 90, 91.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki pieśni.

9. 

Nazar, Andrzej.

10. 

Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 47.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki pieśni.

11. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. I, nr 8, s. 16.

12. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 150, 151.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

13. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 39–41.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

14. 

Śpiewnik harcerski, s. 11–13.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

15. 

Mocarni Polski miłowaniem: antologia pieśni i wierszy Polski Walczącej 1939–1945, s. 12–14.