Śpiewamy i Tańczymy

Zgłoszenie do artykułu: Śpiewamy i Tańczymy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (35)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka
Numer w serii
Strzałka

By na naszej ulicy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

10

Biblioteka amatora: piosenki. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Wesoła drużyna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

2

Piosenki żołnierskie: Kołobrzeg 69

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

W melodyjnym rytmie: wybór najpopularniejszych piosenek tanecznych w łatwym układzie na fortepian. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

W melodyjnym rytmie: wybór najpopularniejszych piosenek tanecznych w łatwym układzie na fortepian. 1

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Łódeczka: piosenka z filmu „Dygnitarz na tratwie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

7

Pieśń murzyna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

18

Serce traktorzystki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

27

Stary sam

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

28

Karolina: z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

11

Wierzba: z repertuaru Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

21

Pieśń powitania: na nutę staropolską

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

20

Kwiat i karabin

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Przyjaciółki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

23

Śpij, maleńki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

25

Czarna pieśń

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

15

Nadodrzańska ziemio moja

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

14

Dwie miłości

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

13

Ojczyzna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

30

A tu jest Warszawa

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

3

Cyraneczka: piosenka z filmu „Przygoda na Mariensztacie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

6

Piosenka o książce

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

5

Pochód przyjaźni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

4

To idzie młodość: marsz z filmu „Przygoda na Mariensztacie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Walczyk łowicki: z repertuaru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

9

Wielka Przygoda

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

29

Łódzka piosenka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

17

To niedziela w Kazimierzu

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

22

Warszawskie refreny

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

26

Wielkie rendez-vous

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

19

Srebrny Dziadek Mróz

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

8

Moje miasto

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

16

Powrót z ćwiczeń

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

24

Pieśń wyzwolenia: chińska pieśń ludowa

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

12

Więcej...
Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.