Kazimierz Tomasz Barwicki

Zgłoszenie do artykułu: Kazimierz Tomasz Barwicki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (164)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

3 pieśni: na chór męski a capella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Głos duszy: modlitwa

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Mazur

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Kukułka: ludowa piosenka szwajcarska (kanton tessyński)

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki; Warszawa: Gebethner i Wolff

1928

Msza pasterska

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Msza polska

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Kołysanka

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Veni Creator

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Cztery pieśni: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1927

Cztery pieśni: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Marzenie: op. 28: chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Marzenie: op. 28: chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Nocturno g-moll: op. 73

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Polskiej pieśni cześć: polonez A-dur: na czterogłosowy chór miesz[any] z towarzyszeniem fortepianu

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Polskiej pieśni cześć: polonez A-dur

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Polskiej pieśni cześć: polonez A-dur

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

W żłobie leży: kolęda Chwaliboga

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Sztandar Gwiaździsty: hymn amerykański

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki; Chicago: Jan Jasiński Music Company

1929

Msza polska „Boże Stwórco”: op. 3

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

4 pieśni wielkopostne

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Marzenia o wiośnie: sielanka fantastyczna

Pozań: Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”, Kazimierz Tomasz Barwicki

1925

Pieśni wielkopostne

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

3 pieśni radzieckie

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Dwie pieśni radzieckie

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Piosnka żołnierska

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Cztery piosenki ludowe: na chór mieszany a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Dwa mazury: na chór męski a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1929

3 moteti ad chorum femin

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1938

Dwie pieśni mariańskie

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Dwie pieśni marjańskie na chór mieszany a cappella: op. 14

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1929

Dziesięć pieśni kościelnych

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1929

Dziesięć pieśni kościelnych: na chór mieszany. Zeszyt 1

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1929

Śpiewnik kościelny

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Tu es Petrus

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Tu es Petrus: ad 4 voces viriles comitante organo...

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1928

A nie wyganiaj ; Gdzie ja jadę ; Żeli chcesz tańcować ; Przez tę ładną wieś ; Ty graczyku: op. 85, nr 1–5: sopran i alt, tenor, bas

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Kantata: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Kantata: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Missa brevis: op. 56

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Modlitwa św. Bernarda: na głos i organy

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Moje piosenki: zbiór ulubionych melodii na fortepian, akordeon lub harmonium

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Pięć pieśni ludowych wielkopolskich: op. 81: na chór mieszany a capella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Pieśń Chopina: op. 83 nr 1: na chór mieszany względnie z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Praca: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Praca: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Syna poetowego narodziny: na chór mieszany: op. 79, nr 2

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Zew pracy: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Zew pracy: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Ave mundi spes Maria ; Omni die dic Mariae: (Hymnus S. Casimiri): 4 voces inaequales a capella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Alleluja: wyjątek z oratorium „Mesiasz”

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Pasterka

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

W dzień jubileuszu: op. 18 c

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki, Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

1926

Hymny

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Hymn Pytagorejczyków na cześć wschodzącego słońca: na czterogłosowy chór mieszany z towarzyszeniem fortepianu: op. 39

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

12 pieśni religijnych: na czterogłosowy chór męski

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Triumfalna msza polska: op. 13

5

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Na starym Rynku

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1955

Kolędy czyli pastorałki: w układzie na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Bohaterowi!

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Cztery pieśni okolicznościowe: na imieniny: na chór miesz[any]

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Cztery pieśni okolicznościowe: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Cztery pieśni radzieckie: na chór

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Cztery pieśni radzieckie: na chór męski

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Cztery pieśni radzieckie: na chór męski

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Cztery pieśni radzieckie: na chór męski

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Kantata: na chór mieszany z fortep[ianem] lub orkiestrą

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Msza polska: na chór mieszany

Warszawa: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Nad grobem

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

W olszynce: mel[odia] lubelska na baryton i tenor solo, oraz chór męski

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Wieniec czyli Dożynki: na chór mieszany, sola i orkiestrę dętą

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1930

Wolsynce...: melodia lubelska: na baryton, tenor solo oraz chór męski

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Ej, gdybym znał…

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Dziesięć pieśni do Matki Boskiej: śpiewane na Jasnej Górze: w łatwym układzie na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

12 pieśni żołnierskich: na chór męski a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Zabrzmij pieśni: kantata

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1926

Trzy pieśni: na chór męski

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Responsoria na Boże Ciało: sopran i alt

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Agnus Dei: na chór mieszany i organy

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Chór niedzielny z opery „Halka”: na czterogłosowy chór mieszany z tow[arzyszeniem] fortepianu

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Dziadek i babka

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Msza polska: na chór miesz[any] a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

O matko moja!

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Przylecieli sokołowie

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Hymn do mistrzów sztuki: na chór męski z towarzyszeniem orkiestry lub fortepianu

2

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki; Warszawa: Wydawnictwo Muzyczne „Lira Polska”

1926

Powitanie słońca: na głosy solowe, chór mieszany, fortepian lub orkiestrę

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Powitanie słońca: na głosy solowe, chór mieszany fortepian lub orkiestrę

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Powitanie słońca: tenor

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

W starym dworze: polonez: bas I. II.

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

W starym dworze: polonez: tenor I. II.

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1935

Rok w pieśni ludowej: kantata z pieśni polskich: na solo, chóry i orkiestrę

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Siedem pieśni kościelnych

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Pieśń ku czci Nieznanego Żołnierza: na chór męski a cappella

Poznań: Nowak, Janusz, Księgarnia św. Wojciecha, Kazimierz Tomasz Barwicki

1931

Pieśń Pokoju: hymn światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

7 pieśni żołnierskich: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Dumka: na głos solowy i 3 głosy żeńskie

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Hasło Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Hymny patriotyczne: sopran

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Madonna i kłosy: op. 33, nr 1: sopran, alt, tenor, bas

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Madonna i kłosy: op. 33 nr 1

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Msza polska „Bogu Rodzica”: op. 25, nr 5: sopran i alt

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Msza polska „Bogu Rodzica”: op. 25, nr 5: tenor i bas

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Pieśni o morzu: op. 42

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Polska msza pasterska: op. 24 nr 1: sopran i alt, tenor i bas

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Trzy pieśni do Matki Boskiej: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Trzy pieśni: na chór męski a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Sześć wielkopolskich pieśni ludowych: na chór mieszan

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Ecce sacerdos magnus: op. 14

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Sześć pieśni narodowych: na chór mieszany a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

W mogile ciemnej

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Nie opuszczaj nas: pieśń do Serca P. Jezusa: chór mieszany z organami

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

Pobudka: marsz pochodowy z r. 1913

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1938

Pięć pieśni do Matki Boskiej: na chór mieszany, sopran

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Dumka: na chór męski

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Krakowiak: na chór mieszany: tenor-bas

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Na gody: kujawiak

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Tak mi szumisz polskie morze: na 5-głosowy chór mieszany a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1945

Westchnienie: na czterogłosowy chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Błogosław Boże: pieśń ślubna: na chór męski lub mieszany a cappella lub z towarzyszeniem organów: op. 3, nr 3

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Hej pieśni: (kantata)

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Śpiewajmy Panu: msza i pieśni religijne na chór mieszany śpiewane podczas wojny 1939/45 przez chór zakonspirowanego Gimnazjum i Liceum Polskiego pod dyrekcją autora w Opatowie Kieleckim za czasów działalności dyrektora tych uczelni ks. Feliksa Staszaka: op. 39

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Śpiewajmy Panu: msza i pieśni religijne na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Śpiewajmy Panu: msza i pieśni religijne na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Trzy pieśni narodowe: na chór mieszany a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Śpiew z roku 1920: op. 93 nr 3

Buk: Towarzystwo Chóru Kościelnego p. w. św. Grzegorza w Buku, Kazimierz Tomasz Barwicki

1936

Trzy pieśni do Matki Boskiej ; Tantum ergo: sopran i alt

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Cztery pieśni ludowe: w łatwym układzie na chór mieszany a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1937

Adoro te devote: hymn św. Tomasza z Akwinu o Najświętszym Sakramencie ; O Sacrum Convivium

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Sześć pieśni o Najsłodszym Sercu Jezusowym

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Rozpinaj żagle ; Gdy już wianki ; Hej na czółna

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1929

Królu nasz Chryste

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Pieśni do Matki Boskiej: na chór mieszany a capella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Pieśni do Matki Boskiej: na chór mieszany a capella: sopran, alt, tenor, bas

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Pieśni do Matki Boskiej: na chór mieszany a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Pieśni do Matki Boskiej: na chór mieszany a cappella

3

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

4 Pieśni ludowe: na chór mieszany a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1931

Marsz Korporantów

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1931

Pieśni ludowe: na chór męski a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Korale

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Kruk: na chór mieszany a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1936

Hymn do św. Cecylii: na chór mieszany a capella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Nie opuszczaj nas Matko: osiem pieśni do Matki Bożej: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

O gdybym Jezu…: na chór mieszany a capella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Msza i Pieśni do Najświętszej Panny Marji: tenor i bas

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Msza i pieśni do Najświętszej Panny Marii: tenor i bas

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Trzy pieśni: na chór mieszany a cappella w łatwym układzie

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1933

Trzy pieśni religijne

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Psalm 126: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Psalm 130: na chór mieszany

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Dwa motety: na chór mieszany a capella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Dwa motety: na chór mieszany a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Dwa motety: na chór mieszany a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Dwa motety: na chór mieszany a capella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Dziewieć kolęd: na chór mieszany z towarzyszeniem organów

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1949

Boże Dziecię: kolęda: na chór męski

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Pastorałka staropolska: na chór męski a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1929

Pieśń żołnierza z r. 1831: chór męski a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1930

Trzy pieśni: na chór męski a capella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Trzy pieśni: na chór męski a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Dwie pieśni ludowe: na chór mieszany a cappella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1939

Cztery pieśni wielkanocne: na chór mieszany a capella

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Kukułecka ; Pragną ocki: sopran, tenory, basy

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Veni Creator Spiritus: na chór męski z towarzyszeniem organów

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1928

W dzikim boru ; Matulu moja

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Nasza Hanka ; Gdzie to jedziesz Jasiu?: (z Kujaw od Włocławka): sopran i alt, tenor i bas

Poznań: Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

Więcej...
Bibliografia