Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Zgłoszenie do artykułu: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (200)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Bambù kalambù: ludowa piosenka brazylijska

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Gdy mi ciebie zabraknie: slow-rock

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Idealny chłopiec: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Idealny chłopiec: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Ktoś gra walczyka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Ktoś gra walczyka: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Piosenka o podanej ręce: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Piosenka o podanej ręce: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Szeptem: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Zdejm pantofelki: rock and roll

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Zgubiłem dzień: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Zgubiłem dzień: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Słowik

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Pięć pieśni ludowych rosyjskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Kołysanka sarnia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Ludowe piosenki jugosłowiańskie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Młyn: fuga-scherzo

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Trzy pieśni z Krakowskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Burlesque

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Może w drodze jest twój list: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Szkoda łez: fokstrot-polka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Jarema Stępowski: piosenki, teksty

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

No To Co: piosenki, teksty, fotografie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Trubadurzy: piosenki, teksty, fotografie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Utwory z repertuaru „ABC”: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Utwory z repertuaru Czerwono-Czarnych: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru Czerwonych Gitar: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru No To Co: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru „Partity”: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1976

Utwory z repertuaru „Trubadurów”: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Utwory z repertuaru „Waweli”: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1978

Mów

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Pocałunek

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Dzwon i dzwonki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Sroczka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Aria Momusa z Kantaty nr 201: Zwada między Febusem a Panem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Aria z Suity D-dur

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Aria ze Suity D-dur

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Bądź przy mnie wciąż

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Chorały

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwa chorały

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Motety

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Trzy chorały

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Biegną wody potoku

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Cztery pieśni: na mezzosopran i orkiestrę kameralną do wierszy Vesny Parun

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Cztery sonety miłosne

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Dwie pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Egzorta do tekstów starohebrajskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Egzorta do tekstów starohebrajskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Egzorta do tekstów starohebrajskich

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Erotyki: sześć pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Erotyki: sześć pieśni

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Jutro: dramat muzyczny w 1 akcie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Na warszawskim zlocie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pięć piosenek dla dzieci

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Pięć piosenek dla dzieci

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Pięć piosenek dla dzieci

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Pieśni truwerów

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Suita liryczna: 4 pieśni do słów Juliana Tuwima

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

By na naszej ulicy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Cztery pieśni węgierskie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Niebiosa głoszą: op. 48 nr 4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Pieśni wybrane: Ukochanej dalekiej: Wieniec pieśni do słów Alojzego Jeittelesa: op. 98. Z. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Bądź gotów: pieśni pionierów radzieckich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Karnawał wenecki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Hanko: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Szczęście trzeba rwać jak wiśnie: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Biblioteka amatora: piosenki. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Piosenki z Pomorza

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Aż podłoga trzeszczy: oberek na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Aż podłoga trzeszczy: oberek na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Dziewczyno kochana: polka na dużą dęta orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Dziewczyno kochana: polka na małą dęta orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Jubileuszowa polka: na mały zespół instrumentalny o dowolnym składzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Na jarmarku: mazur na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Na jarmarku: mazur na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Na jarmarku: mazur na mały zespół instrumentalny o dowolnym składzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Nad brzegiem Wisły: walc na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Nad brzegiem Wisły: walc na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Nasz marsz: na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Nasz marsz: na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Nasza polka: na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Nasza polka: na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Nasza polka: na mały zespół instrumentalny o dowolnym składzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Przez wieś: marsz na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Przez wieś: marsz na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Wesoło dziś: mazur na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Wesoło dziś: mazur na mały zespół instrumentalny o dowolnym składzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Wesoło dziś: oberek na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Zabawa u strażaków: oberek na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Zabawa u strażaków: oberek na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Zabawa u strażaków: oberek na mały zespół instrumentalny o dowolnym składzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Zamaszysty: oberek na dużą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Zamaszysty: oberek na małą dętą orkiestrę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Zamaszysty: oberek na mały zespół instrumentalny o dowolnym składzie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

W małym miasteczku: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Aria Micaëli z 3 aktu opery „Carmen”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Aria Nadira: romans z 1. aktu opery „Poławiacze pereł”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Habanera z 1 aktu opery „Carmen”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Kuplety toreadora z 2 aktu opery „Carmen”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Sielanka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Młodość

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Wesoła drużyna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Ajelet córka Jeftego: opera-misterium w jednym akcie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Depesza

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Espressioni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Espressioni

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Medytacje

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Medytacje

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Oczekiwanie: balet w jednym akcie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Dwie melodie: Skowronek; Oj i w polu jezioro

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Szumiały mu echa kawiarni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Apokalypsis

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Cichą jak noc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Śpiąca królewna: bajka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Daremna serenada: op. 84 nr 4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

O gdzież ten las: op. 72 nr 3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Pieśni wybrane. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Pieśni wybrane. 2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Walc: op. 34 nr 15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Walc: op. 39 nr 15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Kramik nowości tanecznych. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Nasze gwiazdy śpiewają: przeboje z repertuaru najpopularniejszych solistów estradowych

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Nasze gwiazdy śpiewają: przeboje z repertuaru najpopularniejszych solistów estradowych

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Piosenki żołnierskie: Kołobrzeg 69

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

W melodyjnym rytmie: wybór najpopularniejszych piosenek tanecznych w łatwym układzie na fortepian. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

W melodyjnym rytmie: wybór najpopularniejszych piosenek tanecznych w łatwym układzie na fortepian. 1

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Epigramy: na skrzypce solo

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Naręcze bzu: wolny walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pieśni i tańce kujawskie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Fajka z Jamajki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Kinoth

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Kompozycja kameralna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Krzewy płonące: 3 pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Posłali po Jurę: pieśń ludowa ze Śląska Cieszyńskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Trzy pieśni z Zagłębia Dąbrowskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Cztery pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Hej, zielona czapka moja

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Krakowskie wesele

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Krakowskie wesele

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1978

Maszeruje żołnierz lasem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Międzynarodowy hymn pokoju

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1982

Obrazy tysiąclecia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Pieśń marynarzy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Piosenka o krakowskim hejnale

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Piosenka żołnierza

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pod Krakowem Nowa Huta

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Sześć pieśni: do słów ludowych

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1984

Tryptyk żartobliwy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Trzy pieśni z cyklu „Obrazy Tysiąclecia”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Wspomnienie o piosence

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Kwiaty

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Niespokojna dziewczyna: samba

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Tanga dawne i nowe

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Tanga dawne i nowe

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Żegnałem cię: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Zielone szczęście: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Lolita: hiszpańska serenada

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Kubuś: fokstrot-swing

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Promień słońca

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

O słońce moje

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Powróć

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Pieśni i msze za dusze zmarłych

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1997

Światek dziecięcy

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Pieśni i piosenki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1980

Pieśni i piosenki

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1987

Życzenie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Życzenie: na głos z fortepianem

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1987

Życzenie

6

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Zakochany wiatr: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Melodie taneczne Powiśla

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1949

Melodie taneczne Powiśla

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Od Tatr do Bałtyku: śpiewnik krajoznawczy: wybór 218 polskich melodii ludowych. Cz. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Pieśni pracy ludu kieleckiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Łódeczka: piosenka z filmu „Dygnitarz na tratwie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Łódeczka: piosenka z filmu „Dygnitarz na tratwie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Moja pieśń: romans Łapina z filmu „Dygnitarz na tratwie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Od Tatr do Bałtyku. Cz. 1. Śpiewnik krajoznawczy: wybór 218 polskich melodii ludowych

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1950

Od Tatr do Bałtyku. Cz. 2. Lud polski gra : wybór 125 polskich melodii ludowych

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Od Tatr do Bałtyku: wybór polskich melodii ludowych

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Kotek i myszka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Kotek i myszka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Młodości, raduj się

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Młodości, raduj się

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1948

Stary walczyk

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1947

Stary walczyk

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Psalm 88

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1999

...similes esse bestiis

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

2000

Dyskoteka Pana Jacka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1990

Jest Warszawa: rewia piosenek o Warszawie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Rewia piosenek 30-lecia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1975

Nie pokonasz miłości

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

2001

Przekorne serce: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Jarzębinowa pieśń i inne piosenki kompozytorów polskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Koncert życzeń: 10 popularnych piosenek z repertuaru Jerzego Sidorowicza i orkiestry mandolinistów Edwarda Ciukszy. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Więcej...
Bibliografia