Zgłoszenie do artykułu: Warszawianka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (1)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

Charyzmaty

Do wolnej Polski

MC

Bibliografia

1. 

Pieśni narodowe, wojenne, obozowe, ludowe: z muzyką, s. 33–36.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 16–19.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Śpiewnik narodowy z nutami, s. 46–49.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. 

Piosenki leguna tułacza, s. 12–14.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

5. 

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, s. 34–36.
W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu pieśni.

6. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 76.

7. 

To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 22, 23.

8. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 58, 59.

9. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 16, 17, 398, 399.
W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu pieśni.

10. 

Śpiewnik polski, s. 48–50.

11. 

Siedem wieków pieśni polskiej: śpiewnik dla młodzieży z komentarzem historycznym, s. 146–148.
W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu pieśni.

12. 

Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, s. 37, 38, 200.

13. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 139–141.
W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu pieśni.

14. 

Niech rozbrzmiewa wolny śpiew: śpiewnik, s. 330–332.

15. 

Pieśni narodowe z muzyką: w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski wydane. Z. 2, s. 25.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

16. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 159–162.

17. 

Nazar, Andrzej.

18. 

Śpiewnik pieśni patriotycznej, s. 18, 19.
W publikacji podano wersję skróconą do 5 zwrotek.

19. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II, nr 16, s. 28, 29.
W publikacji zamieszczono skróconą wersję tekstu.

20. 

Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939-1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, s. 150.

21. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 106, 107.

22. 

...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, s. 20–23.

23. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 15, 16.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

24. 

Warszawianka: na 4-głosowy chór mieszany a cappella, s. 2, 3.
W publikacji znajduje się tylko pierwsza zwrotka oraz refren utworu.

25. 

Warszawianka, s. 1–15.
Publikacja nie prezentuje tekstu, tylko zapis muzyczny.

26. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 17–19.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.