Zgłoszenie do artykułu: Wojenka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Wojenka

Legun na wojence

Wojenko, wojenko

Wujenku, wujenku

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

nieznany

Gwiżdż, Feliks[9], [11], [16]
Domniemany autor utworu.

Autor muzyki:

nieznany

Melodia:

ludowa[16]

Data powstania:

1914
Brak zgodności co do daty powstania utworu, jedna z publikacji podaje rok 1914 inna sierpień 1917 r.

Informacje

Niezwykle popularna piosenka legionowa, do tej pory anonimowa. Nienotowana przez śpiewniki żołnierskie z czasów I wojny światowej. Wydrukowana po raz pierwszy w śpiewniku Szula, który zanotował:

„W sierpniu 1917 r. na ćwiczeniach zasłyszałem nową melodię nieznaną mi w swojej kompanii (3. pp), mocno tym zdziwiony (jako że taki piosenkarz jak ja, wszystkie znać powinien) przysłuchałem się, przyłączyłem do śpiewu, a potem pytam: Skądeście wzięli tę piosenkę? Nie wiadomo, panie poruczniku... (...) W trzy tygodnie potem już znały tę piosenkę całe legiony. Dziś to jedna z najwięcej śpiewanych i najpiękniejszych, a bezimiennych piosenek”.

Anonimowy autor wykorzystywał być może tekst piosenki ludowej (o nieznanej melodii) podanej przez Aleksandra Słapę w jego antologii (Polska pieśń ludowa o wojnie i żołnierzach, Kraków 1916):

– Wojenka, wojenka, to se piękna pani,

– Bo se na wojenkę chłopcy malowani.

W czasie wojen polskich w latach 1918–1920 dodano dalsze zwrotki:

– Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,

– Żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi.

– Maszeruje wiara, pot się krwawy leje,

– Raz, dwa, stąpaj bracie, to tak Polska grzeje.

– Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie,

– Kogo ty pokochasz, w zimnym leży grobie.

(Jeziorski Władysław, Śpiewy i śpiewki żołnierskie 1914-1921, Cieszyn, br, (ok. 1921) s. 93.)

Pieśń powstała w 3 pułku Piechoty Legionów[1].

Piosenkę drukowano bardzo często. W 1939 r. przypomniano ją w III tomie Wojennej pieśni polskiej. W lipcu 1943 r. ukazał się w Warszawie konspiracyjny Śpiewnik domowy, w którym wydrukowano prawie całkowicie nowy tekst Wojenki, zachowując z pierwowzoru jedynie pierwsze zwrotki[2].

W Śpiewniku „Iskry” autorstwo tekstu tego utworu zostało przypisane Feliksowi Gwiżdż, a data powstania określona została na 1914 r[9].

Inne źródła podają, że autorem jest także poeta legionowy Henryk Zbierzchowsk i lub Józef Obrochta-Maćkulin. Jeszcze inne źródła wskazują na anonimowość twórcy[16].

Tekst ósmego wariantu utworu został nadesłany przez Jana Balickiego w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”[14].

Wariant dziesiąty tekstu pochodzi z okresu wojny polsko-ukraińskiej 1918–19. Powstał w polskich oddziałach lwowskich[18].

Por.: Chojecki, Leon Pieśni żołnierskie na fortepian lub do śpiewu ułożył…, Warszawa, br, (ok. 1930), s. 20 (pt. Wojenko, wojenko)[1].

Bibliografia

1. 

Roliński Adam, A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć...: pieśni i piosenki żołnierskie z lat 1914–1918: antologia, wyd. 2, Kraków, Księgarnia Akademicka, 1996, s. 290, 448, 449.

2. 

Szewera Tadeusz, Straszyński Olgierd, Niech wiatr ją poniesie: antologia pieśni z lat 1939–1945, wyd. 2 poszerzone, Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1975, s. 57, 58, 131.

3. 

Kozietulski, Czesław, 10 pieśni legionowych: w łatwym układzie na 3 głosy męskie lub żeńskie, dla użytku chórów szkolnych, ludowych i związków strzeleckich, Lwów, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1934, s. 15, 16.

4. 

Szul Bogusław, Piosenki leguna tułacza, Warszawa, 1919, s. 25, 26.

5. 

Moniuszko Stanisław, Idzie żołnierz...: Śpiewnik domowy, Warszawa, Wydawnictwo KOPR, 1943

6. 

Bednarowicz Jędrzej, Werner Stanisław, Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych, Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1965, s. 57.

7. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 138.

8. 

Woźny Michał, Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987, s. 86, 87.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

9. 

Adrjański Zbigniew, Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, wyd. 2, Warszawa, Wydawnictwo „Iskry”, 1976, s. 48.

10. 

Wacholc Maria, Śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, s. 110.

11. 

Wójcicki Antoni, Cieślak Antoni, Polskie pieśni i piosenki: śpiewnik polski, Warszawa, Wydawnictwo Polonia, 1989, s. 74, 206.

12. 

Bożyk Jerzy Michał, Boroń Piotr, Śpiewnik pieśni patriotycznej, wyd. 10, Kraków, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, 2007, s. 32.

13. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. III, nr 21, s. 28.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

14. 

Świrko Stanisław, Z pieśnią i karabinem: pieśni partyzanckie i okupacyjne z lat 1939–1945: wybór materiałów z konkursu ZMW i „Nowej Wsi”, Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971, s. 159, 160.

15. 

Pilecka Ligia, Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, wyd. Wyd 1 2 rzut, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1985, s. 146, 147.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

16. 

Łochowski Leon, Korniewski Wiesław, ...pieśń ujdzie cało...: śpiewnik.. T. 1, Warszawa, Oddział Kultury Departamentu Wychowania Wojska Polskiego, 1992, s. 190, 191.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

17. 

Olszewski Jerzy, Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, Warszawa, Centralny Związek Młodej Wsi, 1937, s. 70.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

18. 

Habela Jerzy, Kurzowa Zofia, Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1989, s. 251, 252.

19. 

Adrjański Zbigniew, Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, Warszawa, Bellona, 1994, s. 235.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.