Karasiński, Zygmunt

Zgłoszenie do artykułu: Karasiński, Zygmunt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

65 mil

Karasiński, Zygmunt

Nawratowicz, Barbara
Głowacki, Juliusz

Ben Akiba

Karasiński, Zygmunt

Odrowąż, Janusz

Błękitny deszcz

Karasiński, Zygmunt

Ficowski, Jerzy

Cała Warszawa

Karasiński, Zygmunt

Włast, Andrzej

Chłopiec czy dziewczynka

Karasiński, Zygmunt

Włast, Andrzej

Czemuś o mnie zapomniała

Karasiński, Zygmunt
Kataszek, Szymon

Włast, Andrzej

Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem

Karasiński, Zygmunt
Kataszek, Szymon

Jellin, Aleksander

Czy pani mieszka sama?

Karasiński, Zygmunt
Kataszek, Szymon

Włast, Andrzej

Czy to już jest miłość

Karasiński, Zygmunt

Obarska, Ola

Deszczowy koncert

Karasiński, Zygmunt

Obarska, Ola
Słotwiński, Jerzy

Dobry wieczór, proszę pani

Karasiński, Zygmunt

Zapert, Zbigniew
Kuraś, Zbigniew

Don Fernando

Karasiński, Zygmunt

Włast, Andrzej

Dziś są twoje imieniny

Karasiński, Zygmunt

Tom, Konrad

François

Karasiński, Zygmunt
Karasiński, Adam Józef

Włast, Andrzej

Idzie wiosna

Karasiński, Zygmunt

Biernacki, Stanisław

Jeden uśmiech

Karasiński, Zygmunt

Zapert, Zbigniew
Kaszkur, Zbigniew

Jest taki ktoś

Karasiński, Zygmunt

Kaszkur, Zbigniew
Zapert, Zbigniew

Jo-jo

Karasiński, Zygmunt

Włast, Andrzej

Każdemu wolno kochać

Karasiński, Zygmunt
Kataszek, Szymon

Schlechter, Emanuel

Nasze pierwsze dni

Karasiński, Zygmunt

Bocheński, Jacek

Nie chcę być sama

Karasiński, Zygmunt

Kaszkur, Zbigniew
Zapert, Zbigniew

Nie patrz na mnie tak

Karasiński, Zygmunt

Winkler, Kazimierz

Nie proszę o miłość

Karasiński, Zygmunt

Tylczyński, Andrzej

Niezapomniany walc

Karasiński, Zygmunt

Tylczyński, Andrzej

O, Dolores

Karasiński, Zygmunt

Włast, Andrzej

Pada cichy deszcz

Karasiński, Zygmunt

Żytomirski, Eugeniusz

Pamiętam twoje oczy

Karasiński, Zygmunt

Biernacki, Stanisław

Powiedz, jak ci na imię

Karasiński, Zygmunt

Tur, Artur

Pozdrowienie od gór

Karasiński, Zygmunt

Żytomirski, Eugeniusz

Rogaliki na śniadanie

Karasiński, Zygmunt

Odrowąż, Janusz

Serce matki

Karasiński, Zygmunt
Kataszek, Szymon

Szmaragd, Ludwik

Spójrz, w oczy moje spójrz

Karasiński, Zygmunt
Stryjkowski, Wiktor

Ławrynowicz, Jarosław

Spotkamy się na Nowym Świecie

Karasiński, Zygmunt
Kataszek, Szymon

Włast, Andrzej

Srebrny wiatr

Karasiński, Zygmunt

Walczak, Grzegorz

Szemrane tango

Karasiński, Zygmunt

Miller, Jerzy

Tańcz Małgorzatko

Karasiński, Zygmunt

Odrowąż, Janusz

To jest dzień

Karasiński, Zygmunt

Choiński, Bogusław
Gałkowski, Jan

To tango jest dla mojej matki

Karasiński, Zygmunt

Friedwald, Zenon

To tylko wiatr

Karasiński, Zygmunt
Małecki, Henryk

Sadowski, Roman

Toast opolski

Karasiński, Zygmunt

Odrowąż, Janusz

Tylko jedno słowo kocham

Karasiński, Zygmunt

Włast, Andrzej

Ulice wspomnień

Karasiński, Zygmunt

Kaszkur, Zbigniew
Zapert, Zbigniew

Upiłam się radością

Karasiński, Zygmunt

Odrowąż, Janusz

W błękicie oczu twych

Karasiński, Zygmunt

Stępień, Wacław

W twoich oczach

Karasiński, Zygmunt

Warszawo, piękna Warszawo

Karasiński, Zygmunt

Włast, Andrzej

Za późno

Karasiński, Zygmunt

Ryba, Jerzy

Więcej...
Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

Lerski, Tomasz

3. 

Engelhardt, Grzegorz
Korespondencja elektroniczna.