Pilecka, Ligia

Zgłoszenie do artykułu: Pilecka, Ligia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Utwory z repertuaru ABC: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Utwory z repertuaru Czerwono-Czarnych: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru Czerwonych Gitar: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru No To Co: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru Partity: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1976

Utwory z repertuaru Trubadurów: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Mów

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Pocałunek

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Cichą jak noc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Cztery pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Krakowskie wesele: na chór mieszany

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1978

Obrazy tysiąclecia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Pieśń marynarzy: op. 114

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Sześć pieśni: do słów ludowych

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1984

Trzy pieśni z cyklu „Obrazy Tysiąclecia”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Lolita: hiszpańska serenada

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Koncert życzeń: 10 popularnych piosenek z repertuaru Jerzego Sidorowicza i orkiestry mandolinistów Edwarda Ciukszy. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Koncert życzeń: 10 popularnych piosenek z repertuaru orkiestry mandolinistów Edwarda Ciukszy. 2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Ten jeden ton

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Wróć do Sorrento

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Sześć pieśni z Sądeczyzny

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

W zielonym Zoo

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Trzy pieśni żartobliwe

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Jaskółka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Dwie pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Gąski: fuga-scherzo

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Trzy pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Wodzicka, woda

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1979

Echo w lesie: arietta Lubina

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Marsz Pierwszej Brygady

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1989

Marsz Pierwszej Brygady: chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1989

Msza beatowa

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Pastorałki beatowe

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1972

Dawne i nowe piosenki radzieckie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Na ludową nutę: 20 utworów w rytmach ludowych: na akordeon

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Najpiękniejsze kolędy polskie: na akordeon

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. 1

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. 1

5

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. 2

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. 2

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. 2

5

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Weź mnie z sobą: 60 łatwych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. I

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. III

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. III

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. III

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1975

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. III

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1978

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. III

5

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1980

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. III

6

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1984

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. II

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. II

6

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1972

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. II

7

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. IV

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. IV

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. IV

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. IV

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1982

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. IV

5

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1986

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. I

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. I

6

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Weź mnie z sobą: 60 ulubionych melodii w łatwym układzie na akordeon. Z. I

7

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Z polskiej ziemi: 15 pieśni ludowych na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Trzy piosenki południowo-amerykańskie: na kwartet męski

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Zabroniona piosenka: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Zabroniona piosenka

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Kołysanka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Kołysanka z opery "Jocelyn": na fortepian

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Dwie pieśni: chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1973

Fraszki staropolskie: na chór męski i talerz

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Piosenki z repertuaru „Filipinek”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Graj Cyganie ; Pozdrów ode mnie urocze dziewczęta: pieśń z operetki „Hrabina Marica”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

I choć na świecie dziewcząt mnóstwo ; W rytm walczyka serce śpiewa: duety z operetki „Księżniczka czardasza”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Suita orawska: na chór męski a capp[ella] i mezzosopran (tenor) solo

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Trzy piosenki radzieckie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Złocista gwiazdka: piosenka-slow-fox ; Natrętna melodia: slow-fox ; Gdy wieczorem księżyc lśni na niebie: piosenka-beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Tryptyk wielkopolski: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Na koń: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Kolorowy Lajkonik: 12 łatwych utworów na akordeon. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Kolorowy Lajkonik: 14 łatwych utworów na akordeon. 2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1980

Kolory morza

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Błękitne bolero: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Trzy pieśni: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Trzy pieśni dziecięce: 3-głosowy chór dziecięcy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1976

Pod jaworem: wybór polskich pieśni ludowych w opracowaniu na chór męski a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Miłość to kruche szkło: pieśń z operetki „Paganini: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Miłość to niebo na ziemi ; Hej, komu srebrem dźwięczy trzos: pieśni z operetki „Paganini”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Twoim jest serce me ; Kwitnąca gałąź mej jabłoni: pieśni z operetki „Kraina uśmiechu”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Wilio, o Wilio ; Usta milczą dusza śpiewa: dwie pieśni z operetki „Wesoła wdówka”: na głos z fortepianem

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Piosenki i ballady: z repertuaru Marty Stebnickiej

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Lecą świetliki: gawot z operetki „Lizystrata”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Biedroneczki są w kropeczki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Pieśni wybrane: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Dwa rapsody: do słów Juliusza Słowackiego: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Jest u mnie kraj: na chór męski a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Wóz: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Utwory z repertuaru Breakoutów: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1972

Utwory z repertuaru „Breakoutów”: na zespół gitarowy (instr. Es i B, fortepian – ad lib.)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Pieśni egzotyczne

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Śmieją się złote łany

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Pamiętasz, Janku: kujawiak: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

20 piosenek: na głos i gitarę

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1985

Pastorałki góralskie: chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Trzy piosenki z repertuaru „Chóru Orlanda”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Obrazki chóralne: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Obrazki chóralne: na chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Trzy pieśni cygańskie: na chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Po rosie: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Pieśń o żołnierzach z Westerplatte: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Przedwiośnie: chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1976

Tryptyk opolski: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Bogurodzica: 1-głosowy chór a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1985

Boże, coś Polskę: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1984

Pieśni i piosenki: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Pieśni o Leninie: na chór 3-głosowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny

Wyd 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1985

Ciese jo sie, ciese i inne pieśni żywieckie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Pieśni cieszyńskie i żywieckie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1975

Naga: rock opera: 8 songów

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1973

Do tarniny

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Tren VIII Jana Kochanowskiego: na chór chłopięcy (żeński), męski i 3 głosy solowe a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Trzy staropolskie pieśni towarzyskie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1975

Cztery pieśni roku: chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Trzy pieśni o ojczyźnie: 3-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Trzy piosenki dziecięce

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Nasza pieśń: 20 pieśni rewolucyjnych: na 3-głosowy chór mieszany i fortepian (4-głosowy chór mieszany a cappella)

Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego

1964

Ta noc: wolny walc na fortepian

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Dwie pieśni o Bałtyku: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Ciemna nocka: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Jeszcze Polska nie zginęła: orkiestra dęta

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Dookoła noc się stała

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Makowskie bajki: muzyka do wierszy z cyklu poetyckiego Jerzego Ficowskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1975

Raz na ludowo: 10 utworów w rytmach ludowych

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Rudy rak

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Arioso Marii: z II aktu opery Maria

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Zejdź do gondoli: pieśń z opery komicznej „Noc w Wenecji”: na głos z fortepianem

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Szła Kasieńka: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Szła Kasieńka: na chór mieszany a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Boże, coś Polskę: chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1984

Dwie pieśni: chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Dwie pieśni: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Mazur trzeciego maja

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Piosenki liryczne: na 3-głosowy chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Śląsk śpiewa: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Oczy czarne ; Dwie gitary: dwa romanse rosyjskie: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Mazowsze: 25 najpopularniejszych piosenek: fortepian z tekstem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Pieśni o Śląsku: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Gdynia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1979

Trzy pieśni ludowe ze Śląska: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Psalm CXVI: na chór mieszany (chłopięcy) a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Dwie pieśni: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Pieśń pasterza: z I aktu opery Król Roger

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Marechiare: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Cztery cykle: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Bajeczka o chorym kotku: chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1985

Ballada góralska: Jak Jasiek Mosiężny, nie mógł znaleźć szczęścia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Kaczor: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Kołysanka: na chór żeński a cappella

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Passacaglia i fuga: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Robotnicy: na chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Umarł Maciek, umarł: groteska baletowa na fortepian

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Pięć pieśni z Warmii i Mazur: na chór żeński a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Polskie echo: partytura

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1987

Trzy pieśni: na chór mieszany a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Witaj, jasności: chór męski a cappella

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1985

Czy wiesz, co znaczy róży kwiat: z operetki „Ptasznik z Tyrolu”: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Utwory z repertuaru Skaldów: na zespół gitarowy (instr. B i Es, fortepian – ad lib.)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Więcej...
Bibliografia