Biblioteka Jagiellońska

Zgłoszenie do artykułu: Biblioteka Jagiellońska

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (200)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

12 pięknych kolęd

Wydawnictwo MAjUS

1997

2 Polish national hymns

1864

3 pieśni: na chór męski a capella

Kazimierz Tomasz Barwicki

1948

List

Bronisław Rudzki

1925

List: romans cygański

Bronisław Rudzki

1923

Gondolier: barkarola

1840

Całować umiem tak jak Tangolita: tango

Joachim Altschuler

1934

Pod samochodem: one-step

Feliks Grąbczewski

1920

Bambù kalambù: ludowa piosenka brazylijska

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Boogie-boa

„Synkopa”

1960

Gdy mi ciebie zabraknie: slow-rock

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Idealny chłopiec: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Idealny chłopiec: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Ktoś gra walczyka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Ktoś gra walczyka: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Piosenka o podanej ręce: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Piosenka o podanej ręce: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Szeptem: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Zdejm pantofelki: rock and roll

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Zgubiłem dzień: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Zgubiłem dzień: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Na zawsze: tango

Pro Arte

1934

Ach! Dlaczego ta noc?

Gustaw Seyfarth

1920

Głos duszy: modlitwa

Kazimierz Tomasz Barwicki

1946

Modlitwa

Ignacy Rzepecki

1925

Modlitwa: Głos duszy

Ferdynand Hösick

1888

Modlitwa: Głos duszy

Ferdynand Hösick

1904

Ulubione śpiewy z opery „Pocztylion z Lonżjumo”

Gustaw Sennewald

1838

Pieśni ludowe Lachów sądeckich, Lachów limanowskich, Lachów szczyrzyckich, Pogórzan, górali łącko-kamienickich, górali piwniczańskich, Zagórzan

Sądecka Oficyna Wydawnicza Małopolskiego Centrum Kultury Sokół

2002

Uśnij mój ty aniołeczku: kołysanki

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

1991

Życzenia

Salezjańska Szkoła Organistów

1925

Polski śpiewnik narodowy z melodiami

M. I. Kolin

1940

Idealny sierżant: zbiór piosenek żołnierskich

Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego

1966

Słowik

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Album Towarzystwa Muzycznego we Lwowie za rok 1862

Towarzystwo Muzyczne

1862

Kantata o Stalinie

Czytelnik

1949

Kantata o Stalinie

2

Czytelnik

1950

Pięć pieśni ludowych rosyjskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pieśń o Stalinie

Czytelnik

1949

Śpij, moje serce: tango

Joachim Altschuler

1932

Kołysanka sarnia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Ludowe piosenki jugosłowiańskie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Młyn: fuga-scherzo

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Trzy pieśni z Krakowskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Marsz strzelców

Drukarnia Władysława Ludwika Anczyca i Spółki

1914

Marsz strzelców z 1863 r.

Gustaw Gebethner i Spółka

1916

Burlesque

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Wojenna pieśń polska. T. 1

Główna Księgarnia Wojskowa

1939

Wojenna pieśń polska. T. 2

Główna Księgarnia Wojskowa

1939

Wojenna pieśń polska. T. 3

Główna Księgarnia Wojskowa

1939

Smutny walc

L. A. Wojnarowski

1948

Może w drodze jest twój list: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Szkoda łez: fokstrot-polka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Jarema Stępowski: piosenki, teksty

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

No To Co: piosenki, teksty, fotografie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Trubadurzy: piosenki, teksty, fotografie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Utwory z repertuaru „ABC”: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Utwory z repertuaru Czerwono-Czarnych: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru Czerwonych Gitar: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru No To Co: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru „Partity”: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1976

Utwory z repertuaru „Trubadurów”: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Utwory z repertuaru „Waweli”: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1978

Jak dobrze żyć

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1977

Pozwól mi się pocałować

Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej

1978

Senne marzenie: walc

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1902

W starym sadzie

K. Michałowski

1902

Zawód

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1901

Ach! Powtórz raz jeszcze!: fokstrot

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1931

Nie żal tych łez: tango

Ignacy Rzepecki

1931

Mów

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Mów: walc

Gebethner i Wolff

Pocałunek

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Pocałunek: walc

Gustaw Sennewald

1875

Śnieg

Bronisław Rudzki

1924

Śnieg

Bronisław Rudzki

1925

Śnieg: piosenka

Ignacy Rzepecki

1928

Śnieg: piosenka

Feliks Grąbczewski

1930

Randka pod Wiedeńską

J. Pryziński

1928

Słonko

Drukarnia Władysława Ludwika Anczyca i Spółki

1902

Arietka Margrabiny

Gustaw Sennewald

1860

Barkarola Piotra rybaka z opery „Niema z Portici”

Ignacy Klukowski

1832

Miłość i pustota

1840

Oswobodzona Polska: pieśń na nutę barkaroli z opery „Niema z Portici”

Ignacy Klukowski

1831

Serenada

Gustaw Sennewald

1860

Tylko przechadzką bawi oczy: aria

Gustaw Sennewald

1839

Kto ja jestem?: fokstrot

Gebethner i Wolff

1930

Na zachodzie nic nowego: fokstrot

1929

B0747

B0806

B2014

B2026

B2822

B2832

B2890

B2907

B2987

B3056

B3062

B3075

Żołnierska rzecz: zbiór pieśni wojskowych

B3281

B3539

B3541

Ewa w raju: swing

„Tekst”

1970

Dzwon i dzwonki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Sroczka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Aria Momusa z Kantaty nr 201: Zwada między Febusem a Panem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Aria z Suity D-dur

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Aria ze Suity D-dur

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Ave Maria: modlitwa wysłuchana

Gebethner i Wolff

1922

Bądź przy mnie wciąż

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Chorały

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwa chorały

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Menuet g-m – Joseph Haydn: Arietta 65

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1936

Menuet g-m – Robert Schumann: Pierwsze zmartwienie: op. 68

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1936

Motety

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1951

Trzy chorały

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Biegną wody potoku

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Cztery pieśni: na mezzosopran i orkiestrę kameralną do wierszy Vesny Parun

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Cztery sonety miłosne

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Dwie pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Egzorta do tekstów starohebrajskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Egzorta do tekstów starohebrajskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Egzorta do tekstów starohebrajskich

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Erotyki: sześć pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Erotyki: sześć pieśni

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Jutro: dramat muzyczny w 1 akcie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Na warszawskim zlocie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Pięć piosenek dla dzieci

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Pięć piosenek dla dzieci

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Pięć piosenek dla dzieci

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Pieśni truwerów

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Suita liryczna: 4 pieśni do słów Juliana Tuwima

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Malowane usta, malowane brwi: tango piosenka

Leon Idzikowski

1933

A więc dzisiaj rozstałam się z tobą...

Bronisław Rudzki

1925

A więc dzisiaj rozstałam się z tobą...

Bronisław Rudzki

1920

Białej akacji kwiat: romans cygański

Gustaw Gebethner i Spółka

1917

Białej akacji kwiat: romans cygański

Wydawnictwo Stowarzyszenia Pracowników Księgarskich

1922

Chryzantemy: romans cygański

Gustaw Gebethner i Spółka

1917

Chryzantemy: romans cygański

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Cisza

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Czajka

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Czarowne twoje oczy: romans cygański

Gustaw Gebethner i Spółka

1917

Dziś nie mam już spieszyć się gdzie

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Dzwonek pocztowy: romans cygański

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Gdybym mógł, gdybym śmiał

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Gdzie jesteś: romans cygański

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Już zapomniane dni kochania: romans cygański

Gebethner i Wolff

1917

Kajdany miłości: romans cygański

Bronisław Rudzki

1923

Kominek zgasł...

Bronisław Rudzki

1920

Łabędzia pieśń: romans cygański

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Litość miej

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Majowa noc

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Miłość

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Nie odchodź już!

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

O nocy cudna: romans cygański

Bronisław Rudzki

1920

Po cóż kochać się: romans cygański

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Po cóż kochać się: romans cygański

Feliks Grąbczewski

1920

Ponuro jęczy wicher: romans cygański

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Przy kominku

Bronisław Rudzki

1920

Przy kominku: romans cygański

Bronisław Rudzki

1925

Przy kominku: ulubiony romans cygański

Bronisław Rudzki

1920

Serenada

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Szczęście powróci znów

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Szczęście powróci znów

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Tyś jest mój świat: romans cygański

Bronisław Rudzki

1922

W czarownym śnie: romans cygański

Gustaw Gebethner i Spółka

1917

W noc księżycową: romans cygański

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Wichrem pędź koniu mój

Gustaw Gebethner i Spółka

1918

Litość miej: romans cygański

Feliks Grąbczewski

1925

Bal-polonez

Kocipiński, Antoni

Idziemy przebojem

Drukarnia Artystyczna

1950

Pierwsza brygada pracy

Drukarnia Artystyczna

Mazur

Kazimierz Tomasz Barwicki

1947

Marzenia moje płyną w dal...

Ignacy Rzepecki

1925

Marzenia moje płyną w dal

Ignacy Rzepecki

1929

Jeszcze raz śpiewam o was moje góry: piosenki Jarka Balona

Harcerska Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP

1986

Msza pasterska: osnuta na tle melodii kolęd polskich

V. C. Baluta

1929

Zbiór kolęd

V. C. Baluta

1927

Śpiewnik szkolny: zawierający 100 pieśni

Barabasz, Wiktor

1882

Czas do boju czas!: pieśni żołnierskie

Księgarnia Polska

1920

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 1, Muzyka

10

Księgarnia Polska

1919

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 1, Muzyka

9

Księgarnia Polska

1918

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa

2

Księgarnia Polska

1895

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 2. Słowa

6

Księgarnia Polska

1904

Pod sztandarem: wspomnienie roku 1863: wieniec pieśni narodowych

Gustaw Seyfarth

1910

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa

Księgarnia Polska

1925

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy. Cz. 1, Słowa

Księgarnia Polska

1907

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian

Teodor Gieszczykiewicz

1945

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian

Teodor Gieszczykiewicz

1949

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Wesołe piosenki dla młodzieży. Z. 1

Józef Meinhart

1900

49 pieśni i arii z oper

Księgarnia Polska

1930

Kukułka: ludowa piosenka szwajcarska (kanton tessyński)

Kazimierz Tomasz Barwicki

1928

By na naszej ulicy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Dziesięć piosenek Bronisława Broka

1945

Więcej...

Rękopisy (200)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Typ / rodzaj
Strzałka
Data powstania
Strzałka

10 polskich kolęd

rękopis: autograf

2 pieśni pisane w maju 1907

rękopis : autograf kompozytora

3 Śpiewnik domowy Stanisława Moniuszki

rękopis: autograf kompozytora

1846

3 pieśni

rękopis : autograf kompozytora

-

3 pieśni

rękopis : kopia nieustalonego autora

3 pieśni ludowe śląskie

rękopis: autor niezidentyfikowany

3 śląskie pieśni ludowe

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

4 pieśni

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

5 pastorałek świeckich w łatwym opracowaniu na chór mieszany

rękopis: autograf kompozytora

1949-12-14

5 pieśni ludowych : na głos chłopięcy lub chór sopranów z towarzyszeniem kwintetu instrumentów dętych drewnianych

rękopis: autograf kompozytora

1940

5 pieśni ludowych greckich

rękopis : autograf kompozytora

1932-03-10

65 mil

rękopis: kopia nieznanego autora

6 piosenek

rękopis : autograf autora opracowania

1946

A cóż z Tą dzieciną : kolęda

rękopis: autograf kompozytora

A kiedy księżyc..

rękopis: autograf kompozytora

1913

A u naszej wdowiny

rękopis: autor niezidentyfikowany

Ach cud przyrody : walc

rękopis: autor niezidentyfikowany

Aczkolwiek

rękopis: autograf kompozytora

Adieu

rękopis: kopia nieznanego autora

Agnus Dei : na 3 głosy basowe

rękopis: autograf kompozytora

Akathistos Polski. Medytacje o Tajemnicy Życia Matki Boskiej : na tenor i baryton solo chóry – męski żeński i mieszany a cappella

kserokopia autografu

1981

Album

rękopis: autograf kompozytorki

Amor : przewodnik, nauczyciel

rękopis: kopia nieznanego autora

1905-07

Aniołek

rękopis : autograf kompozytora

Aria

rękopis: kopia nieznanego autora

Aria Królowej Bony

rękopis : kopia nieustalonego autora

Aria Nuradina z melodramatu „Iskahar” : z basso continuo

rękopis: kopia nieznanego autora

Aria „U wielkich bogaczów i panów” : z opery „Telemak Królewicz Itaki”

rękopis: kopia nieznanego autora

-

Aria Zuzi z „Verbum Nobile”

rękopis : kopia nieustalonego autora

Aria na fortepian

rękopis: autor niezidentyfikowany

1850

Aria z opery „Hilary”

druk

Aria z opery „Terno” : dla gitary

rękopis: kopia nieznanego autora

Aria z tragedii „Beniowski”

rękopis: kopia nieznanego autora

Arie z operetki „Baron Cygański”

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Arie z opery „Czarodziejski flet”

rękopis: kopia nieznanego autora

Arietty z opery „Ofiara przerwana” : na gitarę

rękopis: kopia nieznanego autora

Ave Maria

rękopis : kopia nieznanego autora

Bajeczka o smoku i królewnie

rękopis : autograf kompozytora

-

Bajka

rękopis : autograf kompozytora

1945-11-04

Bałamutka : do śpiewu lub deklamacji

rękopis : autograf kompozytora

Baleria o jednym żołnierzu

rękopis : kopia nieznanego autora

1937

Ballada

rękopis: autor niezidentyfikowany

1931-11-22

Ballada : na chór mieszany i dwa głosy solowe sopran i mezzosopran z towarzyszenie fortepianu : op. 21

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

Ballada na cześć Króla Skulego

rękopis: kopia nieznanego autora

Ballada o Florianie Szarym

rękopis: kopia nieznanego autora

Ballada o Florianie Szarym : z opery „Rokiczana”

rękopis: kopia ręką M. Kozłowskiego

Ballada o Floryanie Szarym : z opery Rokiczana

rękopis: kopia nieznanego autora

Ballada o czapce marynarza

rękopis : autograf kompozytora

Ballada o upadłym aniele

rękopis: kopia nieznanego autora

Balladyna

rękopis : autograf Kazimierza Meyerholda

Bandera chudego Toma

rękopis: kopia nieznanego autora

Bańki mydlane : boston

rękopis : kopia ręką Stanisława Sawickiego

1928-06-11

Barkarola

rękopis: kopia ręką Ludwika Petera

1850

Barkarola

rękopis: autor niezidentyfikowany

Barkarola

rękopis : autograf kompozytora

Barkarola

rękopis : autograf kompozytora

Barkarola

rękopis : autograf kompozytora

Barkarola

rękopis : autograf kompozytora

Barkarola druga wykonywana w komedii Shakespeare’a „Wiele hałasu o nic”

rękopis : autograf kompozytora

Barkarola : śpiew solowy z towarzyszeniem wiolonczeli i fortepianu

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Barkarolla

rękopis : autograf autora opracowania

Bawcie się dziatki

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Betty Babilon

rękopis: kopia nieznanego autora

Biała za…

rękopis : autograf kompozytora

Bitte

rękopis : autograf kompozytora

1916-01-30

Bitte

rękopis : szkic kompozytora

1916-01

Błękitne, cudne dziś rano : op. 5 nr 2

Fotokopia autografu

1921-05-20

Bo najlepsza jest służba w piechocie

rękopis : autograf kompozytora

Bóg się rodzi

rękopis: autograf ręką Bolesława Wallek-Walewskiego

1916

Bóg się rodzi : na chór męski

rękopis : autograf kompozytora

Bóg się rodzi : pieśń na fortepian

rękopis : autograf kompozytora

1915-12-12

Bogurodzica : na głos i 2 puzony

rękopis : kopia nieznanego autora

Boże Stwórco nasz Panie

rękopis : autograf kompozytora

Boże Wszechmocny co jednem skinieniem...

rękopis: kopia Ms. 8330 W. Tow. Muz.

1837-08-23

Boże coś Polskę

rękopis: kopia ręką M. J. Kozłowskiego

1928-09-19

Boże coś Polskę...

rękopis : kopia ręką Emanuela Kani

Boże, coś Polskę

rekopis: autograf ręką Bolesława Wallek Walewskiego

Boże jaka ona głupia!

rękopis : autograf kompozytora

Brudnopis Emanuela Kani

rękopis: autograf kompozytora

1861-07

Brzozy

rękopis : szkic autora

Była by ja dobra żonka

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1954-02

Byle tylko był w mundurze : slow–fox

rękopis: kopia nieznanego autora

Caton : walc z opery „Casanova”

rękopis: autor niezidentyfikowany

Cavatina i duet z opery „Norma”

rękopis: autor niezidentyfikowany

Chata w cieniu : ballada do śpiewu

rękopis : autograf kompozytora

Chcąc moją miłość wyśpiewać...

rękopis: autograf kompozytora

Chciałbym przy tobie być

rękopis: autor niezidentyfikowany

Chichotka : deklamacja lub śpiew

rękopis : autograf kompozytora

Chłopski Mecenas

rękopis: autor niezidentyfikowany

Chór duchów

rękopis : autograf kompozytora

1898

Chór duchów

rękopis : autograf kompozytora

1901-02-23

Chór duchów za sceną

rękopis: autograf kompozytora

1902

Chór młodzieży wykonywany w komedii „Cyganeria”

rękopis : autograf kompozytora

Chór myśliwych : na głosy męskie z towarzyszeniem 4 waltorni ad libitum

rękopis : autograf kompozytora

1800

Chór rycerstwa składającego sztandary z oratorium „Śluby Jana Kazimierza”

rękopis: kopia ręką J. Życzkowskiego

1924-05-04

Chór z kantaty Józefa Brzowskiego

rękopis: kopia nieznanego autora

Chór z kantaty Józefa Brzowskiego

rękopis: autor niezidentyfikowany

1871-03-02

Chory z urojenia

rękopis : szkic kompozytora

1947

Chory z urojenia

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1948

Chory z urojenia

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1948

Chory z urojenia : duet

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1948

Chory z urojenia : duet

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1948

Chory z urojenia : duet

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1948

Chrystus i dzieci

rękopis: autor niezidentyfikowany

Chrystus zmartwychwstan jest...

rękopis: autograf ręką Włodzimierza Poźniaka

1943-04-13

Chudy Jan

rękopis: kopia nieznanego autora

Cicha, jak noc

rękopis: kopia nieznanego autora

Cicha nocy snów Królowo...

rękopis: kopia nieznanego autora

Cichutko cichuteńko : piosenka

rękopis : kopia nieustalonego autora

1926

Cieszmy się i pod niebiosy

rękopis: autor niezidentyfikowany

1946

Cisza : na głos z fortepianem

rękopis : autograf kompozytora

1929

Cisza : op. 48

rękopis : autograf kompozytora

Clovn

rękopis: kserokopia

Co boleśniej? : deklamacja

rękopis : autograf kompozytora

Cóż ja Ci powiem...

rękopis: autograf kompozytora

1940-06-30

Cóż zawiniłem?

rękopis : szkic

Cóż zawiniłem?

rękopis : autograf kompozytora

Cybernetyczny mąż

rękopis: kopia nieznanego autora

Cyganie

rękopis : autograf kompozytora

Cyganka : deklamacja na tle muzyki

rękopis : autograf kompozytora

Cyraneczka : pieśń kurpiowska

rękopis : autograf autora opracowania

Czajki

rękopis: autor niezidentyfikowany

Czarny krzyżyk

rękopis : kopia nieznanego autora

Czarujący twój uśmiech o cudna

rękopis: kopia nieznanego autora

Czary : jako śpiew lub deklamacja albo sam fortepian

rękopis : autograf kompozytora

Czas do boju

rękopis : kopia nieustalonych kopistów oraz Wacława Kowalskiego

Czasem gdy długo na pół sennie marzę : op. 2 nr 4

rękopis : kopia nieustalonego autora

Czemu dróg unikam...

rękopis : kopia nieustalonego autora

Czemu wygasłeś Wezuwiuszu

rękopis: kopia nieznanego autora

Cześć Sztuce! : chór na 4 męskie głosy

rękopis : autograf kompozytora

1895-12-19

Cztery pieśni : op.5 nr 1

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Cztery pieśni : op.5 nr 2

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Cztery pieśni : op.5 nr 3

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Cztery pieśni : op.5 nr 4

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Cztery słowa

rękopis: autograf kompozytora

Czy pamiętasz?

rękopis: autor niezidentyfikowany

1831

Czy pamiętasz? : fragment z Przedświtu

rękopis: kopia nieznanego autora

Czy to jest przyjaźń czyli to kochanie

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

1800

Czy znasz ten świat?

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

Czym jesteś? : piesń na jeden głos z towarzyszeniem orkiestry lub fortepianu

rękopis: autograf kompozytora

1918-08-15

Dalej chłopcy dalej w koło

rękopis : autograf kompozytora

Dalekie : sztuka teatralna

rękopis: autograf kompozytora

1955

Dar oblubieńca

rękopis : autograf kompozytora

1928-08-05

Dawniej za wozem...

rękopis : szkic kompozytora

Deklamacja wygłaszana w dramacie Korzeniowskiego „Umarli i Żywi”

rękopis : autograf autora opracowania

Depesza na księżyc : op. 3 nr 2

rękopis : autograf kompozytora

Derkacz

rękopis: autor niezidentyfikowany

Deszcz w szyby dzwoni… : op. 10 nr 4

Kserokopia autografu

1923-03-18

Dla mnie kobietki rajem : aria z opery „Telemak Królewicz Itaki”

rękopis: kopia nieznanego autora

-

Dlaczego Ty mnie nie kochasz?

rękopis: kopia nieznanego autora

Do Ciebie Panie

rękopis: autograf kompozytora

Do Ciebie Panie

rękopis: autograf kompozytora

Do Jadwinki…

rękopis : autograf kompozytora

Do Niemna : sonet Adama Mickiewicza

rękopis: kopia nieznanego autora

Do brata Andrzeja, wsród wakacji niedzielnych

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

-

Do gęśli : dumka

rękopis: autor niezidentyfikowany

Do pracy : hymn uroczysty

rękopis: autograf kompozytora

1894

Do pracy : hymn uroczysty : na chór męski z towarzyszeniem instrumentów dętych

rękopis: autor niezidentyfikowany

Do przyjaciół

rękopis: autor niezidentyfikowany

Dobre dziewczę : krakowiak : do śpiewu lub deklamacji

rękopis : autograf kompozytora

Dobrze czyń : poświęcone drużynom dziewczęcym skautek będącym na uchodźtwie w Barakach Choceńskich : na dwa równe głosy

rękopis : autograf kompozytora

1917-10-31

Dola : wariant śpiewki litewskiej

rękopis : autograf kompozytora

Duchenka Twardowskiego : melodrama w 3 aktach

rękopis: autor niezidentyfikowany

Duet : na dwa soprany z towarzyszeniem fortepianu : w charakterze mazurka skomponowany i ofiarowany Wnym Pannom Paulinie i Eugenii Qnattrini przez Józefa Brzowskiego

rękopis: autograf kompozytora

Duet z Halki : Scena czwarta : akt drugi

rękopis: kopia nieznanego autora

Duet z komedii „Mąż pieszczony” z melodią Tatarkiewicza do słów M. Gawalewicza w obrobieniu W. Krogulskiego

rękopis : autograf autora opracowania

Dumka

rękopis : autograf kompozytora

Dumka

rękopis : kopia nieustalonego autora

Dumka : do deklamacji lub śpiewu

rękopis : autograf kompozytora

Dumka wygnańca

rękopis : kopia nieustalonego autora

Dumka z opery Kasia : na baryton z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej i waltorni

rękopis : kopia nieznanego autora

Dumka : z towarzyszeniem fortepianu

rękopis: kopia ręką T. N.

1871-01-02

Dwa mazurki do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu

rękopis : autograf kompozytora

Dwa śpiewy

rękopis: autor niezidentyfikowany

Dwa śpiewy : na 4 głosy męskie

rękopis : autograf kompozytora

Dwaj przyjaciele : piosenka-swing

rękopis: fotokopia

Dwanaście pieśni kościelnych

rękopis: kopie różnych autorów

Dwie Pieśni Kazimierza Tetmajera z muzyką Władysława Żeleńskiego

rękopis : autograf kompozytora

-

Dwie Pieśni Kazimierza Tetmajera z muzyką Władysława Żeleńskiego

rękopis : autograf kompozytora

-

Dwie pieśni

rękopis: kopia nieznanego autora

Dwie pieśni

rękopis: kopia nieznanego autora

Dwie pieśni

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Dwie pieśni

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Dwie pieśni do baśni dramatycznej „Dzwon Zatopiony” : na mezzosopran

rękopis: autor niezidentyfikowany

1911-03-08

Dwie pieśni : op. 9 nr 1

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Dwie wkładki do sztuki konkursowej „Madej zbój”

rękopis: autograf kompozytora

Dwie zorze

rękopis : autograf kompozytora

Dymią kominy Śląska

rękopis: kopia ręką Włodzimierza Poźniaka

1950-05-27

Dzieli nas ogród róż...

rękopis: autograf kompozytora

1926-02-04

Dzień Matki

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Dzień śpiewnych imienin : na chór męski a cappella

rękopis : autograf kompozytora

1942-03-19

Dziewczę i gołąb

rękopis : autograf kompozytora

Dziś mi się śniło...

rękopis: autor niezidentyfikowany

1800

Ecce sacerdos : op. 17

rękopis: kopia ręką A. Is.

1928-12-17

Eje Matson : twist

rękopis: kopia nieznanego autora

Elegia ducha

rękopis : autograf kompozytora

Eros

rękopis: kopia nieznanego autora

Faust

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Faust. Nr 1 : Śpiew Siebla

rękopis : kopia nieznanego autora

1984-05-07

Fienia

rękopis : autor rękopisu niezidentyfikowany

Więcej...
Bibliografia