Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Zgłoszenie do artykułu: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (200)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Boogie-boa

Warszawa: „Synkopa”

1960

Gdy mi ciebie zabraknie: slow-rock

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Idealny chłopiec: fokstrot

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Ktoś gra walczyka: walc

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Piosenka o podanej ręce: beguine

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Szeptem: slow-fox

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne; Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe

1962

Zdejm pantofelki: rock and roll

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Zgubiłem dzień: tango

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Słowik

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Pięć pieśni ludowych rosyjskich

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Kołysanka sarnia

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Ludowe piosenki jugosłowiańskie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Młyn: fuga-scherzo

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Trzy pieśni z Krakowskiego

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Może w drodze jest twój list: slow-fox

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Szkoda łez: fokstrot-polka

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Jarema Stępowski: piosenki, teksty

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

No To Co: piosenki, teksty, fotografie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Trubadurzy: piosenki, teksty, fotografie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Utwory z repertuaru ABC: na zespół gitarowy

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Utwory z repertuaru Czerwono-Czarnych: na zespół gitarowy

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru Czerwonych Gitar: na zespół gitarowy

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru No To Co: na zespół gitarowy

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru Partity: na zespół gitarowy

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1976

Utwory z repertuaru Trubadurów: na zespół gitarowy

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Utwory z repertuaru Waweli: na zespół gitarowy

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1978

Mów

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Pocałunek

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Dzwon i dzwonki

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Sroczka

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Aria Momusa z Kantaty nr 201: Zwada między Febusem a Panem

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Aria z Suity D-dur

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Aria ze Suity D-dur

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Bądź przy mnie wciąż

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Chorały

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwa chorały

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Trzy chorały

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Biegną wody potoku

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Cztery pieśni: na mezzosopran i orkiestrę kameralną do wierszy Vesny Parun

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne; Londyn: J. & W. Chester Limited

1968

Cztery sonety miłosne

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Dwie pieśni

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Egzorta do tekstów starohebrajskich

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Egzorta do tekstów starohebrajskich

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Egzorta do tekstów starohebrajskich

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Erotyki: sześć pieśni

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Erotyki: sześć pieśni

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Jutro: dramat muzyczny w 1 akcie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Pięć piosenek dla dzieci

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Pięć piosenek dla dzieci

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Pięć piosenek dla dzieci

3

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Pieśni truwerów

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Suita liryczna: 4 pieśni do słów Juliana Tuwima

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

3

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

4

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

By na naszej ulicy

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Cztery pieśni węgierskie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Pieśni

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Niebiosa głoszą: op. 48 nr 4

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Pieśni wybrane: Ukochanej dalekiej: Wieniec pieśni do słów Alojzego Jeittelesa: op. 98. Z. 1

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Bądź gotów: pieśni pionierów radzieckich

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Karnawał wenecki

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Biblioteka amatora: piosenki. 1

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Piosenki z Pomorza

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

W małym miasteczku: walc

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Aria Micaëli z 3 aktu opery „Carmen”

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Aria Nadira: romans z 1. aktu opery „Poławiacze pereł”

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Habanera z 1 aktu opery „Carmen”

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Kuplety toreadora z 2 aktu opery „Carmen”

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Sielanka

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Młodość

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Wesoła drużyna

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Ajelet córka Jeftego: opera-misterium w jednym akcie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Depesza

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Espressioni

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Espressioni

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Medytacje

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Medytacje

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Oczekiwanie: balet w jednym akcie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Dwie melodie ludowe: Skowronek; Oj i w polu jezioro

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Szumiały mu echa kawiarni: piosenka z repertuaru Karola Hanusza

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Apokalypsis

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Cichą jak noc

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Śpiąca królewna: bajka

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Daremna serenada: op. 84 nr 4

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

O gdzież ten las: op. 72 nr 3

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Pieśni wybrane. 1

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Pieśni wybrane. 2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Walc: op. 34 nr 15

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Walc: op. 39 nr 15

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Nasze gwiazdy śpiewają: przeboje z repertuaru najpopularniejszych solistów estradowych

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Nasze gwiazdy śpiewają: przeboje z repertuaru najpopularniejszych solistów estradowych

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Piosenki żołnierskie: Kołobrzeg 69

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

W melodyjnym rytmie: wybór najpopularniejszych piosenek tanecznych w łatwym układzie na fortepian. 1

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

W melodyjnym rytmie: wybór najpopularniejszych piosenek tanecznych w łatwym układzie na fortepian. 1

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Naręcze bzu: wolny walc

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Fajka z Jamajki

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Kinoth

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Kompozycja kameralna

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Krzewy płonące: 3 pieśni

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Posłali po Jurę: pieśń ludowa ze Śląska Cieszyńskiego

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Trzy pieśni z Zagłębia Dąbrowskiego

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Cztery pieśni

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Hej, zielona czapka moja

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Krakowskie wesele: na chór męski a cappella

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Maszeruje żołnierz lasem

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Obrazy tysiąclecia

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Pieśń marynarzy: op. 114

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Piosenka o krakowskim hejnale

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Piosenka żołnierza

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Tryptyk żartobliwy

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Trzy pieśni z cyklu „Obrazy Tysiąclecia”

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Wspomnienie o piosence

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Niespokojna dziewczyna: samba

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Tanga dawne i nowe

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Tanga dawne i nowe

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Żegnałem cię: tango

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Zielone szczęście: beguine

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Lolita: hiszpańska serenada

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Kubuś: fokstrot-swing

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Promień słońca

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

O słońce moje

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Powróć

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Światek dziecięcy

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Życzenie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Zakochany wiatr: walc

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Melodie taneczne Powiśla

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Łódeczka: piosenka z filmu „Dygnitarz na tratwie”

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Kotek i myszka

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Stary walczyk

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Rewia piosenek 30-lecia

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1975

Przekorne serce: fokstrot

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Jarzębinowa pieśń i inne piosenki kompozytorów polskich

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Koncert życzeń: 10 popularnych piosenek z repertuaru Jerzego Sidorowicza i orkiestry mandolinistów Edwarda Ciukszy. 1

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Wesoły wicher i inne piosenki kompozytorów radzieckich

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

50 ćwiczeń: op. 9: na głos niski z fortepianem

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

50 ćwiczeń: op. 9: na głos średni z fortepianem

5

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

50 ćwiczeń: op. 9: na głos wysoki z fortepianem

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

50 ćwiczeń: op. 9: na głos wysoki z fortepianem

3

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Ten jeden ton

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

O, nie zapomnij mnie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Tylko ty, Mario

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Wróć do Sorrento

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Wróć do Sorrento

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Żegnaj, piękny śnie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Kto pierwszy: piosenka wojskowa

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Aria Leńskiego: z II aktu op. „Eygeniusz Oniegin”

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Czy to wśród dnia: op. 47 nr 6

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Na balu: op. 38 nr 3

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Noc gwiaździsta i inne pieśni

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Serenada Don Juana: op. 38 nr 1

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Sześć pieśni z Sądeczyzny

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Kto mnie zna: walc

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Uściśnij mnie: cza-cza

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

W zielonym Zoo

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

W zielonym Zoo: blues

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Diabelski młyn: be-bop

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Diabelski młyn: be-bop

2

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Nietrudno zerwać kwiat: swing-fox

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Cztery humoreski

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Podkowa: slow-fox

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Trzy pieśni żartobliwe

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Muzyka z kosmosu: be-bop

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Niezwykły sen: beguine

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Bridge-boogie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Pieśń flisaków

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Wielki wóz: beguine

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Popularne melodie radzieckie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Sześć polskich pieśni masowych

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Gwiezdna noc

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Mandolina

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Noël: gwiazdka dzieci, które utraciły dom

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Aria Lakmé z II aktu opery Lakme

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Dziewczęta z Kadyksu: bolero

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Jaskółka

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Funiculì, funiculà: piosenka neapolitańska

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Niebieskie oczy koloru morza

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Wróć

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

W pustym pokoju: tango

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Hej, wy drogi rodzinne

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwie pieśni

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Gąski: fuga-scherzo

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Pomnik w Poroninie

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Trzy pieśni

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Wesoła piosenka

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Wicher stycznia

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Wysmukła topola: wolny walc

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Dzisiaj, jutro, zawsze: piosenki dwudziestolecia

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Gdy w ogrodzie botanicznym...: rewia przebojów starych jak świat

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Toast serdeczny: 12 piosenek napisanych z okazji 30-lecia PRL

Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne

1974

Aria Leonory z III aktu opery Faworyta

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Aria Nemorina z II aktu opery Napój miłosny

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Etiuda

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1972

Kołysanka

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pieśń młodzieży

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pieśń o urodzaju: z filmu „Wesoły jarmark”

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Piosenka rybacka

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

W zieleń ulic, w zieleń mórz: arioso Toni z operetki Biała akacja

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Walc księżycowy

Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.