Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Zgłoszenie do artykułu: Krakowskie Zakłady Graficzne Nr 5

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (200)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Boogie-boa

„Synkopa”

1960

Gdy mi ciebie zabraknie: slow-rock

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Idealny chłopiec: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Ktoś gra walczyka: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Piosenka o podanej ręce: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Szeptem: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Zdejm pantofelki: rock and roll

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Zgubiłem dzień: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Słowik

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Pięć pieśni ludowych rosyjskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Kołysanka sarnia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Ludowe piosenki jugosłowiańskie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Młyn: fuga-scherzo

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Trzy pieśni z Krakowskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Może w drodze jest twój list: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Szkoda łez: fokstrot-polka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Jarema Stępowski: piosenki, teksty

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

No To Co: piosenki, teksty, fotografie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Trubadurzy: piosenki, teksty, fotografie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Utwory z repertuaru „ABC”: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1974

Utwory z repertuaru Czerwono-Czarnych: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru Czerwonych Gitar: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru No To Co: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Utwory z repertuaru „Partity”: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1976

Utwory z repertuaru „Trubadurów”: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

Utwory z repertuaru „Waweli”: na zespół gitarowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1978

Mów

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Pocałunek

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Dzwon i dzwonki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Sroczka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Aria Momusa z Kantaty nr 201: Zwada między Febusem a Panem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Aria z Suity D-dur

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Aria ze Suity D-dur

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Bądź przy mnie wciąż

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Chorały

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwa chorały

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Trzy chorały

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Biegną wody potoku

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Cztery pieśni: na mezzosopran i orkiestrę kameralną do wierszy Vesny Parun

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Cztery sonety miłosne

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Dwie pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Egzorta do tekstów starohebrajskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Egzorta do tekstów starohebrajskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Egzorta do tekstów starohebrajskich

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Erotyki: sześć pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Erotyki: sześć pieśni

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Jutro: dramat muzyczny w 1 akcie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Pięć piosenek dla dzieci

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Pięć piosenek dla dzieci

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Pięć piosenek dla dzieci

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Pieśni truwerów

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Suita liryczna: 4 pieśni do słów Juliana Tuwima

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

W dzień Bożego Narodzenia: kolędy w łatwym układzie na fortepian (akordeon)

4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

By na naszej ulicy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Cztery pieśni węgierskie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Niebiosa głoszą: op. 48 nr 4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Pieśni wybrane: Ukochanej dalekiej: Wieniec pieśni do słów Alojzego Jeittelesa: op. 98. Z. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Bądź gotów: pieśni pionierów radzieckich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Karnawał wenecki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Biblioteka amatora: piosenki. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Piosenki z Pomorza

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

W małym miasteczku: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Aria Micaëli z 3 aktu opery „Carmen”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Aria Nadira: romans z 1. aktu opery „Poławiacze pereł”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Habanera z 1 aktu opery „Carmen”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Kuplety toreadora z 2 aktu opery „Carmen”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Sielanka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Młodość

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Wesoła drużyna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Ajelet córka Jeftego: opera-misterium w jednym akcie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1968

Depesza

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Espressioni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Espressioni

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Medytacje

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Medytacje

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Oczekiwanie: balet w jednym akcie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Dwie melodie: Skowronek; Oj i w polu jezioro

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Szumiały mu echa kawiarni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Apokalypsis

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Cichą jak noc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Śpiąca królewna: bajka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Daremna serenada: op. 84 nr 4

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

O gdzież ten las: op. 72 nr 3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Pieśni wybrane. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Pieśni wybrane. 2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Walc: op. 34 nr 15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Walc: op. 39 nr 15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Nasze gwiazdy śpiewają: przeboje z repertuaru najpopularniejszych solistów estradowych

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Nasze gwiazdy śpiewają: przeboje z repertuaru najpopularniejszych solistów estradowych

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Piosenki żołnierskie: Kołobrzeg 69

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1970

W melodyjnym rytmie: wybór najpopularniejszych piosenek tanecznych w łatwym układzie na fortepian. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

W melodyjnym rytmie: wybór najpopularniejszych piosenek tanecznych w łatwym układzie na fortepian. 1

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Naręcze bzu: wolny walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Fajka z Jamajki

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Kinoth

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Kompozycja kameralna

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Krzewy płonące: 3 pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Posłali po Jurę: pieśń ludowa ze Śląska Cieszyńskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Trzy pieśni z Zagłębia Dąbrowskiego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Cztery pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Hej, zielona czapka moja

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Krakowskie wesele

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Maszeruje żołnierz lasem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Obrazy tysiąclecia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Pieśń marynarzy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1977

Piosenka o krakowskim hejnale

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Piosenka żołnierza

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Tryptyk żartobliwy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1967

Trzy pieśni z cyklu „Obrazy Tysiąclecia”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Wspomnienie o piosence

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Niespokojna dziewczyna: samba

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Tanga dawne i nowe

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Tanga dawne i nowe

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Żegnałem cię: tango

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Zielone szczęście: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Lolita: hiszpańska serenada

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Kubuś: fokstrot-swing

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Promień słońca

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

O słońce moje

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Powróć

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Światek dziecięcy

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Życzenie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Zakochany wiatr: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Melodie taneczne Powiśla

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1953

Łódeczka: piosenka z filmu „Dygnitarz na tratwie”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Kotek i myszka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Stary walczyk

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1952

Rewia piosenek 30-lecia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1975

Przekorne serce: fokstrot

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Jarzębinowa pieśń i inne piosenki kompozytorów polskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Koncert życzeń: 10 popularnych piosenek z repertuaru Jerzego Sidorowicza i orkiestry mandolinistów Edwarda Ciukszy. 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Wesoły wicher i inne piosenki kompozytorów radzieckich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

50 ćwiczeń: op. 9: na głos niski z fortepianem

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

50 ćwiczeń: op. 9: na głos średni z fortepianem

5

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

50 ćwiczeń: op. 9: na głos wysoki z fortepianem

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

50 ćwiczeń: op. 9: na głos wysoki z fortepianem

3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1964

Ten jeden ton

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

O, nie zapomnij mnie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Tylko ty, Mario

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Wróć do Sorrento

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Wróć do Sorrento

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Żegnaj, piękny śnie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Kto pierwszy: piosenka wojskowa

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Aria Leńskiego: z II aktu op. „Eygeniusz Oniegin”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Czy to wśród dnia: op. 47 nr 6

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Na balu: op. 38 nr 3

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Noc gwiaździsta i inne pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Serenada Don Juana: op. 38 nr 1

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Sześć pieśni z Sądeczyzny

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Kto mnie zna: walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Uściśnij mnie: cza-cza

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

W zielonym Zoo

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

W zielonym Zoo: blues

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Diabelski młyn: be-bop

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Diabelski młyn: be-bop

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Nietrudno zerwać kwiat: swing-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Cztery humoreski

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Podkowa: slow-fox

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Trzy pieśni żartobliwe

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1966

Muzyka z kosmosu: be-bop

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Niezwykły sen: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Bridge-boogie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Pieśń flisaków

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Wielki wóz: beguine

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Popularne melodie radzieckie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Sześć polskich pieśni masowych: partytura

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Gwiezdna noc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Mandolina

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Noel: gwiazdka dzieci, które utraciły dom

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Aria Lakmé z II aktu opery Lakme

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1958

Dziewczęta z Kadyksu: bolero

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Jaskółka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Funiculì, finiculà: piosenka neapolitańska

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Niebieskie oczy koloru morza

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Wróć

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Hej, wy drogi rodzinne

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Dwie pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1969

Gąski: fuga-scherzo

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1963

Pomnik w Poroninie

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Trzy pieśni

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1961

Wesoła piosenka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Wicher stycznia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Wysmukła topola: wolny walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Dzisiaj, jutro, zawsze: piosenki dwudziestolecia

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1965

Gdy w ogrodzie botanicznym...: rewia przebojów starych jak świat

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1971

Toast serdeczny: 12 piosenek napisanych z okazji 30-lecia PRL

Państwowe Wydawnictwo Muzyczne

1974

Aria Leonory z III aktu opery Faworyta

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Aria Nemorina z II aktu opery Napój miłosny

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Etiuda

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1972

Kołysanka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pieśń młodzieży

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Pieśń o urodzaju: z filmu „Wesoły jarmark”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1955

Piosenka rybacka

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

W zieleń ulic, w zieleń mórz: arioso Toni z operetki Biała akacja

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Walc księżycowy

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Smutna pieśń

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.