Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (49)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Całować umiem tak jak Tangolita: tango

Joachim Altschuler

1934

Polski śpiewnik narodowy z melodiami

2

Księgarnia św. Wojciecha

1919

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje

2

Wydawnictwo „Iskry”

1976

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści

Bellona

1994

Nie żal tych łez: tango

Ignacy Rzepecki

1931

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 1, Muzyka. Cz. 2, Słowa

The Polish Book Importing Co.

1944

Przyjdzie wkrótce dzień...: valse boston

Leon Idzikowski

1922

Tak musi być...: tango

Wydawnictwo „Fermata”

1935

Mały Gigolo: tango

Joachim Altschuler

1930

W zielonym Zoo: blues

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Całuję twoją dłoń, madame...

Joachim Altschuler

1928

Pragnę twoją być

Gebethner i Wolff

1928

Capri: tango-foxtrot

Wydawnictwo „Fermata”

1935

Moje piosenki – Michał Bajor

Agencja Artystyczna MTJ

2003

Gdybym to ja miała: z repertuaru „Śląska”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Hej, tam w dolinie: piosenka hutnicza z repertuaru „Śląska”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

Karolinka: melodia ludowa z repertuaru „Śląska”

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1959

To tango nieraz Ci przypomni...: tango: sukces Stanisławy Nowickiej z „Wesołego Teatru”

Leon Idzikowski

1933

Mój pierwszy bal

2

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1962

Jedno czułe słowo: slow-fox: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1956

Marynika: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Wiosna raz!: walc

Wydawnictwo Polskie

Ja i ty: walc wiedeński

Wydawnictwo Muzyczne Arcta

1935

Nie ściskaj mnie: charleston: na 1 głos z towarzyszeniem fortepianu

Stanisław Krzyżanowski

1928

Cała jesteś w skowronkach i inne piosenki oraz pieśni z muzyką krakowskich kompozytorów

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

2013

Stare Dobre Małżeństwo. Antologia

3

Dalmafon Plus

2004

Na strażnicy: walc na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Na jedną noc: melodyjny blues z teatru „Perskie Oko”

Gebethner i Wolff

1928

Ty i moja gitara: tango

Ignacy Rzepecki

1932

Wanda: tango

Ignacy Rzepecki

Śpiewnik dla kapel i gości weselnych oraz mowy tradycyjne i toasty

Stowarzyszenie Folklorystyczne „Teatr Regionalny”

1996

Subtelna gra

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

2003

Żurawiejki

1989

Listonosz: piosenka – walc

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Śpiewnik biesiadny. Piosenki z tamtych lat

In Rock

2005

Kącik: romans cygański

Ignacy Rzepecki

Pójdę na Stare Miasto: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1954

Serenada: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Graj piękny cyganie...: tango

Joachim Altschuler

1934

Wieczorny dzwon

Wydawnictwo „Fermata”

1936

On nie powróci…: tango argentyńskie

3

Gebethner i Wolff

1929

Zatańczmy tango: wielki sukces teatru „Morskie Oko”

Gebethner i Wolff

1928

Ramona: boston

Joachim Altschuler

1927

Złota jesień: boston

Gebethner i Wolff

1927

Jesień

Feliks Grąbczewski

To przecież nic...: tango

Żuliński, Antoni

1933

Dla ciebie kolczyki gwiazd: slow-fox z repertuaru Cezarego

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Tańcz i śpiewaj rock and roll: na głos z fortepianem

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1957

Znów minął lata jeden dzień

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

1960

Więcej...
Bibliografia

1. 

http://www.bibliotekapiosenki.pl.
Strona internetowa Ośrodka Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” [odczyt: 10.01.2013].